Skip to content

  Sosiaalisen median markkinointi

  Inspiroi, innosta ja luo tarvetta sosiaalisen median markkinoinnilla

  sosiaalisen median kuvakkeita kuvituskuvassa havainnollistamassa sosiaalisen median markkinointia

  Mitattavaa ja kustannustehokasta sosiaalisen median markkinointia

  YouTube, Facebook, Instagram, Twitter ja LinkedIn antavat hyvän mahdollisuuden vaikuttaa B2C tai B2B asiakkaisiisi. Lisää tunnettuutta ja vuoropuhelua siellä missä asiakkaat muutenkin ovat.

  Sosiaalisen median kanavien sisältöjä kulutetaan valtavat määrät vuoden jokaisena päivänä kaikissa ikäryhmissä ympäri maailman, niiden tarjoten yrityksille valtavan potentiaalin tavoittaa liiketoiminnalle tärkeimmät kuluttajat ostopolun jokaisessa vaiheessa.


  Laadukkaasti tehty sosiaalisen median mainonta on kustannustehokasta ja sen budjetointia on helppo hallita nopeatempoisessakin markkinassa. Mainonta ei aina tarvitse suurta budjettia, mutta onnistuneen kampanjan skaalautumismahdollisuudet ovat lähes rajattomat.


  Eri sosiaalisen median alustoja voidaan verrata TV-kanaviin, jotka tarjoavat jo itsessään mahdollisuuden tavoittaa toisistaan poikkeavia asiakassegmenttejä. Sosiaalisessa mediassa kohdentaminen kuitenkin vasta alkaa, kun sopiva kanava on valittu.

  Paras hyöty sosiaalisen median markkinoinnista saadaan, kun se tehdään dataohjautuvasti, johdonmukaisesti testaten ja mainontaa tulosten perusteella optimoiden. Kun mainoskampanjat kytketään päälle, iso osa työstä on vasta edessä.


  Sosiaalisen median markkinointi yhdessä PPC-mainonnan kanssa muodostavat mainonnan verkoston, jossa kuluttaja tavoitetaan ostopolun jokaisessa eri vaiheissa.

  Solteqin sosiaalisen median mainoksia Facebookissa

  Sosiaalisen median markkinoinnin hyödyt

  Sosiaalisen median markkinointi on omiaan ajassa, jossa kuluttajat ovat tottuneet yhä personoidumpaan ja reaaliaikaisempaan markkinointiviestintään. Kohdennusmahdollisuudet ovat miltei ylivoimaiset toimialasta ja yrityksen koosta riippumatta, ja mainontaan investoidut eurot saadaan kohdennettua yrityksellesi relevantille yleisölle. Dataohjautuvien dynaamisten mainosten avulla mainonta puhuttelee kuluttajaa aina yksilöllisesti.


  Sosiaalisen median kohdentamismahdollisuudet ovat äärimmäisen tehokkaat ja monipuoliset. Käyttäjien demo- ja biograafisten tietojen lisäksi kohdennus voidaan tehdä esimerkiksi harrastusten, kiinnostuksen kohteiden ja elämäntapahtumien mukaan.


  Tekoälyyn perustuvien kaksoisolentokohderyhmien avulla sosiaalisen median alusta etsii samankaltaisia käyttäjiä, kuin yrityksen ostavat tai muuten arvokkaat asiakkaat. Kaksoisolentokohderyhmiä voidaan luoda konversoituneiden käyttäjien, sivuista tykänneiden tai CRM-järjestelmästä ladatun asiakaslistan pohjalta.


