Suomi
  Petri_Sammalisto

  Tilintarkastaja ja palkkiot

  Solteq Oyj on julkinen osakeyhtiö, joten tilintarkastajan tehtävään voidaan valita ainoastaan keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.

  Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Yhtiön tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab, Tilintarkastusyhteisö.


  Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Petri Sammalisto.


  Yhtiö maksoi tilikaudelta 2020 tilintarkastajalle palkkioita seuraavasti:

  Tilintarkastuksesta 122 000 euroa, todistuksista ja lausunnoista 6 000 euroa, veroneuvonnasta 6 000 euroa sekä muista palveluista 12 000 euroa.