Skip to content

  Digistrategia ja digitaalinen transformaatio | Advisory Services

  Edistämme digitalisoitumista, joka täyttää strategisen tason liiketoiminnan tarpeet ja tavoitteet

  Kolem naista retkeilee.

  Digitaalinen strategia johtaa digitaalista trasformaatiota

  Digitaalinen transformaatio on aina strategista.

  Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja johtamaan digitaalista transformaatiotaan keskittymällä avainkohtiin heidän kokonaistavoitteissaan ja strategiassaan.


  • Määritämme yhdessä kokonaiskuvan ja tavoitteet digitaaliselle transformaatiolle.
  • Linjaamme oleellisimmat liiketoiminnan ja markkinoiden ajurit.
  • Luomme digitaalisen transformaation polun, mukaan lukien saavutettavat välitavoitteet.
  • Asetamme yhdessä prioriteetit ja toimimme niiden mukaan.
  • Määritämme, miten edistymistä mitataan (KPI:t).
  • Varmistamme yhdessä yhteistoiminnan liiketoimintojen ja tietohallinnon kesken.

  Solteq Advisoryn digitaalisen strategian konsultointipalvelut auttavat arvioimaan yrityksesi ditaalisen kyvykkyyden, asettamaan digitaalisaatiolle tavoitteet, ja luomaan strategian yrityksesi digitalisoitumiselle sekä askelmerkit sitä kohden.


  Ennen kaikkea digitaalisen strategian muodostamisessa on keskeistä välttää varhaista teknologiahakuisuutta (MITEN) ennen liiketoiminnan perustelujen ymmärtämistä (MIKSI).


  Kuuntele Sachan kommentti Advisory Services -yksikön tehtävästä.

  Kaksi naista tarkastelee karttaa

  Ratkaisukonsepti, jolla on vaikutusta

  Yhdistä liiketoiminta, kokemus ja teknologiasuunnittelu hahmottaaksesi tulevaisuuden digitaalista liiketoimintaa.

  Menestys sähköisessä kaupassa mitataan liiketoiminnan arvon kasvuna, operatiivisena tehokkuutena ja alennettuina kustannuksina sekä erinomaisena käyttäjä- ja asiakaskokemuksena.


  Solteq Advisoryn konseptoinnin ja ratkaisusuunnittelun palvelut auttavat sinua:

  • määrittelemään tulevan digitaalisen liiketoimintamallin (Business Concept)
  • luomaan prototyypit halutuille digitaalisille käyttäjäkokemuksille (Experience Concept)
  • kartoittamaan tehokkaimmat järjestelmämallit (Technology Concept)

  Käytännönläheisiä Advisory-palvelujamme voidaan soveltaa digitaalisen transformaation eri vaiheissa. Pre-study vaiheessa voimme arvioida olemassa olevia legacy-ratkaisuja, antaa parannussuosituksia ja hahmottaa tulevia ratkaisuja. Toteutuksen aikana voimme tukea suunnitelmien toteutusta ja ratkaisun toimitusta. Käyttövaiheen aikana voimme auttaa liiketoimintaa omaksumaan uudet ratkaisut sekä jatkokehittämään valittuja ratkaisuja.

  Kolme naista ihastelee ympäröivää metsää

  Ajatusjohtajuus

  Digitalisaation hahmottaminen.

  Oman digitalisaatiomatkan navigoimiseksi on oltava tietoinen digitaalisen kaupan laajemmasta asiayhteydestä. Solteq Advisory seuraa jatkuvasti digitaalisen liiketoimintaympäristön ilmiöitä eri toimialoilla ja teknologioissa, sanoittaen keskeiset ilmiöt ja trendit – asiakkaillemme ja itsellemme.


  Pidämme havainnoista ja ajatuksistamme jatkuvasti kehittyvää katalogia nimeltä World of Digital Business (WoDB). Katalogi listaa ja kuvailee keskeisiä ilmiöitä liittyen liiketoiminta-, kokemus- ja teknologiasektoreihin, ja auttaa viemään ne käytännön suosituksiksi asiakkaillemme sekä Solteqin omiin toimintoihin.


  Voit lukea verkkojulkaisujamme, tavata meidät verkossa ja tapahtumissa tai varata meidät strategia- ja kehityspäiviesi tueksi. Toivottavasti tapaamme.

  What do you see as your mission?

  Smart Commerce Nordic 2023

  Katso Sacha Helfensteinin puheenvuoro Smart Commerce 2023 tapahtumassa: "Two Simple Formulas To Digital B2B You Should Understand"

   

  Liiketoiminnallinen osuvuus ­⭐⭐⭐⭐⭐
  Käytäntöön laitettavat tulokset ­⭐⭐⭐⭐⭐

  Ulla Mattila, Director Digital Services, Tikkurila

  Nainen makaa ruskealla nahkasohvalla

  Menestystarina:
  Tikkurila & digitaalisten palveluiden strategiaprojekti


  Ongelma ja tavoitteet:

  PPG Tikkurilan palveluiden digitaaliset innovaatiot olivat hajautuneita ja jäivät teknisten ongelmien korjaamisen varjoon. Verkkokauppamuutokset HIG-alalla antoivat sysäyksen tarpeelle toimia. PPG Tikkurilalla ei ollut sisäistä yhtenäisyyttä digitaalisesta tulevaisuudestaan.


  Ratkaisu:

  Digitaalisten palveluiden strategian projekti tähtäsi PPG Tikkurilan digitaalisen palvelustrategian selvittämiseen ja vahvistamiseen. Projekti painotti aktiivista osallistumista läpi maaorganisaatioiden.


  Tulokset:

  Projekti selkeytti digitaalista näkemystä ja askeleita eteenpäin, edisti eri liiketoimintojen sitoutumista keskeisiin muutossuosituksiin. Suositusten mukaisesti PPG Tikkurila käynnisti strategisen tarjouskilpailun mahdollistaakseen suoramyynnin (D2C) osana digitaalista muutostaan.

  Esittelyssä Advisory-tiimi

  Sacha Helfenstein

  Finland

  Sacha Helfenstein

  Director Advisory

  +358 50 361 5882

  Mikko Helin

  Finland

  Mikko Helin

  Senior Tech Advisor

  +358 40 701 9975

  Mikki Kuukkanen

  Finland

  Mikki Kuukkanen

  Senior Experience Advisor

  +358 44 535 7256

  Espen Thorvaldsen

  Norway

  Espen Thorvaldsen

  Digital Business Advisor

  +47 92 03 58 75

  Mikko Hirvonen

  Ota yhteyttä

  Mikko Hirvonen

  Sales Director, Commerce & Data

  +358 40 550 9695