08.06.2012

Solteq Oyj: Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9§:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

SOLTEQ OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.6.2012 KLO 11.30

 

Profiz Business Solution Oyj:n osuus Solteq Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on saavuttanut kymmenen prosentin (10%) rajan osakekaupalla, joka tehtiin 7.6.2012.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9§:n mukaisesti yhtiölle on ilmoitettu seuraava tieto:

1.          Kohdeyhtiön nimi: Solteq Oyj, Y-tunnus 0490484-0

2.          Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut 7.6.2012

3.          Osuus Solteq Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta

 

Profiz Business Solution Oyj omistaa 1.590.538 kpl Solteq Oyj:n osakkeita, joka edustaa 10,6 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä. Solteq Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 14.998.061 osakkeesta ja ääniä osakkeilla on yhteensä 14.998.061 kpl. Yhtiöllä on yksi osakesarja.

4.          Osakkeenomistaja

Profiz Business Solution Oyj, kaupparekisterinumero 509.159, Y-tunnus 0830732-2.

 

SOLTEQ OYJ

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja, Repe Harmanen
Puhelin 0400 467 717
Sähköposti repe.harmanen@solteq.com

Talousjohtaja Antti Kärkkäinen
Puhelin 020 1444 393 tai 040 8444 393
Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

2012