Suomi

  Tältä sivulta löydät tietoa seuraavista aiheista:

  Avainluvut

  Liikevaihto (EUR Million)
  *2017: The company has taken the IFRS 15 standard into use on 1 January 2018 retroactively and the comparison figures for 2017 have been adjusted


  Oikaistu liiketulos (EUR Million)  Omavaraisuusaste (%)
   
   


  Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana  Rahoitusrakenne

  Varmistamme toiminnan jatkuvuuden (going concern) sekä osakkeenomistajien saaman arvon nousun.

  Kesällä 2015 toteutettu Descom-kauppa ja siinä käytetyt rahoitusratkaisut vaikuttavat merkittävästi Solteq-konsernin tase- ja pääomarakenteeseen. Solteq-konsernin velkarahoituksen kaksi pääasiallista elementtiä ovat joukkovelkakirjalaina sekä tili- ja maksuvalmiuslimiitit.


  Kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan suuruus oli liikkeellelaskuhetkellään 27,0 miljoonaa euroa. Lainalle maksettava vuotuinen korko on 6 %, ja lainan juoksuaika on viisi vuotta. Joukkovelkakirjalainan ehdoissa on määritelty omavaraisuusastetta, korkokatetta ja korollisten nettovelkojen ja käyttökatteen suhdetta määritteleviä raja-arvoja sekä muita ehtoja. Joukkovelkakirjalainan ehdot ovat kokonaisuudessaan saatavilla englanniksi täältä.


  Tili- ja maksuvalmiuslimiitit ovat 6,0 miljoonaa euroa. Niihin liittyvät taloudelliset kovenantit on kiinnitetty joukkovelkakirjalainan ehtoihin.

  Solteq on ostanut takaisin ja mitätöinyt joukkovelkakirjalainoja

  Solteq Oyj on ostanut takaisin 1.7.2015 liikkeelle laskemansa joukkovelkakirjalainan velkakirjoja. Hankitut velkakirjat on mitätöity. Velkakirjojen takaisinostot toteutettiin ostamalla velkakirjat markkinaehtoisesti avoimilta markkinoilta.


  Yhtiön takaisinostama ja mitätöimä 2,5 miljoonan euron nimellisarvoinen määrä vastaan noin 9,3 prosenttia joukkovelkakirjalainan liikkeelle lasketusta kokonaismäärästä.


  Takaisinostot toteutettiin yhtiön korkokustannusten alentamiseksi. Lue tiedote.


  Solteq Oyj:n joukkovelkakirjalainan ehtojen muuttaminen hyväksytty kirjallisessa menettelyssä 18.5.2020

  Solteq Oyj on saattanut onnistuneesti loppuun kirjallisen menettelyn joukkovelkakirjalainan ehtojen muuttamiseksi 18.5.2020.


  Solteq haki joukkovelkakirjan haltijoiden suostumusta ehtojen mukaisen takaisinmaksupäivän pidentämistä 12 kuukaudella siten, että uusi takaisinmaksupäivä (Final Maturity Date) olisi kuusi (6) vuotta joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskupäivästä, eli 1.7.2021. Takaisinmaksupäivän muutosehdotuksen lisäksi Solteq haki samalla suostumusta myös tiettyihin muihin ehtojen teknisiin muutoksiin. Lue tiedote.

  Liiketoimintasegmentit

  Solteq's Group's business is divided into distinct reportable segments, in accordance with their revenue models.


  Solteq Software includes businesses based on the company's own products. The segment's revenue is mainly derived from license and maintenance fees for Solteq's products, and the related services such as integrations and implementation projects.


  The revenue of Solteq Digital is mainly based on IT expert services. These services include consulting, the implementation of customer systems as projects, continuous development services and maintenance.

  The segments' long-term financial goals are as follows:

  Segment Key figure Goal
  Solteq Software Minimum average annual growth in revenue 20%
  Solteq Software Minimum EBIT% 25%
  Solteq Digital Minimum average annual growth in revenue 5%
  Solteq Digital Minimum EBIT% 8%

   

  Tunnuslukujen laskentakaavat

  Oman pääoman tuotto, %:

  tilikauden tulos (12 kk rullaava)oma pääoma (keskim. kauden aikana)
  x 100

  Sijoitetun pääoman, %:

  tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut (12 kk rullaava)taseen loppusumma – korottomat velat (keskim. kauden aikana)
  x 100

  Omavaraisuusaste, %:

  oma pääomataseen loppusumma – saadut ennakot
  x 100

  Nettovelka:

  korolliset velat - rahavarat

  Nettovelkaantumisaste, %:

  korolliset velat - rahavaratoma pääoma
  x 100

  Osakekohtainen tulos:

  tilikauden tulos -/+ määräysvallattomien omistajien osuusosakkeiden kappalemäärä keskimäärin

  Laimennettu osakekohtainen tulos:

  tilikauden tulos -/+ määräysvallattomien omistajien osuusosakkeiden kappalemäärä keskim. lisättynä vuoden lopun optioiden määrällä

  Osakekohtainen oma pääoma:

  taseen oma pääomaosakkeiden kappalemäärä

  Osakekohtainen osinko:

  tilikauden osinkoosakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä

  Osinko tuloksesta, %:

  osakekohtainen osinkoosakekohtainen tulos
  x 100

  Efektiivinen osinkotuotto, %:

  osakekohtainen osinkotilikauden päätöskurssi
  x 100

  Hinta-voitto-suhde (P/E-luku):

  tilikauden päätöskurssiosakekohtainen tulos
  x 100

  Osakekannan markkina-arvo:

  osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä x tilikauden päätöskurssi

  Käyttökate:

  Liikevoitto + Poistot ja arvonalentumiset