Skip to content
  Tiina Puukkoniemi

  Tilintarkastaja ja palkkiot

  Solteq Oyj on julkinen osakeyhtiö, joten tilintarkastajan tehtävään voidaan valita ainoastaan keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.

  Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.


  Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, KRT Tiina Puukkoniemi.


  Yhtiö maksoi tilikaudelta 2023 tilintarkastajalle palkkioita seuraavasti:

  Solteq-konsernin suorittamat tilintarkastuspalkkiot vuonna 2023 olivat 200 tuhatta euroa, todistukset ja lausunnot 8 tuhatta euroa sekä muut asiantuntijapalvelut 72 tuhatta euroa. Emoyhtiön tilintarkastajalle KPMG Oy Ab:lle vuodelta 2023 suoritetut tilintarkastuspalkkiot olivat 141 tuhatta euroa, todistukset ja lausunnot 8 tuhatta euroa sekä muut asiantuntijapalvelut 72 tuhatta euroa.