Skip to content

  19.03.2015

  Solteq Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

  Solteq Oyj Pörssitiedote 19.3.2015 klo 16:00

  Johdon osakepohjaisen kannustinjärjestelmän päättyessä tänään tiedotetulla tavalla Solteq Oyj:n ja sen täysin omistamien tytäryhtiöiden omistusosuus yhtiön omista osakkeista tulee ylittämään 5 %:n osuuden osakkeista ja äänistä.

  Järjestelyn toteutuessa Solteq Oyj:n ja sen täysin omistamien tytäryhtiöiden omistusosuus olisi 860.881 kappaletta omia osakkeita vastaten 5,74 prosenttia Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä.

  Solteq Oyj:n osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä on 14.998.061 osaketta, joilla on ääniä yhteensä 14.998.061 kpl. Yhtiöllä on yksi osakesarja.

  SOLTEQ OYJ

  Lisätietoja:

  Talousjohtaja Antti Kärkkäinen

  Puhelin 040 8444 393

  Sähköposti: antti.karkkainen@solteq.com

  Jakelu

  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

  2015