Skip to content

  06.07.2015

  Solteq Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

  Solteq Oyj Pörssitiedote 6.7.2015 klo 15.15

  Solteq Oyj (Solteq) on tänään vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen Sentica Buyout II GP Oy:ltä (y-tunnus 2126931-6) ja Sentica Buyout III Ky:ltä (y-tunnus 2237279-6). Ilmoitus sisältää seuraavat tiedot:

  Liputusilmoituksen mukaan Sentica Buyout III Ky:n omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä ylitti 25 prosentin rajan 3.7.2015 osakkeiden hankinnan johdosta. Ilmoituksen mukaan Sentica Buyout III GP Oy:n välillinen omistus Sentica Buyout III Ky:n ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky:n kautta Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä ylitti 25 prosentin rajan 3.7.2015 hankinnasta johtuen.

  Sentica Buyout III Ky:n ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky:n ainoana vastuunalaisena yhtiömiehenä toimii Sentica Buyout III GP Oy, joka käyttää yhtiöissä päätösvaltaa. Kummankin rahaston hallinnointitehtävä on erillisen hallinnointisopimuksen perusteella siirretty Sentica Partners Oy:lle.

  Sentica Buyout III Ky omistaa 4.621.244 Solteqin osaketta, joka edustaa 25,96 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänimäärästä. Sentica Buyout III GP Oy:n välillinen omistus on yhteensä 4.801.293 osaketta ja ääntä, joka edustaa 26,98 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänimäärästä sisältäen edellä sanotun omistuksen ja sen, että Sentica Buyout III Co-Investment Ky omistaa 180.049 osaketta, joka edustaa 1,01 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänimäärästä.

  Solteqin osakekanta koostuu yhteensä 17.798.059 osakkeesta ja äänestä. Yhtiöllä on yksi osakesarja.

  SOLTEQ OYJ

  Lisätietoja:

  Toimitusjohtaja Repe Harmanen

  Puhelin 0400 467 717

  Sähköposti: repe.harmanen@solteq.com

  Talousjohtaja, Antti Kärkkäinen

  Puhelin 040 8444 393

  Sähköposti: antti.karkkainen@solteq.com

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki

  Keskeiset tiedotusvälineet

  www.solteq.com

  2015