Suomi

  Osakkeenomistajat

  Tärkeimmät tiedot osakkeenomistajista.

  Taulukoissa on kuvattuna tietoa omistusjakautumasta ja suurimmista osakkeenomistajista.  Osakepääoma ja historia

  Solteq Oyj:n osakepääoma 31.12.2019 oli 1 009 154,17 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli 19 306 527. Osake on nimellisarvoton. Taulukossa on tilanne aina kunkin vuoden viimeisenä päivänä (31.12.). Osakepääoma on euroja ja lukumäärä kappaleita.


  Vuosi Osakepääoma Lukumäärä Kuvaus
  2019 1.009.154,17 19,306,527 Ei muutoksia
  2018 1.009.154,17 19,306,527
  Osana TM Holding A/S:n hankintaa toteutettiin suunnattu osakeanti, jossa suunnattiin 628.930 uutta osaketta Theilgaard Mortensen Holding ApS:lle, TM Holding A/S omistajalle.
  2017 1.009.154,17 18.677.597 Henkilöstöannin yhteydessä hyväksyttiin 205.576 osakkeen merkinnät. Suunnattu 400.000 osakkeen anti toimitusjohtaja Olli Väätäiselle. Yhtiö mitätöi omia osakkeita 339.533 kappaletta. Suunnattu 613.495 osakkeen anti tilikaudella hankitun inPulse Works Oy:n osakkeenomistajille.
  2016 1.009.154,17 17.798.059 Ei muutoksia
  2015 1.009.154,17 17.798.059 Descom-kaupan yhteydessä toteutettiin osakeanti Descom Groupin vanhoille osakkeenomistajille. Osakeannissa annettiin 2.799.998 Solteqin uutta osaketta.
  2014 1.009.154,17 14.998.061 Ei muutoksia
  2013 1.009.154,17 14.998.061 Ei muutoksia
  2012 1.009.154,17 14.998.061 Osakkeiden lukumäärän kasvu tilikaudella johtui 20.3.2012 toteutetusta suunnatusta osakeannista, jossa merkittiin 2.849.632 uutta osaketta. Osakkeiden merkintähinta kirjattiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
  2007 1.009.154,17 12.148.429 Ei muutoksia

  Omat osakkeet

  Tilikauden päättyessä Solteq Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden määrä oli 0 kappaletta.