Tietosuojakäytäntö

Solteq Oyj

Tässä asiakirjassa esitetty tietosuojakäytäntö on vahvistettu 24.5.2018 ja se astuu voimaan 25.5.2018.

Meille Solteqilla on tärkeää turvata verkkosivukävijöidemme sekä asiakkaidemme yksityisyyden suoja. Sen vuoksi pyrkimyksenämme on suojata henkilötietosi aina mahdollisimman hyvin. Käsittelemme henkilötietojasi lainsäädännön vaatimalla tavalla ja keräämme vain kunkin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja.

Henkilötiedoksi luetaan kaikki sellaiset tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön. Tästä tietosuojakäytännöstä saat tietoa siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi, miten käytämme evästeitä ja miten voit vaikuttaa henkilötietojesi käsittelemiseen Solteqilla.

Yleistä henkilötiedoista


Kuka vastaa henkilötiedoistasi?

Tämän tietosuojaselosteen mukaisesta henkilötietojesi käsittelystä rekisterinpitäjänä vastaa Solteq Oyj (y-tunnus 0490484-0) konserniyhtiöineen (yhteisesti ”Solteq”). Henkilötietoja voidaan käsitellä Solteqin eri toimipisteissä EU/ETA-alueella. Mikäli ulkoistamme henkilötietojesi käsittelyä kolmansille tahoille tai EU/ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme aina laillisten perusteiden ja riittävän tietoturvan olemassaolosta.

Tietosuojaan liittyvistä asioista Solteqilla vastaa tietosuojavastaava. Tietosuojaan liittyvät yhteydenotot voit osoittaa Solteqille sähköpostitse: DPO@solteq.com ja puhelimitse: +358 (0)20 14444.

Miten henkilötietosi on suojattu?

Tehokas tietoturva on meille erittäin tärkeää. Henkilötiedot salataan käyttämissämme järjestelmissä ja tietoliikenteessä tehokkaaksi toteamillamme salaustekniikoilla aina kun se on mahdollista.

Henkilötiedot on turvattu fyysisesti turvallisten laitetilojen sekä kulunvalvonnan avulla. Henkilötietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan ne työntekijämme, joille se on tarpeellista työtehtävien suorittamisen kannalta. Henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus.

Kerromme jäljempänä tarkemmin henkilötietojesi käsittelystä Solteqilla.Miten ja millä perusteella henkilötietojasi käsitellään?


Käsittelyn tarkoitus: markkinointi, tiedottaminen ja asiakaspalvelu

 • Asiakaspalvelu ja asiakassuhteen hoitaminen
 • Solteqin tuotteiden ja palveluiden toimitusten ja toiminnan mahdollistaminen
 • Toimitusten mahdollistaminen Solteqin konserniyhtiöiden, alihankkijoiden ja yhteistyökumppaneiden yhteistoiminnalla
 • Uutiskirjeiden toimittaminen
 • Sijoittajatiedotteiden toimittaminen
 • Solteqin sekä Solteqin yhteistyökumppaneiden tapahtumista, tuotteista ja palveluista tiedottaminen sekä niiden markkinointi ja suoramarkkinointi
 • Henkilön verkkosivukokemuksen tai muun yhteydenpidon personointi
 • Solteqin tuotteiden, palveluiden ja toiminnan edelleen kehittäminen
 • Vastaaminen yhteydenottopyyntöihin
 • Lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen

Käsittelyn perusteet

Sopimuksen täytäntöönpano tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen

Mikäli olet tilannut Solteqilta tietyn tuotteen tai palvelun tai olemme käyneet sopimuksen aikaansaamiseksi tähtääviä neuvotteluita, henkilötietojen käsittely on välttämätöntä, jotta pystymme täyttämään sopimuksen mukaiset velvoitteemme tai saavuttamaan aikomamme sopimuksen.

Laillinen velvoite

Mahdollisen peruutusoikeuden hallitseminen on välttämätöntä esimerkiksi kuluttajansuojalainsäädännöstä johtuvien oikeudellisten velvoitteiden toteuttamiseksi. Solteq myös säilyttää tiettyjä asiakassuhteisiin liittyviä kuittitietoja kirjanpitolainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Suostumus

Solteq käsittelee antamiasi henkilötietoja suostumuksen perusteella esimerkiksi kohdistaessaan sinulle yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointia. Sinulla on aina oikeus ja mahdollisuus peruuttaa antamasi suostumus. 

Oikeutettu etu

Esimerkiksi, kun henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on maksaa korvaus Solteqin yhteistyökumppaneille, oikeusperusteena voi olla Solteqin oikeutettu etu. Oikeutetun edun tilanteissa arvioimme aina saavutettavaa päämäärää suhteessa sinun laillisiin etuihisi ja oikeuksiisi.

