21.04.2017

Solteq Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

Solteq Oyj Pörssitiedote 21.4.2017 klo 13.50

Solteq Oyj (Solteq) on tänään vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen Profiz Business Solution Oyj:ltä (Profiz), y-tunnus: 0830732-2.

Liputusilmoituksen mukaan Profizin omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on ylittänyt 10 prosentin rajan 20.4.2017 tehdyn osakkeiden hankinnan seurauksena. Profiz omistaa 1.808.221 kappaletta Solteqin osakkeita, mikä edustaa 10,04 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä (aiemmin 9,90 prosenttia).

Solteqin osakekanta koostuu yhteensä 18.003.635 osakkeesta ja äänestä. Yhtiöllä on yksi osakesarja.

Solteq Oyj

Lisätietoja:

Antti Kärkkäinen, talousjohtaja
Puhelin 040 8444 393
Sähköposti: antti.karkkainen@solteq.com 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com

2017