Skip to content

  06.07.2015

  Solteq Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

  Solteq Oyj Pörssitiedote 6.7.2015 klo 15.15

  Solteq Oyj (Solteq) on tänään vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen Seppo Aallolta.

  Liputusilmoituksen mukaan Seppo Aallon omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on alittanut 5 prosentin rajan 3.7.2015 osakkeiden luovutuksen johdosta. Luovutuksen jälkeen Seppo Aalto omistaa 666.882 kappaletta Solteqin osakkeita, mikä edustaa 3,75 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänimäärästä.

  Solteqin osakekanta koostuu yhteensä 17.798.059 osakkeesta ja äänestä. Yhtiöllä on yksi osakesarja.

  SOLTEQ OYJ

  Lisätietoja:

  Toimitusjohtaja, Repe Harmanen

  Puhelin 0400 467 717

  Sähköposti: repe.harmanen@solteq.com

  Talousjohtaja, Antti Kärkkäinen

  Puhelin 040 8444 393

  Sähköposti: antti.karkkainen@solteq.com

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki

  Keskeiset tiedotusvälineet

  www.solteq.com

  2015