Skip to content
  Petri_Sammalisto

  Tilintarkastaja ja palkkiot

  Solteq Oyj on julkinen osakeyhtiö, joten tilintarkastajan tehtävään voidaan valita ainoastaan keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.

  Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Yhtiön tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab, Tilintarkastusyhteisö.


  Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Petri Sammalisto.


  Yhtiö maksoi tilikaudelta 2021 tilintarkastajalle palkkioita seuraavasti:

  Solteq-konsernin suorittamat tilintarkastuspalkkiot vuonna 2021 olivat 141 tuhatta euroa, todistukset ja lausunnot 10 tuhatta euroa sekä muut asiantuntijapalvelut 57 tuhatta euroa. Emoyhtiön tilintarkastajalle KPMG Oy Ab:lle vuodelta 2021 suoritetut tilintarkastuspalkkiot olivat 97 tuhatta euroa, todistukset ja lausunnot 10 tuhatta euroa sekä muut asiantuntijapalvelut 57 tuhatta euroa.