Skip to content

  Konversio-optimointi (CRO)

  Konversio-optimoinnilla eli CRO:lla pystytään tehokkaasti parantamaan kaikkien kanavien myyntiä

  konversio-optimointi kuvituskuva missä tietokoneen näytöllä verkkosivun konversio-optimointia

  Nosta digitaalinen myyntisi seuraavalle tasolle konversio-optimoinnilla

  Konversio-optimointi eli CRO on digitaalisen palvelun kehittämistä konversioprosentin nostamiseksi. Kyseessä voi olla esimerkiksi verkkokauppa, yhteydenottolomake tai mobiilisovellus. Tarkoituksena on poistaa turhat häiriötekijät, antaa vastaukset käyttäjän mieltä askarruttaviin kysymyksiin sekä herättää luottamusta. Pohjimmiltaan kyse on siis digitaalisen asiakaskokemuksen kehittämisestä.

  Mitä hyötyä saat konversio-optimoinnilla?

  Konversio-optimoinnilla voit saada enemmän arvoa nykyisistä käyttäjistäsi ja näin alentaa asiakasahankintakustannuksiasi. Hakusanamainonnalla saadaan kerättyä paljon liikennettä sivustoille. Liikenteen haaliminen sivustoille ilman konversiota ei kuitenkaan ole yleensä markkinoinnin tarkoitus. Miksi et siis panostaisi tähän jo sivuillesi päätyneeseen yleisöön ja auttaisi heitä suorittamaan ostoksensa tai jättämään yhteystietonsa sivustoillasi.

  Hyvä asiakaskokemus tuottaa paremmin

  Konversio-optimoitu palvelu on parempi kokemus myös asiakkaillesi. Helppo ja mutkaton asiointikokemus auttaa oikeanlaisen brändimielikuvan rakentamisessa ja ansaitsee palvelullesi asiakkaita myös puskaradion kautta. Kun kilpailijan sivusto tai verkkokauppa on vain parin sekunnin ja klikkauksen päässä, jokainen viilaus käytettävyyteen pitää suuremman osan käyttäjäkunnastasi sinun palvelussasi.


  Analytiikan data on erinomainen tietynlaisten ongelmakohtien löytämisessä ja todentamisessa. Luvut eivät kuitenkaan välttämättä kerro mitään ongelmien todellisesta luonteesta tai miten niitä pitäisi korjata.

  Joitain ongelmia et välttämättä voi edes havaita analytiikan lukujen valossa. Siksi asiakaskokemuksen parantamiseksi on tärkeää ymmärtää asiakasta. Kun asiakas kertoo omasta käyttäjäkokemuksestaan, palautteesta saatava tieto on tärkeää piilevien ongelmien ja sopivien ratkaisujen löytämiseksi.


  Käyttäjäkokemuksesta ja analytiikasta saatavaa dataa yhdistämällä saadaan voittamaton työkalu, jolla vältetään arvailu ja virhetulkinnat. Näin oikeat kehityskohteet havaitaan varmemmin ja oikeanlaiset ratkaisut löydetään nopeammin.

  Konversio-optimoinnin prosessi

  Miten optimoimme?

  Jotta optimointi tuottaisi tuloksia, sen pitää olla suunnitelmallista, perustua tietoon ja kokemukseen. Me suunnittelemme ja toteutamme kanssasi oman sivustosi kehittämiseen sopivan optimointiprosessin. Tutkimme ja analysoimme sivuston nykykäyttöä ja pohdimme uusia tiedonkeruutapoja, mitä pitää hyödyntää prosessissa. Sivuston mittaus on konversio-optimoinnin kannalta tärkeä asia ja siksi huolehdimme optimointitulosten mitattavuudesta ja laadimme seurantaan tarvittavat raportit.


  Suunnitelmallinen toimintatapa edellyttää, että kirkastamme yhdessä sivuston tavoitteet ja määrittelemme parannuskohteet. Teemme työtä läpinäkyvästi ja pysyt hyvin ajan tasalla siitä, mitä optimointitoimenpiteitä kulloinkin on suunnitteilla ja meneillään. Panostamme tiiviiseen ja toimivaan yhteistyöhön saavuttaaksemme yhteisesti sovitut tavoitteet.

  A/B-testaus kuva tietokoneen näytöllä

  A/B-testauksella löydät voittavan tavan toimia

  A/B-testaus on yksi konversio-optimoinnin tärkeimmistä toimista. Se tarkoittaa paremmin toimivien vaihtoehtojen aktiivista etsimistä eri käyttäjäryhmille. Esimerkiksi kahdelle eri käyttäjäryhmälle voidaan tarjota hieman erilaista käyttökokemusta samalla keräten dataa kokonaisuudesta. Kun tämä testaus saadaan saatu päätökseen, kertyneitä tuloksia tarkastellaan ja pyritään valitsemaan vertailun pohjalta parhaiten toimiva vaihtoehto eli voittaja tilastollisen analyysin ja asiantuntijan arvion avulla. Tärkeää on myös pyrkiä vakioimaan muut muuttujat, jotta voidaan varmistua positiivisen kehityksen seuranneen juuri kyseisistä toimenpiteistä. Tällä jaottelulla ja systemaattisella toiminnalla pyritään jatkuvasti etsimään parasta mahdollista ratkaisua vaihtoehdoista.


  A/B-testaaminen on systemaattisen lähestymisen lisäksi taitolaji, jossa mahdollisuuksia ja rajoitteita on paljon – siksi sen tehokas käyttö pitää opetella jokaisen sivuston ja yleisöjen kanssa uudestaan. Nopean testaussyklin kautta päästään helpommin ymmärrykseen siitä, mikä toimii juuri teidän sivuillanne ja kyseisessä tapauksessa. Vältämme tästä syystä myös kiusausta edetä konversio-optimoinnissa ennalta valitut työkalut edellä. Kulloinkin valittavat työkalut, tiedonkeruumenetelmät ja analyysitavat kannattaa kokemuksemme mukaan valita tavoitteiden ja tiedontarpeiden mukaisesti.

  Jatkuva-konversio optimointi

  Sitä saat, mitä mittaat

  A/B-testaus ja sen mittaaminen kannattaa suunnitella ja toteuttaa tarkasti, jotta siitä saadaan paras mahdollinen hyöty. Optimointityön ja oikeiden valintojen tekemisen ytimessä ovat luotettava datankeruu ja mittaaminen sekä analyysi esimerkiksi web-analytiikan avulla.


  Ilman laadukkaita mittaustuloksia ja oikein tulkittua dataa kehitystyön ponnisteluja ei saada kohdistettua oikeisiin paikkoihin, eikä lopputulokseksi välttämättä jää enempää kuin innostunut tekemisen fiilis.


  Me tunnemme erilaiset mittausvälineet ja -menetelmät, jolloin kehitystyö voidaan perustaa faktoihin. Saat myös mitattavia ja konkreettisia tuloksia, jolloin optimointityön arvo on todennettavissa.

  Konversio-optimoinnin avulla:

  • Selvitämme verkkokaupan pullonkaulat ja autamme niiden korjaamisessa
  • Parannamme verkkokauppasi konversioprosenttia
  • Kehitämme verkkosivustosi toimivuutta
  • Optimoimme laskeutumissivut toimivammiksi
  • Analysoimme eri kanavien konversion kehittämisen mahdollisuudet

  Toteutamme myös muut konversio-optimoinnin palvelut kuten koulutukset tarpeiden mukaisesti.

  Juha Vuohelainen

  Asiantuntijamme

  Juha Vuohelainen

  Director, Digital Strategy

  +358 40 580 2603