Skip to content

  1. Rehellistä liiketoimintaa

  Solteqin tavoitteena on olla arvostettu globaali digitaalisen kaupankäynnin palvelujen tarjoaja, jossa ajatellaan kuin pienessä yrityksessä. Tähän tavoitteeseen päästäksemme meidän on toimittava rehellisesti ja lahjomattomasti. Yhteen lauseeseen tiivistettynä: haluamme toimia oikein.


  Näissä liiketoimintaperiaatteissa esitellään päivittäistä työtämme ohjaavat perusperiaatteet. Solteqlaiset ovat hyväksyneet nämä liiketoimintaperiaatteet ja sitoutuneet noudattamaan niitä.


  Nämä liiketoimintaperiaatteet koskevat kaikkia Solteq Groupissa työskenteleviä. On hyvä muistaa, että Solteqin kulttuuri, arvot ja ammattietiikka syntyvät meidän jokapäiväisessä työssämme. Me sekä vahvistamme että koettelemme niitä. Siksi valinnoillamme on oikeasti merkitystä.


  2. Tervehenkinen ja reilu työilmapiiri on ensiarvoisen tärkeä

  Huolehdimme toistemme hyvinvoinnista. Olemme empaattisia ja kunnioitamme muiden tarpeita. Pyrimme tekemään toimistoistamme hyviä työpaikkoja ja tuemme tarvittaessa joustavaa työntekoa.


  Solteq on sitoutunut edistämään työterveyttä ja -turvallisuutta parhaan nykytietämyksen mukaan. Meillä on nollatoleranssi syrjintää, kiusaamista ja tarkoituksellista loukkaamista kohtaan. Edistämme kulttuuria, jossa erilaisuus on voima ja kaikilla on samanlaiset mahdollisuudet. Työntekijöiden oikeutta kuulua ammattiliittoon kunnioitetaan.


  3. Olemme tietoturva-asiantuntijoita

  Luottamuksellisuus ja liiketoimintakriittisen tiedon luotettavuus ovat liiketoimintamme kivijalka. Päämäärämme on toimittaa asiakkaille tietoturvallisia järjestelmiä, joten teemme niistä korkeatasoisia. Jokainen solteqlainen saa koulutusta, joka varmistaa tietoturvallisuuden ja turvaa liiketoimintamme jatkumisen.


  Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ja suojaamaan kaikkien yksityisyyttä ja henkilötietoja. Henkilötietoja kootaan, käytetään ja käsitellään vain laillisissa liiketoimintatarkoituksissa yksityisyydensuojalakeja noudattaen.


  Tietoturvan takaavat Solteqin tarkat prosessit, jotka on kuvattu tietoturvapolitiikassa.


  4. Lahjontaa tai muuta epäeettistä käytöstä ei hyväksytä

  Solteq ei hyväksy lahjontaa tai korruptiota missään muodossa. Nollatoleranssi edellyttää lahjonnan vastaisten periaatteiden noudattamista ja henkilöstön kouluttamista. Liikekumppanit valitaan huolellisesti.


  Kaikki maksut on hyväksyttävä asianmukaisesti ja kirjattava kirjanpitoon. Emme maksa tai hyväksy kyseenalaisia etuja. Kaikista annetuista tai saaduista eduista on voitava raportoida avoimesti kaikille. Olemme sitoutuneet läpinäkyvyyteen kaikissa liiketoimissa.


  Lahjojen antaminen, vieraanvaraisuuden osoittaminen ja viihdetilaisuuksien tarjoaminen asiakkaille ja toimittajille ovat yleensä hyväksyttäviä toimia. Kaikkien annettujen etujen on tuettava Solteqin liiketoimintatavoitteita sekä oltava lain ja omien lahjonnan vastaisten periaatteidemme mukaisia. Etujen tulee olla arvoltaan vähäisiä ja epäsäännöllisesti annettuja.


  Yhteinen tavoitteemme on toimia Solteqin edun mukaisesti. Teemme parhaamme välttääksemme tilanteita, joissa Solteqin ja solteqlaisten edut ovat ristiriidassa keskenään.

  5. Ei sisäpiirikauppoja

  Solteqlaisilla on usein tietoja, jotka eivät ole julkisia. Nämä tiedot ovat usein sisäpiiritietoa, jota ei voi käyttää hyväksi Solteqin osakkeiden tai muiden rahoitusinstrumenttien ostamisessa, myymisessä tai muussa kaupankäynnissä.


  Sisäpiiritietojen luottamuksellisuutta on vaalittava. Sisäpiiritietoja ei saa paljastaa kenellekään, ellei niiden paljastaminen liity henkilön normaaliin työhön tai tehtäviin tai ellei henkilö ole saanut siihen erikseen lupaa.


  6. Työskentelemme rehellisten kumppanien kanssa

  Olemme visionäärisiä asiantuntijoita, joilla on korkea ammattietiikka. Voimme saavuttaa tässä asetetut tavoitteemme vain, jos liikekumppaneillamme on samat arvot ja he noudattavat kaikkia lakeja. Teemme yhteistyötä, joka on reilua ja hyödyttää molempia osapuolia. Siksi meidän pitää tietää liikekumppaneita valitessa, keiden kanssa olemme tekemisissä.


  Työskentelemme yritysten ja henkilöiden kanssa, jotka eivät hyväksy lahjontaa ja epäeettistä käytöstä missään muodossa. Lienee sanomattakin selvää, ettemme työskentele sellaisten tahojen kanssa, jotka käyttävät lapsityövoimaa, teettävät pakkotyötä tai jotka eivät varmista asianmukaisella järjestelmällä, että toiminnassa noudatetaan ihmisoikeuksia sekä työterveys- ja työturvallisuusstandardeja.


  Solteqin toimittajakriteerit on esitelty toimittajan liiketoimintaperiaatteissa (Supplier Code of Conduct).


  7. Vihreä on lempivärimme

  Haluamme auttaa asiakkaitamme näkemään vihreää. Ratkaisumme parantavat logistiikkaa ja muita asiakkaidemme toimintoja alentaen samalla kuljetuskustannuksia ja vähentäen raaka-aineiden kulutusta ja jätteen määrää.


  Solteqin päämääränä on tehdä vihreitä valintoja myös omassa liiketoiminnassa. Tuemme aloitteita, joilla pyritään vähentämään matkustusta hyödyntämällä nykyaikaisia viestintäkanavia. Matkustaessamme suosimme vähemmän saastuttavia vaihtoehtoja. Teemme myös parhaamme vähentääksemme toimistopaperin ja energian kulutusta sekä lisätäksemme jätteen kierrätystä.


  8. Sano se ääneen!

  Solteqlainen uskaltaa avata silmänsä ja kysyä onko kaikki kunnossa. Suosimme kulttuuria, jossa jokainen voi nostaa esille epäkohtia pelkäämättä muiden reaktioita. Meillä kaikilla on oikeus olla ylpeitä Solteqista.


  Useimmista epäkohdista voidaan keskustella epävirallisesti. Jos mielessäsi on jokin arkaluontoisempi asia ja epäilet, että liiketoimintaperiaatteitamme tai muita ohjeita ei ole noudatettu, ilmoita asiasta esimiehellesi tai Solteqin riskienhallinnan auttavan linjan (Compliance Helpline) kautta. Kun ilmoitat asiasta, voimme puuttua tilanteeseen sen korjaamiseksi.


  Vantaalla 22.6.2016


  Hallitus