Suomi

    Hallitus valtuutettiin päättämään osingonjaosta tilikaudelta 2021

    Varsinainen yhtiökokous 2022 päätti, että tilikauden 2021 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa suoraan yhtiökokouksen päätöksellä, vaan että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,10 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta kertyneistä voittovaroista.  Osingonjaon edellytysten täyttyessä hallitus on valtuutuksen perusteella oikeutettu päättämään osingon määrästä edellä mainitun enimmäismäärän rajoissa, osingonmaksun täsmäytyspäivästä, osingon maksupäivästä sekä muista asian vaatimista toimenpiteistä. Yhtiö julkistaa mahdollisen hallituksen osingonjakopäätöksen erikseen ja ilmoittaa samassa yhteydessä soveltuvat osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingon maksupäivän.

    Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.


    Valtuutus on voimassa 30.9.2022 asti (30.9.2022 mukaan luettuna).

    Osakekohtainen osinko, EUR