Skip to content

  03.07.2015

  Solteq Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

  Solteq Oyj Pörssitiedote 3.7.2015 klo 17.00

  Solteq Oyj:n (Solteq) hallitus päätti 2.7.2015 suunnatusta osakeannista. Suunnatussa osakeannissa annetut osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 3.7.2015, jolloin Solteq tiedotti osakkeiden määrän muutoksesta.

  Osakeannin jälkeen Solteqin osakekanta koostuu yhteensä 17.798.059 osakkeesta ja äänestä. Yhtiöllä on yksi osakesarja.

  Solteq Oyj on tänään vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen Sentica Buyout III GP Oy:ltä (y-tunnus 2126931-6) ja Sentica Buyout III Ky:ltä (y-tunnus 2237279-6).

  Liputusilmoituksen mukaan Sentica Buyout III Ky:n ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky:n osuuden muutos johtuu kaupan toteutumisesta ja osakkeiden merkinnästä 2.7.2015. Sentica Buyout III Ky:n välitön omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä ylittää 5 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan Sentica Buyout III GP Oy:n välillinen omistus Sentica Buyout III Ky:n ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky:n kautta Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä ylittää 5 prosentin rajan.

  Sentica Buyout III Ky:n ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky:n ainoana vastuunalaisena yhtiömiehenä toimii Sentica Buyout III GP Oy, joka käyttää yhtiöissä päätösvaltaa. Kummankin rahaston hallinnointitehtävä on erillisen hallinnointisopimuksen perusteella siirretty Sentica Partners Oy:lle.

  Sentica Buyout III Ky omistaa 1.645.046 Solteqin osaketta, joka edustaa 9,24 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänimäärästä. Sentica Buyout III GP Oy:n välillinen omistus on yhteensä 1.709.139 osaketta ja ääntä, joka edustaa 9,60 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänimäärästä osakeannin, sisältäen edellä sanotun omistuksen ja sen, että Sentica Buyout III Co-Investment Ky omistaa 64.093 osaketta, joka edustaa 0,36 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänimäärästä.

  SOLTEQ OYJ

  Lisätietoja:

  Toimitusjohtaja, Repe Harmanen

  Puhelin 0400 467 717

  Sähköposti: repe.harmanen@solteq.com

  Talousjohtaja, Antti Kärkkäinen

  Puhelin 040 8444 393

  Sähköposti: antti.karkkainen@solteq.com

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki

  Keskeiset tiedotusvälineet

  www.solteq.com

  2015