13.11.2015

Solteq Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

Solteq Oyj Pörssitiedote 13.11.2015 klo 18.00

Solteq Oyj (Solteq) on tänään vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varmalta (Varma), y-tunnus: 0533297-9.

Liputusilmoituksen mukaan Varman omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on ylittänyt 5 prosentin rajan 13.11.2015 tapahtuneen osakekaupan johdosta. Ennen osakekauppaa Varma omisti 644.917 kappaletta Solteqin osakkeita. Osakekaupan jälkeen Varma omistaa 1.050.697 kappaletta Solteqin osakkeita, mikä edustaa 5,90 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänimäärästä.

Solteqin osakekanta koostuu yhteensä 17.798.059 osakkeesta ja äänestä. Yhtiöllä on yksi osakesarja.

SOLTEQ OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja, Repe Harmanen
Puhelin 0400 467 717
Sähköposti: repe.harmanen@solteq.com

Talousjohtaja, Antti Kärkkäinen
Puhelin 040 8444 393
Sähköposti: antti.karkkainen@solteq.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com

2015