Käsiteltävät henkilötiedot

 • käyttäjän nimi- ja yhteystiedot
 • käyttäjän yritys tai muu organisaatio, asema ja yrityksen tai muun organisaation osoite
 • tietoja käyttäjän laitteistosta, kuten tietokoneen tai mobiilipäätelaitteen merkki
 • tietoja käyttäjän ohjelmistosta, kuten Internet-selaimen tai käyttöjärjestelmän valmistaja
 • käyttäjän kulloinkin käyttämä IP-osoite, päätelaitteen IMEI-koodi tai muu vastaava yksilöivä koodi
 • käyttäjän ilmoittamat tiedot koskien käyttäjän yrityksen tai muun organisaation laitteita
 • tiedot Solteqin tuotteiden ja palveluiden käytöstä ja käyttökerroista
 • käyttäjän Solteqin tuotteiden ja palveluiden eri toimintojen käyttötiedot, kuten tiedot käyttötiheydestä, käytön ajankohdista ja kestosta
 • käyttäjän Solteqin tuotteiden ja palveluiden käyttäjätunnus ja salasana salatussa muodossa
 • tiedot käyttäjän yrityksen tai muun organisaation solmimista sopimuksista
 • tiedot postituslistoille liittymisistä
 • käyttäjän asiakaspalautteet tai asiakaskyselyt sekä käyttäjään liittyvät kilpailuiden tulokset
 • joissain palveluissa tiedot käyttäjän maantieteellisestä sijainnista ja kotipaikasta

Säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään markkinointia ja tiedottamista varten niin pitkään, kuin henkilö on ilmoittanut haluavansa vastaanottaa Solteqilta jotain tarjotuista sisällöistä. Mikäli henkilö peruuttaa sisältötilauksensa, hänen tietonsa poistetaan, ellei Solteqilla ole lakiin perustuvaa syytä säilyttää tietoja.

Henkilötietoja säilytetään niin pitkään, kuin henkilöllä tai henkilön edustamalla yrityksellä on asiakassuhde Solteqiin. Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen päättymisen jälkeen niin pitkään, kuin säilyttämiseen on esimerkiksi kirjanpitolainsäädännöstä johtuva laillinen peruste.

Mikäli henkilö peruuttaa sisältötilauksensa eikä hänellä tai hänen edustamallaan yrityksellä ole aktiivista asiakkuutta, hänen tietonsa poistetaan kohtuullisen ajan kuluessa, ellei Solteqilla ole oikeudellista perustetta säilyttää tietoja.

Tietolähteet

Henkilötietoja kerätään henkilöltä itseltään Solteqin Internet-sivujen kautta, puhelimessa tai muun kommunikaation tai yhteydenottojärjestelmän kautta sekä Solteqin sivuilla olevan chat-toiminnon kautta. Henkilö antaa tietoja itse myös Solteqin tuotteiden ja palveluiden toimituksen yhteydessä ja käyttämällä Solteqin tuotteita ja palveluita.

Henkilötietoja voidaan saada Solteqin alihankkijalta tai toimittajalta, joka toimittaa tuotteita tai palveluita henkilön organisaatiolle. Henkilötietoja saadaan myös käyttäjän kirjautuessa tai tunnistautuessa kolmansien osapuolien palveluiden, kuten Twitterin, LinkedInin tai Facebookin kautta, näiden palveluiden ehtojen mukaisesti.

Tietoja voidaan palveluiden toteuttamiseksi siirtää seuraaville tahoille

Solteqin alihankkijalle tai päämiehelle (kuten IT-palveluntarjoaja, ohjelmistontarjoaja tai toimittaja) sekä asiakasyhtiölle, asiakasorganisaatiolle tai prospektille, jota henkilö edustaa.Miten voit vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn Solteqilla?


Sinulla on aina valta päättää henkilötietojesi käsittelystä. Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä käyttäen tämän tietosuojakäytännön alussa ilmoitettuja yhteystietoja.

 

Suostumuksen peruuttaminen

Jos käsittelemme henkilötietojasi antamasi suostumuksen perusteella, sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumus osittain tai kokonaan. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta henkilötietojesi ennen peruuttamista tapahtuneeseen käsittelyyn.

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö henkilötietojasi, sekä oikeus tietää henkilötietojesi käsittelytavat, kuten käsittelyn tarkoitukset ja käsiteltyjen henkilötietojen kategoriat. Sinulla on lisäksi oikeus saada jäljennös henkilötiedoista, joita käsittelemme sinusta. Mikäli pyydät useampia jäljennöksiä, voimme periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

Oikeus saada virheelliset henkilötiedot oikaistuiksi

Sinulla on oikeus viivytyksettä saada virheelliset henkilötietosi oikaistuiksi sekä oikeus täydentää puutteellisia henkilötietojasi toimittamalla lisätietoja.

Oikeus tietojen poistamiseen, käsittelyn rajoittaminen ja vastustaminen

Solteq poistaa pyynnöstäsi henkilötietosi edellyttäen, ettei Solteqilla ole osapuolten välisten velvoitteiden tai sovellettavien lakien tai määräysten perusteella velvollinen niitä säilyttämään.

