Tilintarkastaja

Tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Lotta Nurminen.

Tilintarkastaja ja palkkiot

Solteq Oyj on julkinen osakeyhtiö, joten tilintarkastajan tehtävään voidaan valita ainoastaan keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.

Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Yhtiön tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab, Tilintarkastusyhteisö.

 Lotta-Nurminen-Solteq

Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lotta Nurminen, syntynyt 1975.

Yhtiö maksoi tilikaudelta 2018 tilintarkastajalle palkkioita seuraavasti:

Tilintarkastuksesta 141 000 euroa, todistuksista ja lausunnoista 6 000 euroa, veroneuvonnasta 0 euroa sekä muista palveluista 20 000 euroa.