Skip to content

  Liputusilmoitukset

  Suomen arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaiset liputusilmoitukset.

  Lähetä liputusilmoitus Solteq Oyj:lle sähköpostitse osoitteeseen trading@solteq.com


  Vuosi Ilmoitus
  2021 3.8.2021 – Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus
    14.5.2021 – Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus
     12.5.2021 – Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus
  2020 Ei liputuksia.
  2019 Ei liputuksia.
  2018 21.3.2018 – Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5§:n mukainen ilmoitus
  2017 21.4.2017 – Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10§:n mukainen ilmoitus
    16.3.2017 – Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10§:n mukainen ilmoitus
  2016 Ei liputuksia.
  2015 26.11.2015 – Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10§:n mukainen ilmoitus
    13.11.2015 – Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10§:n mukainen ilmoitus
    6.7.2015 – Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10§:n mukainen ilmoitus
    6.7.2015 – Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10§:n mukainen ilmoitus
    6.7.2015 – Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10§:n mukainen ilmoitus
    3.7.2015 – Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10§:n mukainen ilmoitus
    3.7.2015 – Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10§:n mukainen ilmoitus
    18.6.2015 –Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5§:n mukainen ilmoitus
    13.4.2015 – Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10§:n mukainen ilmoitus
    19.3.2015 – Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10§:n mukainen ilmoitus
  2014 Tilikauden aikana tehtiin yksi liputusilmoitus 3.1.2014. Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ja LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ilmoittivat fuusioituvansa 1.1.2014 muodostaen Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon. Toteutettu fuusio johti 3.1.2014 tiedotettuun omistusosuuden muutokseen. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo omisti 3.1.2014 yli 10 prosentin osuuden Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä. Fuusiossa Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennian omistamat 2 000 000 Solteq Oyj:n osaketta siirtyivät Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elolle. Fuusiossa siirtyneet osakkeet edustavat 13,34 prosentin osuutta Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä.
    3.1.3014 - Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10§:n mukainen ilmoitus
  2013 Tilikauden aikana tehtiin yksi liputusilmoitus 2.4.2013, jossa Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ja LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ilmoittivat fuusioituvansa 1.1.2014 muodostaen Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon. Toteutettu fuusio johti 3.1.2014 tiedotettuun omistusosuuden muutokseen. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo omisti 3.1.2014 yli 10 prosentin osuuden Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä.
    02.04.2013 - Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10§:n mukainen ilmoitus järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa omistusosuuden muuttumiseen
  2012 Tilikauden aikana tehtiin viisi liputusilmoitusta. Maaliskuussa tehdyn yrityskaupan rahoitukseen liittyvän 20.3.2012 toteutetun suunnatun osakeannin seurauksena Keskinäinen vakuutusyhtiö EläkeFennian omistusosuus ylitti arvopaperimarkkinalain mukaisen 10 prosentin ilmoitusrajan, Ali Saadetdinin osuus väheni arvopaperimarkkinalain mukaisen 25 prosentin ilmoitusrajan alle ja Profiz Business Solution Oyj:n väheni arvopaperimarkkinalain mukaisen 10 prosentin ilmoitusrajan alle. Neljäs liputusilmoitus aiheutui Markku Pietilän omistusosuuteen liittyvästä korjauksesta, ja viides liputusilmoitus aiheutui Profiz Business Solution Oyj:n omistuksen nousemisesta yli arvopaperimarkkinalain mukaisen 10 prosentin ilmoitusrajan. Tilikaudella toteutetun suunnatun osakeannin jälkeen Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennian omistus Solteqista on 13,3 prosenttia ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman omistus on 4,3 prosenttia.
    08.06.2012 –Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9§:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta
    23.03.2012 –Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10§:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta
    23.03.2012 –Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10§:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta
    20.03.2012–Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10§:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta
    16.03.2012 –Markku Pietilän omistusosuutta koskeva korjaus
  2011-2008 Ei liputuksia.
  2007 Katsauskauden aikana tehtiin kaksi omistukseen liittyvä liputusilmoitusta, kun Profiz Business Solution Oyj:n omistusosuus ylitti 28.5.2007 arvopaperimarkkinalain mukaisen viiden prosentin rajan ja 17.12.2007 arvopaperimarkkinalain mukaisen 10 prosentin rajan.
  2006 Tilikauden aikana tehtiin yksi omistukseen liittyvä liputusilmoitus, kun 14.2.2006 toteutetun suunnatun osakeannin seurauksena Seppo Aallon omistusosuus väheni arvopaperimarkkinalain mukaisen 15 prosentin ilmoitusrajan alle.