06.07.2015

Solteq Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

Solteq Oyj Pörssitiedote 6.7.2015 klo 15.15

Solteq Oyj (Solteq) on tänään vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen Sentica Buyout II GP Oy:ltä (y-tunnus 2126931-6) ja Sentica Buyout III Ky:ltä (y-tunnus 2237279-6). Ilmoitus sisältää seuraavat tiedot:

Liputusilmoituksen mukaan Sentica Buyout III Ky:n omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä ylitti 25 prosentin rajan 3.7.2015 osakkeiden hankinnan johdosta. Ilmoituksen mukaan Sentica Buyout III GP Oy:n välillinen omistus Sentica Buyout III Ky:n ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky:n kautta Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä ylitti 25 prosentin rajan 3.7.2015 hankinnasta johtuen.

Sentica Buyout III Ky:n ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky:n ainoana vastuunalaisena yhtiömiehenä toimii Sentica Buyout III GP Oy, joka käyttää yhtiöissä päätösvaltaa. Kummankin rahaston hallinnointitehtävä on erillisen hallinnointisopimuksen perusteella siirretty Sentica Partners Oy:lle.

Sentica Buyout III Ky omistaa 4.621.244 Solteqin osaketta, joka edustaa 25,96 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänimäärästä. Sentica Buyout III GP Oy:n välillinen omistus on yhteensä 4.801.293 osaketta ja ääntä, joka edustaa 26,98 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänimäärästä sisältäen edellä sanotun omistuksen ja sen, että Sentica Buyout III Co-Investment Ky omistaa 180.049 osaketta, joka edustaa 1,01 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänimäärästä.

Solteqin osakekanta koostuu yhteensä 17.798.059 osakkeesta ja äänestä. Yhtiöllä on yksi osakesarja.

SOLTEQ OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Repe Harmanen

Puhelin 0400 467 717

Sähköposti: repe.harmanen@solteq.com

Talousjohtaja, Antti Kärkkäinen

Puhelin 040 8444 393

Sähköposti: antti.karkkainen@solteq.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.solteq.com

2015