Skip to content

  03.01.2014

  Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10§:n mukainen ilmoitus

  Solteq Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.1.2014 klo 16:00

  Solteq Oyj on tänään vastaanottanut Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon (y-tunnus: 0201103-7) Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5§:ssä tarkoitetun ilmoituksen.

  Kyseinen ilmoitus sisältää seuraavat tiedot:

  Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ja LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö fuusioituivat 1.1.2014 muodostaen Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon. Toteutettu fuusio johti omistusosuuden muutokseen, jossa Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo omistaa yli 10 % osuuden Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä.

  Fuusiossa Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennian omistamat 2.000.000 Solteq Oyj:n osaketta siirtyivät Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elolle. Fuusiossa siirtyneet osakkeet edustavat 13,34 prosentin osuutta Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä.

  Solteq Oyj:n osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä on 14 998 061 osaketta, joilla on ääniä yhteensä 14 998 061 kpl. Yhtiöllä on yksi osakesarja.

  SOLTEQ OYJ

  Lisätietoja:

  Toimitusjohtaja Repe Harmanen
  Puhelin 0400 467 717
  Sähköposti: repe.harmanen@solteq.com

  CFO Antti Kärkkäinen
  Puhelin 040 8444 393
  Sähköposti: antti.karkkainen@solteq.com

  Jakelu

  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet

  2014