  Sosiaalisen median markkinointia voidaan tehdä menestyksekkäästi yksinkertaisilla brändikuvilla ja oivaltavalla tekstisisällöillä, ilman suuren budjetin tuotantoja. Kanavat antavat toki myös mahdollisuuden ottaa kaiken hyödyn irti laadukkaasti tuotetuista mainosmateriaaleista.  Sosiaalisen median kanavat ovat loistavia alustoja inspiroimaan ihmisiä, luomaan tarvetta ja kertomaan brändin tarinaa kuvien, videoiden ja tekstin välityksellä. Mainonnan avulla voidaan tehostaa orgaanista näkyvyyttäsi, ohjata konversoituvia asiakkaita sivuille, kasvattaa verkkokaupan myyntiä, lisätä bränditunnettuutta ja hankkia applikaation latauksia. Sosiaalisen median markkinoinnilla voidaan tavoittaa potentiaaliset asiakkaat myyntiputken jokaisessa vaiheessa - aina ensikontaktista uudelleen markkinointiin ja sitouttamiseen asti.

  Sosiaalisen median markkinointi kanssamme

  Meillä on pitkä kokemus tuloksellisen mainonnan tekemisestä eri toimialoilla ja autamme yritystäsi saavuttamaan tavoitteet sosiaalisen median markkinoinnissa. Kirkastamme yhdessä mainonnan tavoitteet, määritämme kohderyhmät ja oikean budjetin sekä suunnittelemme toimivan ja sitouttavan sisällön. Kampanja-aikana valvomme kampanjoiden suoriutumista ja teemme jatkuvaa A/B- testausta parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi. Mainonnan tulosten raportointi toteutetaan aina sovitusti.

  Strategia

  Ennen sosiaalisen median kampanjoiden luomista, määritämme yhdessä mainonnalle strategian ja tavoitteet. Onko tavoitteena lisätä brändisi tunnettuutta uuden kohderyhmän keskuudessa? Sitouttaa jo ostaneita asiakkaita ja ansaita lisämyyntiä? Vai tehdä tarkasti kohdennettuja täsmäiskuja parhaimpina myyntisesonkeina? Yhdessä kokeneiden asiantuntijoidemme kanssa suunnittelemme toimivan strategian vastaamaan aina mainonnan tavoitteita.

  Mittaaminen

  Mittaaminen on olennainen osa sosiaalisen median markkinointia, eikä sen tärkeyttä voida korostaa liikaa. Huolellisesti asennetun analytiikanseurannan ja tarkasti määriteltyjen tavoitteiden jälkeen mainonnan suoriutumista voidaan mitata ja optimoida koko mainonnan olemassaolon ajan. Meiltä saat myös edistykselliset web-analytiikan palvelut.

  Miten valita oikeat kanavat sosiaalisen median markkinointiin?

  Oikean sosiaalisen median kanavan valitseminen alkaa mainonnan tavoitteen ja kohdeyleisön määrittämisellä. Kohdeyleisön määrittäviä tekijöitä voivat olla demograafiset ominaisuudet kuten ikä ja sukupuoli, biograafiset kuten kieli ja asuinpaikka sekä kiinnostuksen kohteet, ammatti tai harrastukset. Kohdennus voidaan tehdä lisäksi kuluttajan käyttämän teknologian mukaan. On myös huomioitavaa, että useat meistä käyttävät eri some-kanavia, ellei jopa kaikkia, ja usein vaikuttaminen toimiikin parhaiten, kun sama viesti kohdataan eri konteksteissa.


  Eri sosiaalisen median alustat vaativat erilaisia lähestymistapoja, joten kehitämme jokaiselle alustalle räätälöidyn strategian. Usein media, joka toimii ja tavoittaa kohdeyleisöä orgaanisesti, toimii myös maksullisessa mainonnassa. Maksettu mainonta on kuitenkin hyvä väylä selvittää uusien kanavien toimivuus nopeammin, kuin orgaanisesti tiliä kasvattamalla.

  Solteqin Cloud POS aiheinen Facebook mainos

  Facebook-mainonta

  Facebook on yksi suosituimmista sosiaalisen median kanavista ja se mahdollistaa kustannustehokasta ja tarkkaan kohdennettavaa mainontaa, useissa eri mainospaikoissa. Kohdennus voidaan tehdä laajalle alueelle tai hyvin spesifisti lukuisten eri manuaalisten, sekä tekoälyyn perustuvien kohdennusmahdollisuuksien avulla. Mainosformaatteina toimivat kuvat, kuvakarusellit, teksti ja videot – luovia mahdollisuuksia on paljon. Facebook-mainoksia voidaan näyttää myös Instagramissa, ja mainonnan peitto voidaan laajentaa helposti uusille segmenteille.


