Skip to content

  Master Data Management (MDM), Master datan hallinta

  Laadukas Master Data Management luo vankan perustan tiedolla johtamiselle

  Master Data Management: Avain laadukkaampaan päätöksentekoon ja liiketoiminnan menestykseen

  Digitalisoituvassa maailmassa datan merkitystä liiketoiminnalle on mahdotonta sivuuttaa. Luotettavaa, johdonmukaista ja ajantasaista dataa tarvitaan kaikkeen aina asiakaskokemuksen parantamisesta, liiketoimintapäätösten tukemiseen, raportointiin ja säädösten noudattamiseen. Ilman oikeanlaista Master Datan hallintaa (Master Data Management, MDM) päätökset saattavat pohjata vajavaiseen tietoon tai monet mahdollisuudet jäävät hyödyntämättä.

   

  Haasteena hajanainen liiketoimintatieto

  Tietoa tulee tänä päivänä lukuisista lähteistä ja sitä on monenlaista – tuotetietojen käsittelyn malli on erilainen kuin esimerkiksi asiakas-, toimitus-, henkilöstö-, tai valikoimatietojen.  Tämän kaltaisen liiketoimintatiedon ylläpitäminen on työlästä etenkin, jos samaa tietoa on useissa eri järjestelmissä ja prosesseissa. Hajautuminen johtaa usein epätäydelliseen tai virheelliseen dataan, mikä estää käyttäjiä saamasta kokonaiskuvaa, joka on ratkaiseva heidän päivittäisessä työssään. Ilman työkaluja ja prosessia tiedon luotettavuus, ajantasaisuus ja paikkansapitävyys kyseenalaistuvat.

   

  Master Data Management: Ratkaisu hajanaiseen liiketoimintatietoon

  Master datan hallinnan (Master Data Management – MDM) avulla luodaan käytännöt liiketoimintadatan käytölle.  Masterdatan hallinta on prosessi, jossa liiketoimintojen synnyttämä data kerätään, puhdistetaan, ylläpidetään, rikastetaan ja yhdenmukaistetaan, jotta se on johdonmukaista ja helposti saatavilla kaikkialla missä sitä tarvitaan organisaatiossa. Master Data Management varmistaa, että yrityksen päätöksenteko ja päivittäisen liiketoiminnan käytössä olevat tiedot ovat laadukkaita ja niiden ylläpitoa varten on olemassa tarkoituksen mukaiset prosessit ja työkalut.


  Hallittu, eheä data pitää sinut kuljettajan paikalla

  Asiakaskokemuksen parantaminen, päätöksenteon tuki ja raportointi, lainmukaisuus ja asetusten noudattaminen, kasvavat tehokkuus- ja automaatiovaateet – kaikkien näiden mittaaminen, johtaminen ja kehittäminen vaativat pohjakseen luotettavaa, yhdenmukaista ja ajantasaista dataa. Ilman asianmukaista Master Datan hallintaa tämä tieto on hajaantunut eri järjestelmiin koko organisaation laajudelta. Keskitetyn datan hallinnan puuttuminen kyseenalaistaa tiedon luotettavuuden, ajantasaisuuden ja paikkansapitävyyden. Masterdatan hallinta tarjoaa työkalut ja prosessit, joilla voidaan selättää nämä haasteet ja varmistaa tiedon eheys.

   

  Jos haluat tietää lisää Master Data Managementista, ota yhteyttä ja jatketaan keskustelua.

  Näkymä modernin kirjaston sisätiloihin missä paljon kirjoja hyllyillä.

  Laadukkaan Master Datan hallinnan keskeiset edut

  1. Parantaa päätöksentekoa: Yhtenäinen ja luotettava tieto antaa pohjan parempien ja tietoon perustuvien päätösten tekemiselle.
  2. Tehostaa toimintaa: Datan hallinta ja laadun parantuminen vähentävät virheitä ja tehostavat prosesseja.
  3. Vähentää riskejä: Virheellisen ja puutteellisen tiedon aiheuttamat riskit pienenevät.

  Lisäksi laadukas Master Datan hallinta voi:

  • Parantaa asiakaskokemusta
  • Vahvistaa yhteistyötä eri osastojen välillä
  • Lisätä kustannustehokkuutta
  • Avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia

   

  Jos sinulla on kysyttävää Master Datan hallinnan ratkaisuistamme, ota yhteyttä, ja jatketaan keskustelua.

  Digitalisaatio johtaa luonnostaan ​​datan pirstoutumiseen. Ilman tiedonhallintastrategiaa jää moni mahdollisuus toteutumatta tai päätökset perustuvat vajavaiseen tietoon.

  Master Datan hallinnan avulla

  Vector

  Parannat palvelujesi käyttäjäkokemusta huolehtimalla, että oikea data on oikean asiakkaan saatavilla.

  Vector

  Varmistat, että päätöksenteko ja analyysit perustuvat oikeaan tietoon.

  Vector

  Keskeiset liiketoimintaprosessit sekä tuottavat tietoa että voivat hyödyntää organisaatiossasi muodostunutta dataa.

  Vector

  Huolehdit, että tiedonkäsittelyn lainmukaisuuden vaatimukset täyttyvät.

  Mikko Hirvonen

  Asiantuntijamme

  Mikko Hirvonen

  Sales Director, Commerce & Data

  +358 40 550 9695