Skip to content

  14.05.2021

  Solteq Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus

  Pörssitiedote 14.5.2021, kello 12.30

  Solteq Oyj on vastaanottanut 12.5.2021 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Sentica Buyout III GP Oy:ltä.

  Ilmoituksen mukaan Sentica Buyout III Ky:n ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky:n omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä on alittanut viiden (5) prosentin rajan 12.5.2021. Sentica Buyout III Ky:n ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky:n vastuunalaisena yhtiömiehenä toimii Sentica Buyout III GP Oy, joka käyttää yhtiöissä päätösvaltaa.

  Sentica Buyout III Ky:n ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky:n osuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä ilmoituksen mukaan:

    % osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
  Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 0 0 0 19 396 501
  Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 24,87   24,87  

  Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

  A: Osakkeet ja äänet

  Osakesarja / osakelaji
  ISIN-koodi
  Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
  Suora
  (AML 9:5)
  Välillinen
  (AML 9:6 ja 9:7)
  Suora
  (AML 9:5)
  Välillinen
  (AML 9:6 ja 9:7)
  FI0009007991 0 0 0 0
  A YHTEENSÄ 0   0  

  Muut liputusilmoituksessa annetut tiedot:

  8. Tietoja liputusvelvollisesta
  Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:
  Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
  Sentica Buyout III GP Oy 0 0 0

   

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

   

  Lisätietoja antavat:

  Toimitusjohtaja Olli Väätäinen
  Puhelin: 050 557 8111
  Sähköposti: olli.vaatainen@solteq.com

   

  Solteq lyhyesti

  Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat kauppa, teollisuus, energia ja palvelut. Solteq toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa. Yhtiön palveluksessa työskentelee 600 IT-alan ammattilaista.