19.03.2015

Solteq Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

Solteq Oyj Pörssitiedote 19.3.2015 klo 16:00

Johdon osakepohjaisen kannustinjärjestelmän päättyessä tänään tiedotetulla tavalla Solteq Oyj:n ja sen täysin omistamien tytäryhtiöiden omistusosuus yhtiön omista osakkeista tulee ylittämään 5 %:n osuuden osakkeista ja äänistä.

Järjestelyn toteutuessa Solteq Oyj:n ja sen täysin omistamien tytäryhtiöiden omistusosuus olisi 860.881 kappaletta omia osakkeita vastaten 5,74 prosenttia Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä.

Solteq Oyj:n osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä on 14.998.061 osaketta, joilla on ääniä yhteensä 14.998.061 kpl. Yhtiöllä on yksi osakesarja.

SOLTEQ OYJ

Lisätietoja:

Talousjohtaja Antti Kärkkäinen

Puhelin 040 8444 393

Sähköposti: antti.karkkainen@solteq.com

Jakelu

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com

2015