Skip to content

  08.06.2012

  Solteq Oyj: Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9§:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

  SOLTEQ OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.6.2012 KLO 11.30

   

  Profiz Business Solution Oyj:n osuus Solteq Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on saavuttanut kymmenen prosentin (10%) rajan osakekaupalla, joka tehtiin 7.6.2012.

  Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9§:n mukaisesti yhtiölle on ilmoitettu seuraava tieto:

  1.          Kohdeyhtiön nimi: Solteq Oyj, Y-tunnus 0490484-0

  2.          Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut 7.6.2012

  3.          Osuus Solteq Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta

   

  Profiz Business Solution Oyj omistaa 1.590.538 kpl Solteq Oyj:n osakkeita, joka edustaa 10,6 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä. Solteq Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 14.998.061 osakkeesta ja ääniä osakkeilla on yhteensä 14.998.061 kpl. Yhtiöllä on yksi osakesarja.

  4.          Osakkeenomistaja

  Profiz Business Solution Oyj, kaupparekisterinumero 509.159, Y-tunnus 0830732-2.

   

  SOLTEQ OYJ

   

  Lisätietoja:

  Toimitusjohtaja, Repe Harmanen
  Puhelin 0400 467 717
  Sähköposti repe.harmanen@solteq.com

  Talousjohtaja Antti Kärkkäinen
  Puhelin 020 1444 393 tai 040 8444 393
  Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet

  2012