  Facebook-mainonta toimii tehokkaasti verkkokaupan konversioiden hankkimiseen, bränditunnettuuden lisäämiseen, liikenteen ohjaamiseen yrityksen Facebook- tai verkkosivulle, orgaanisten postausten boostaamiseen. Liidejä voisaan hankkia, siihen tarkoitetuilla lidiimainoksilla. Facebookin dynaaminen uudelleenmarkkinointi on oikein tehtynä tehokas keino kasvattaa verkkokaupan myyntiä. Dynaamisessa uudelleenmarkkinoinnissa asiakkaille näytetään mainoksia niistä tuotteista, joita he ovat katselleet tai lisänneet ostoskoriin tekemättä ostosta.


  Facebook-mainonta, kun tavoitteena on

  • Kasvattaa verkkokaupan myyntiä
  • Luoda kysyntää
  • Dynaaminen uudelleenmarkkinointi
  • Sitouttaa ostavia asiakkaita
  • Generoida liidejä
  • Kasvattaa brändin tunnettuutta
  Solteqin Cloud POS aiheinen Instagram mainos

  Instagram-mainonta

  Instagram on kahdella miljardilla käyttäjällään maailman laajuisesti suosituin sosiaalisen median alusta ja se kasvattaa Suomessakin suosiotaan jatkuvasti. Instagramia käytetään pääosin mobiilisovelluksella ja sisältöjen ydin onkin kuvissa ja videoissa. Instagram on suuressa suosiossa etenkin 15-29 vuotiaiden keskuudessa.


  Instagram ja Facebook toimivat yhteen, joten Instagram-mainoksia voi helposti hallinnoida Facebookin mainoskeskuksen kautta ja alustojen kohdennusmahdollisuuksia voi hyödyntää ristiin. Instagramissa sitoutumisaste on korkeampi kuin millään muulla sosiaalisen median alustalla, etenkin ostamisen näkökulmasta.


  Instagram-mainonta, kun tavoitteena on

  • Liikenteen lisääminen sivustollasi
  • Mobiilisovellusten lataukset
  • Kasvattaa verkkokaupan myyntiä
  • Tavoittaa nuoret sukupolvet
  • Uudelleenmarkkinointi
  • Brändimainonta
  • Kerätä liidejä
  YouTube logo

  YouTube-mainonta

  YouTube toimii hakukoneen ja sosiaalisen median hybridinä, ja se on Suomen suosituin sosiaalisen median palvelu videoiden katsomiseen, ja on etenkin 15-35 vuotiaiden suosiossa. YouTubessa mainostaminen tehdään Google Ads -mainostyökalun kautta.


  YouTube-mainontaa voidaan kohdentaa bio- ja demograafisten tietojen lisäksi mm. ihmisten kiinnostustenkohteiden mukaan, tietyn YouTube-kanavan tai jopa yksittäisen videon perusteella, jolloin mainokset voidaan kohdentaa siis esimerkiksi vain ihmisille, jotka ovat jo osoittaneet kiinnostusta yrityksesi kannalta olennaisia aiheita kohtaan.

  YouTubessa voidaan mainostaa myös tekstin ja kuvin, mutta laadukkaasti tuotetuilla videoilla viestin välittäminen kohderyhmälle tuo usein parhaan tuloksen.


