Tilintarkastaja

Tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Petri Sammalisto.

Tilintarkastaja ja palkkiot

Solteq Oyj on julkinen osakeyhtiö, joten tilintarkastajan tehtävään voidaan valita ainoastaan keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.

Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Yhtiön tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab, Tilintarkastusyhteisö.

 

Petri_Sammalisto

Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Petri Sammalisto.



Yhtiö maksoi tilikaudelta 2019 tilintarkastajalle palkkioita seuraavasti:

Tilintarkastuksesta 116 000 euroa, todistuksista ja lausunnoista 2 000 euroa, veroneuvonnasta 22 000 euroa sekä muista palveluista 46 000 euroa.