Skip to content

  03.07.2015

  Solteq Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

  Solteq Oyj Pörssitiedote 3.7.2015 klo 16.00

  Solteq Oy:n (Solteq) hallitus päätti 2.7.2015 suunnatusta osakeannista. Suunnatussa osakeannissa annetut osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 3.7.2015, jolloin Solteq tiedotti osakkeiden määrän muutoksesta.

  Osakeannin jälkeen Solteqin osakekanta koostuu yhteensä 17.798.059 osakkeesta ja äänestä. Yhtiöllä on yksi osakesarja.

  Solteq on tänään vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen Ali U. Saadetdinilta, Seppo Aallolta ja Profiz Business Solution Oyj:ltä. Myös Solteq-konsernin omistusosuus yhtiön osakkeista on muuttunut.

  1. ALI U. SAADETDIN, LIPUTUSILMOITUS

  Liputusilmoituksen mukaan Ali U. Saadetdinin omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on alittanut 20 prosentin rajan. Osuuden muutos liittyy Solteqin uusien osakkeiden merkitsemiseen kaupparekisteriin 3.7.2015. Ali U. Saadetdin omistaa 3.486.383 kappaletta Solteqin osakkeita, mikä edustaa 19,59 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänimäärästä osakeannin jälkeen.

  2. SEPPO AALTO, LIPUTUSILMOITUS

  Ilmoituksen mukaan Seppo Aallon omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on alittanut 10 prosentin rajan. Osuuden muutos liittyy Solteqin uusien osakkeiden merkitsemiseen kaupparekisteriin 3.7.2015. Seppo Aalto omistaa 1.667.206 kappaletta Solteqin osakkeita, mikä edustaa 9,37 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänimäärästä osakeannin jälkeen.

  3. PROFIZ BUSINESS SOLUTION OYJ, LIPUTUSILMOITUS

  Ilmoituksen mukaan Profiz Business Solution Oyj:n (y-tunnus 0830732-2) omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on alittanut 10 prosentin rajan. Osuuden muutos liittyy Solteqin uusien osakkeiden merkitsemiseen kaupparekisteriin 3.7.2015. Profiz Business Solution Oyj omistaa 1.756.180 kappaletta Solteqin osakkeita, mikä edustaa 9,87 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänimäärästä osakeannin jälkeen.

  4. SOLTEQ-KONSERNI

  Yhtiön määräysvallassa oleva omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on alittanut 5 prosentin rajan. Osuuden muutos liittyy Solteqin uusien osakkeiden merkitsemiseen kaupparekisteriin 3.7.2015. Solteq omistaa suoraan 110.881 osaketta ja sen täysin omistamat tytäryhtiöt Solteq Management Oy 400.000 osaketta ja Solteq Management Team Oy 350.000 osaketta. Solteqin määräysvallassa on yhteensä 860.881 kappaletta yhtiön omia osakkeita, mikä edustaa 4,84 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänimäärästä osakeannin jälkeen.

  SOLTEQ OYJ

  Lisätietoja:

  Toimitusjohtaja Repe Harmanen

  Puhelin 0400 467 717

  Sähköposti: repe.harmanen@solteq.com

  Talousjohtaja Antti Kärkkäinen

  Puhelin 040 8444 393

  Sähköposti: antti.karkkainen@solteq.com

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki

  Keskeiset tiedotusvälineet

  www.solteq.com

  2015