06.07.2015

Solteq Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

Solteq Oyj Pörssitiedote 6.7.2015 klo 15.15

Solteq Oyj (Solteq) on tänään vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen Seppo Aallolta.

Liputusilmoituksen mukaan Seppo Aallon omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on alittanut 5 prosentin rajan 3.7.2015 osakkeiden luovutuksen johdosta. Luovutuksen jälkeen Seppo Aalto omistaa 666.882 kappaletta Solteqin osakkeita, mikä edustaa 3,75 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänimäärästä.

Solteqin osakekanta koostuu yhteensä 17.798.059 osakkeesta ja äänestä. Yhtiöllä on yksi osakesarja.

SOLTEQ OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja, Repe Harmanen

Puhelin 0400 467 717

Sähköposti: repe.harmanen@solteq.com

Talousjohtaja, Antti Kärkkäinen

Puhelin 040 8444 393

Sähköposti: antti.karkkainen@solteq.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.solteq.com

2015