Tietyissä tietosuojalainsäädännön tarkoittamissa tilanteissa sinulla on myös oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista, oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä sekä oikeus saada henkilötietosi siirrettyä järjestelmästä toiseen.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (ilman että sillä on vaikutusta muuhun hallinnolliseen muutoksenhakumenettelyyn tai oikeussuojaan). Tällainen valitus jätetään valvontaviranomaiselle siinä EU-/ETA-jäsenvaltiossa, jossa tavanomainen asuinpaikkasi on, jossa työskentelet tai jonka voimassa olevia tietosuojalakeja ja -määräyksiä on valituksen mukaan rikottu. Solteqin päätoimipaikka sijaitsee Suomessa, jossa toimivaltainen valvontaviranomainen on tietosuojavirasto.Solteqin verkkosivujen evästekäytäntö


Mikä on eväste?

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Käytössä on:

 • (väliaikaisia) istuntotunnusevästeitä, jotka sulkeutuvat, kun Internet-selain suljetaan sekä
 • että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat käyttämällesi päätelaitteelle. 
Lisätietoja evästeistä ja verkkopalveluiden käytöstä löytyy Viestintäviraston sivuilta.

Käytön kannalta välttämättömät evästeet sekä analytiikkaevästeet

Evästeiden avulla pystymme kehittämään verkkosivustomme sisältöjä niin, että ne palvelevat käyttäjiämme parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi evästeet auttavat parantamaan sivuston käyttökokemusta keräämällä analytiikkaa kävijöistämme. Käytön kannalta välttämättömiä evästeitä tallentaa esimerkiksi sivustomme taustajärjestelmä Hubspot. Analytiikkaa kerätään mm. Google Analyticsin avulla. 

Hotjar-palvelua käytämme sivuston anonyymien  kävijänauhoitusten ja kuumakarttojen tuottamiseen. Tällä tiedolla muokkaamme sivuston sisältöä niin, että käyttökokemus olisi paras mahdollinen.

Finnchat-palvelu mahdollistaa sivuillamme dialogin käyttäjän ja asiakaspalvelumme välillä.

Yleistä tietoa mainontaan käytettävistä evästeistä

Sivustomme luo evästeitä myös mainontaa varten, jotta voisimme tarjota kävijöillemme osuvampaa mainossisältöä. Useimmat Internet-selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta jos käyttäjä haluaa, voi selaimen asetuksia muokata ja poistaa ne myöhemmin käytöstä. Jos evästeiden käyttö on estetty, voivat verkkosivujen käyttömahdollisuudet olla rajoitetummat.

Sivuston käyttäjillä on mahdollisuus tyhjentää evästeet selaimeltaan ja näin ollen nollata aikaisempiin käyttäytymistietoihin perustuva sisältöjen kohdentaminen. Vieraillessasi sivustollamme evästetiedon tyhjentämisen jälkeen, voit kieltää kaiken evästetiedon tallentamisen ruudulle nousevasta evästebannerista.

Mainontaevästeet auttavat Solteqia valitsemaan käyttäjälle käsityksemme mukaan parhaiten sopivaa mainossisältöä. Ne voivat myös estää samojen mainoksien näytön.

Jotkut kolmannen osapuolen toimittajat, kuten Google, saattavat käyttää evästeitä tai verkkojäljitteitä, jotta käyttäjä näkee tiettyjä mainoksia vieraillessaan eri sivustoilla. Evästeiden ja verkkojäljitteiden avulla kerätyt tiedot eivät kerro Solteqille tai yhteistyöyrityksille käyttäjän nimeä, yhteystietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja.

Kolmantena osapuolena toimivat mainostajat saattavat myös käyttää tekniikkaa, jolla mitataan mainosten tehoa. Tätä varten he voivat käyttää jäljitettä (yhden pikselin kokoinen GIF-tiedosto), joka on sijoitettu verkkosivustolle nimettömien tietojen keräämiseksi. Nimetön tieto verkkosivukäynneistä auttaa mainostajia suunnittelemaan käyttäjille personoituja mainoksia. Kerätyn tiedon avulle verkossa suoritettuja toimintoja ei voida liittää tiettyyn henkilöön.

Mainontaan käytettävät evästeet ja seurantapikselit solteq.com:ssa

Facebook – Seurantapikseliä käytetään mainonnan kohdentamiseen solteq.com-selailuhistoriaan perustuen Facebookissa. 

Google AdWords – Käytämme AdWordsia mainostamiseen Google-hauissa. Sivustollemme asetettu seuranta auttaa meitä anonyymien markkinointiyleisöjen luomisessa sekä mainonnan onnistumisen mittaamisessa.

Google DoubleClick – Display-mainontapalvelu mahdollistaa kohdennetun bannerimainonnan näyttämisen erilaisissa mainosverkostoissa. 

LinkedIn – Kerättyä dataa käytetään sopivan sisällön tarjoamiseksi LinkedInissä. 


AppNexus Match2One – Display-mainontapalvelu mahdollistaa kohdennetun bannerimainonnan näyttämisen erilaisissa mainosverkostoissa.