Skip to content

  16.03.2017

  Solteq Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

  Solteq Oyj Pörssitiedote 16.3.2017 klo 09.30

  Solteq Oyj (Solteq) on tänään vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen Profiz Business Solution Oyj:ltä (Profiz), y-tunnus: 0830732-2.

  Liputusilmoituksen mukaan Profizin omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on alittanut 10 prosentin rajan 24.2.2017, kun Solteq Oyj:n henkilöstölle suunnatussa osakeannissa hyväksytyt uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin. Profiz omistaa 1.781.790 kappaletta Solteqin osakkeita, mikä edustaa 9,90 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänimäärästä uusien osakkeiden kaupparekisterimerkinnän jälkeen (10,01 prosenttia ennen merkintää).

  Solteqin osakekanta koostuu yhteensä 18.003.635 osakkeesta ja äänestä. Yhtiöllä on yksi osakesarja.

  Solteq Oyj

  Lisätietoja:

  Antti Kärkkäinen, talousjohtaja
  Puhelin 040 8444 393
  Sähköposti: antti.karkkainen@solteq.com

  Jakelu:
  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

  2017