Tilintarkastaja

Tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Lotta Nurminen.

Tilintarkastaja ja palkkiot

Solteq Oyj on julkinen osakeyhtiö, joten tilintarkastajan tehtävään voidaan valita ainoastaan keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.

Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Yhtiön tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab, Tilintarkastusyhteisö.

 Lotta-Nurminen-Solteq

Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lotta Nurminen, syntynyt 1975.

Yhtiö maksoi tilikaudelta 2017 tilintarkastajalle palkkioita seuraavasti:

Tilintarkastuksesta 67 025 euroa, todistuksista ja lausunnoista 6 433 euroa, veroneuvonnasta 39 504 euroa sekä muista palveluista 23 450 euroa.