Skip to content

  Kaupan toimitusketjun hallinta (SCM, Supply Chain Management)

  Kaupan toimitusketjujen reaaliaikainen hallinta ja kustannusten optimointi vaativat suurten tietomäärien tekoälypohjaista analysointia

  Kauppias nainen inventoi kauppaansa, taustalla kasviksia ja hedelmiä laatikoissa

  Hyödynnä muuttuvan toimialan luomat uudet mahdollisuudet

  Kuluttajien ostokäyttäytyminen on muuttunut pysyvästi. Viimeisin pandemia toi kaupan alalle muutosvoiman, joka kiihdytti merkittävästi jo aiemmin alkanutta kuluttajien ostokäyttäytymisen muutosta. Verkossa asioinnista on tullut arkipäivää ja oman kaupassakäynnin tilalle valitaan yhä useammin ostosten kotiinkuljetus tai ostosten nouto valmiiksi keräiltynä noutopisteestä. Enää ei aina osteta vanhoja tuttuja tuotteita, vaan toimitusvaikeuksista johtuneiden tuotepuutteiden seurauksena on opittu tutkimaan saatavissa olevaa tarjontaa laajemminkin.

  Tiedon avulla pysyt mukana kiristyvässä kilpailussa

  Verkkokauppaostamisen myötä kuluttajat vertailevat aktiivisesti eri tuotteita, tuotteiden ominaisuuksia ja hintoja sekä tuotteisiin liitettyjä palveluja ja niiden hintoja. Kuluttajat ovat entistä hintatietoisempia, ja jatkuva hintakilpailu syö yritysten katetta. Samoin kauppojen logistiikan uudistaminen vastaamaan muuttuneita tarpeita vaatii merkittäviä investointeja. Tämä luo paineita karsia toiminnan kustannuksia kaikilta tasoilta tuotteiden ostamisesta, markkinoinnista, myynnistä ja jakelusta.

  Kiristyvä kilpailutilanne pakottaa alan toimijat olemaan myös entistä paremmin ja entistä reaaliaikaisemmin selvillä kilpailijoiden toiminnasta sekä tuotetarjonnassa tapahtuvista muutoksista. Enää ei riitä, että tietojärjestelmissä käsitellään vain yrityksen omia tietoja, vaan yhä useamman tietolähteen tietoja on kyettävä hakemaan ja analysoimaan reaaliaikaisesti.

  Yllä kuvattuihin haasteisiin ei ole mahdollista vastata ilman kattavien tietojärjestelmien ja keskitettyjen tietovarastojen mukanaan tuomaa mahdollisuutta luoda reaaliaikaiseen tietoon perustuva kuva kokonaistilanteesta. Tähän samaan tietoon pohjautuen voidaan toimintaa kehittää ja tehostaa sekä saada välitön näkemys tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksista koko toimintaketjun tasolla.

   

  Tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntäminen toimitusketjun hallinnassa vie ymmärryksemme uudelle tasolle

  Oikeiden päätösten tekeminen vaatii siis reaaliaikaista ja kattavaa näkymää koko myynti- ja toimitusketjuun. Tietoa on oltava riittävästi saatavilla ja se on kyettävä analysoimaan nopeasti ja luotettavasti.

  Suurten tietomassojen hallinta ja analysointi ovat kuitenkin vaativia ja aikaa vieviä tehtäviä perinteisin tietojenkäsittelymenetelmin. Sen vuoksi kaupan alan tietojärjestelmät ovat yksi ensimmäisiä alueita, joissa tekoälyn ja koneoppimisen mukanaan tuomia uusia mahdollisuuksia ja tiedon käsittelyn tehokkuutta on alettu hyödyntämään aktiivisesti.

  Analysoitavien kokonaisuuksien tullessa yhä monimutkaisemmiksi ainoastaan tekoälyn ja koneoppimisen avulla kyetään vertaamaan lukematonta määrää eri muuttujia yhtäaikaisesti, oivaltamaan niiden välisiä yhteyksiä ja määrittämään täsmällisiä toimenpiteitä optimaalisten tulosten aikaansaamiseksi.

   

  Lue, mitä etuja saavutat oikein valitun toimitusketjun hallintajärjestelmän avulla >

  Me Solteqilla tunnistamme yrityksesi toimitusketjun hallinnan tarpeet. Autamme asiakkaitamme löytämään oikeat toimenpiteet toimitusketjujen kehittämiseen ja toiminnan tehostamiseen.

  Toimitamme parhaat ratkaisut kaupan toimitusketjun hallintaan

  Meiltä löydät tiedolla johtamiseen oikeat ratkaisut ja välineet, ja osaamisemme ja kokemuksemme kautta pystymme auttamaan asiakkaitamme ratkomaan näiden avulla heidän päivittäisessä liiketoiminnassaan kohtaamiaan haasteita.

  Olipa kysymyksessä sitten tuotteiden oikea-aikainen tilaaminen ja toimittaminen, varastojen hallinta, myymäläketjun mitoitus ja ohjaus, parhaiten myyvät valikoimat ja niihin liitetty myymälöiden tilankäytön optimointi tai asiakkaiden ostokäyttäytymisen tehokas analysointi.

   

  Ota yhteyttä

  Jos kiinnostuit, kerromme mielellämme lisää!

  Ota yhteyttä >

   

  Toimitusketjun hallintajärjestelmän avulla voit

  Vector

  Saada luotettavan kuvan koko myymäläketjun ja verkkokauppojen tilanteesta ja niiden toimivuudesta.

  Vector

  Nähdä tehtyjen muutosten vaikutus yhdellä kertaa sekä yksittäisiin toimintoihin että tarkasteltavaan kokonaisuuteen.

  Vector

  Parantaa asiakastyytyväisyyttä oikein kohdennetuilla valikoimilla, toimivalla myymälöiden tilankäytöllä.

  Vector

  Hallinnoida kaikki myymälän sisältä löytyvät palvelut samalla järjestelmällä kuten verkkokauppatoimitukset, shop-in-shop myymälät, ravintolat ja kahvilat sekä näiden materiaalivirrat, sekä eliminoida myymälöissä syntyvää hukkaa.

  Vector

  Hyödyntää tekoälyä tietojen ja niissä tapahtuvien muutosten entistä tarkemmassa analysoinnissa, päätösehdotusten luomisessa ja toimintojen automatisoinnissa.

  Asiantuntijamme

  Kari Korhonen

  Client Executive

  +358 40 835 7525