Skip to content

  Tältä sivulta löydät tietoa seuraavista aiheista:

  Avainluvut

  Liikevaihto (EUR Million)
  *2017: Yhtiö on ottanut IFRS 15 -standardin käyttöön 1.1.2018 täysin takautuvasti, ja vuoden 2017 vertailuluvut on oikaistu.


  Vertailukelpoinen liiketulos (EUR Million)  Omavaraisuusaste (%)
   
   


  Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana  Rahoitusrakenne

  Varmistamme toiminnan jatkuvuuden (going concern) sekä osakkeenomistajien saaman arvon nousun.

  Solteq-konsernin velkarahoituksen kaksi pääasiallista elementtiä ovat joukkovelkakirjalaina sekä tili- ja maksuvalmiuslimiitit.


  Tili- ja maksuvalmiuslimiitit ovat 7,0 miljoonaa euroa. Niihin liittyvät taloudelliset kovenantit on kiinnitetty joukkovelkakirjalainan ehtoihin.


  Solteq Oyj laski liikkeelle 23 000 000 euron suuruisen joukkovelkakirjalainan

  Solteq laski liikkeelle 1.10.2020 uuden joukkovelkakirjalainan, josta saaduilla varoilla yhtiö lunasti 1.7.2021 erääntyvän joukkovelkakirjalainan. Uusi, nimellisarvoltaan 23,0 miljoonan euron suuruinen kiinteäkorkoinen, vakuudeton ja senior-ehtoinen joukkovelkakirjalaina otettiin Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle julkisen kaupankäynnin kohteeksi 5.10.2020. Uudella joukkovelkakirjalainalla yhtiö varmisti pitkän aikavälin rahoituksen riittävyyden ja toiminnan jatkuvuuden.

  Lue tiedote

  Yrityksen rahoitusrakenteeseen liittyvät tiedotteet:

  30.12.2022 – Solteq Oyj:n joukkovelkakirjalainan ehtojen muuttaminen hyväksytty kirjallisessa menettelyssä

  Lue tiedote


  25.11.2022 – Solteq Oyj käynnistää kirjallisen menettelyn vuonna 2024 erääntyvän 23 miljoonan euron kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainansa ehtojen muuttamiseksi

  Lue tiedote


  1.10.2020 – Solteq Oyj:n 23 000 000 euron suuruisen joukkovelkakirjalainan listalleottoesite saatavilla

  Lue tiedote


  24.9.2020 – Solteq Oyj laskee liikkeeseen uuden nimellisarvoltaan 23 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan ja lunastaa vapaaehtoisesti 2021 erääntyvän joukkovelkakirjalainansa

  Lue tiedote


  15.9.2020 – Solteq Oyj suunnittelee uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa lunastavansa kokonaan 2021 erääntyvän 27 miljoonan euron kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainansa

  Lue tiedote


  18.5.2020 – Solteq Oyj:n joukkovelkakirjalainan ehtojen muuttaminen hyväksytty kirjallisessa menettelyssä

  Lue tiedote


  21.4.2020 – Solteq Oyj käynnistää kirjallisen menettelyn vuonna 2020 erääntyvän 27 miljoonan euron kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainansa ehtojen muuttamiseksi

  Lue tiedote


  6.4.2020 – Solteq Oyj harkitsee pyyntöä 27 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan ehtojen muuttamiseksi kirjallisessa menettelyssä

  Lue tiedote

  Liiketoimintasegmentit

  Solteq-konsernin raportointirakenne on jaettu vastaamaan segmenttien taloudellisia tavoitteita, tulo- ja kulurakennetta sekä tuotekehitystarpeita.


  Retail & Commerce -segmentin liikevaihdon osalta pitkän aikavälin tavoitteena on vähintään 8 prosentin vuotuinen kasvu. Segmentin pitkän aikavälin liiketulostavoite on vähintään 8 prosenttia.


  Utilities-segmentin liikevaihdon pitkän aikavälin tavoitteena on vähintään 15 prosentin vuotuinen kasvu. Segmentti tavoittelee pitkällä aikavälillä vähintään 18 prosentin liiketulosta. Jatkuvien ohjelmistoperusteisten tuottojen osuus kokonaisliikevaihdosta pyritään pitkällä aikavälillä nostamaan puoleen Utilities-segmentin liikevaihdosta.

  Segmenttien pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat seuraavat:

  Segmentti Tunnusluku Tavoite
  Retail & Commerce Keskimääräinen liikevaihdon vuotuinen kasvuprosentti vähintään 8%
  Retail & Commerce EBIT% vähintään 8%
  Utilities Keskimääräinen liikevaihdon vuotuinen kasvuprosentti vähintään 15%
  Utilities EBIT% vähintään 18%

   

  Tunnuslukujen laskentakaavat

  Oman pääoman tuotto, %:

  tilikauden tulos (12 kk rullaava)oma pääoma (keskim. kauden aikana)
  x 100

  Sijoitetun pääoman, %:

  tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut (12 kk rullaava)taseen loppusumma – korottomat velat (keskim. kauden aikana)
  x 100

  Omavaraisuusaste, %:

  oma pääomataseen loppusumma – saadut ennakot
  x 100

  Nettovelka:

  korolliset velat - rahavarat

  Nettovelkaantumisaste, %:

  korolliset velat - rahavaratoma pääoma
  x 100

  Osakekohtainen tulos:

  tilikauden tulos -/+ määräysvallattomien omistajien osuusosakkeiden kappalemäärä keskimäärin

  Laimennettu osakekohtainen tulos:

  tilikauden tulos -/+ määräysvallattomien omistajien osuusosakkeiden kappalemäärä keskim. lisättynä vuoden lopun optioiden määrällä

  Osakekohtainen oma pääoma:

  taseen oma pääomaosakkeiden kappalemäärä

  Osakekohtainen osinko:

  tilikauden osinkoosakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä

  Osinko tuloksesta, %:

  osakekohtainen osinkoosakekohtainen tulos
  x 100

  Efektiivinen osinkotuotto, %:

  osakekohtainen osinkotilikauden päätöskurssi
  x 100

  Hinta-voitto-suhde (P/E-luku):

  tilikauden päätöskurssiosakekohtainen tulos
  x 100

  Osakekannan markkina-arvo:

  osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä x tilikauden päätöskurssi

  Käyttökate:

  Liikevoitto + Poistot ja arvonalentumiset