  YouTube-mainonta kun tavoitteena on

  • Ohjata liikennettä sivustolle
  • Kertoa tarina videon muodossa
  • Uudelleenmarkkinointi
  • Kasvattaa tunnettuutta
  • Vahvistaa tai muokata brändimielikuvaa
  • Kerätä liidejä
  Solteq webinaarin ja Cloud POS tuotteen LinkedIn mainoksia

  LinkedIn-mainonta

  LinkedIn toimii yhtenä tehokkaimmista kanavista B2B-liidien metsästämisessä, olemassa olevien nurturoinnissa ja lopulta konversion maaliin saattamisessa. Tämän lisäksi LinkedIn on oiva paikka kasvattaa yrityksen ja brändin tunnettuutta ammatillisissa piireissä. B2B-mainonnan lisäksi voittoa tavoittelemattomat, ja monenlaiset muut yritykset voivat hyödyntää onnistuneesti LinkedIn-näkyvyyttä esimerkiksi työnhakijoiden tavoittamiseen.


  LinkedIn mainonta, kun halutaan

  • Tavoittaa yritysasiakkaita
  • Kohdentaa toimialan, yrityksen koon tai tittelin perusteella
  • Rekrytoida työntekijöitä
  • Vahvistaa tai muokata brändimielikuvaa
  • Kerätä liidejä
  X-logo

  Twitter-mainonta

  Twitter on sosiaalisen median kanavista reaaliaikaisin. Se sopii loistavasti ajankohtaisia aiheita koskevaan markkinointiviestintään, kun tavoite on esimerkiksi herättää keskustelua tai ottaa kantaa. Twitter-mainontaa voidaan käyttää myös liikenteen ohjaamiseen verkkosivuille ja verkkokauppaan, liidien keräämiseen ja Twitter-tilin seuraajamäärän kasvattamiseen.


  Twitter mahdollistaa tarkoin kohdennetun mainonnan videon, kuvan ja tekstin muodossa. Mainostwiitit voidaan kohdentaa demo- ja biograafisten tietojen lisäksi avainsanojen, seurattujen käyttäjätilien, kiinnostusten kohteiden ja käytetyn teknologian perusteella. Mainostekstien pituus on enintään 280 merkkiä, joten viestin on hyvä olla ytimekäs ja selkeä.


  Twitter-mainonta kun halutaan

  • Tavoittaa asiantuntijoita, päättäjiä ja organisaatioita
  • Herättää keskustelua
  • Ohjata liikennettä verkkosivuille
  • Tukea tai täydentää muita mainoskanavia
  • Vahvistaa tai muokata brändiä

  Sosiaalisen median markkinoinnin hinnoittelu

  Sosiaalisen median markkinoinnin hinnoittelu muodostuu tehdystä työstä, johon sisältyy mainonnan suunnittelu, toteutus, ylläpito ja raportointi sekä itse mainontaan käytetystä budjetista.


  Mainonnan hinta eri sosiaalisen median kanavissa määräytyy pääsääntöisesti kohdennuksen ja kilpailun mukaan. Yleensä kaava menee niin, että mitä yksityiskohtaisempi kohdennus ja sen myötä pienempi kohderyhmä, sitä enemmän mainosten näyttökerrat ja klikit maksavat. Kilpailtu yleisö nostaa siis mainonnan hintaa. Veloituksen perusteena voi olla mainosklikit tai mainosten näyttökerrat.


  Mainostyökalujen avulla mainonnan budjetti on helppo määrittää, ja sitä voidaan skaalata sekä ohjata parhaiten toimiviin kampanjoihin ja mainoksiin. Mainontaan käytettävien työtuntien määrä sovitaan aina projektikohtaisesti.

  Työmme ei lopu, kun ennakkoon sovitut tehtävät ovat tehty. Pyrimme aktiivisesti tuomaan esille uusia mahdollisuuksia liiketoimintanne kasvattamiseen digitaalisessa ympäristössä. Laajan palvelutarjontamme avulla pystymme tukemaan yrityksenne kasvua aina markkinoinnin palveluista verkkokaupan ja sovelluskehityksen palveluihin.

  Juha Vuohelainen

  Asiantuntijamme

  Juha Vuohelainen

  Director, Digital Strategy

  +358 40 580 2603