Skip to content

  Hakusanamainonta (SEM)

  Hakusanamainonta, hakusanamarkkinointi sekä Google-mainonta tarkoittavat kaikki samaa mainonnan muotoa: hakukoneissa tapahtuvaa mainontaa

  Hakusanamainonnan kuvituskuva missä hakusanamainokset hakutulosten joukossa

  Mitä hakusanamainonta on ja miksi se on tehokasta?

  Parhaan käsityksen hakusanamainonnan hyödystä saa, kun sen ajattelee mitattavana ja kustannustehokkaana ohituskaistana potentiaalisten asiakkaidesi ostopolulle.

  Hakusanamainonta tarjoaa todennetusti loistavan ROI:n markkinointipanostuksille. Mainonnan kehitys ja vaikutukset ovat pääosin helposti mitattavissa, ja osaavissa käsissä hakusanamarkkinointi saadaan tuottamaan erinomaisesti. Vaikka monessa yhteydessä hakusanamainontaa ja Google-mainontaa käytetään synonyymeinä, voidaan hakusanamarkkinointia tehdä myös muissa hakukoneissa kuten Bingissä.


  Lopulta on kyse yksinkertaisesta pääperiaatteesta. Kun potentiaalinen asiakkaasi etsii hakukoneesta sellaisia tuotteita tai palveluita, joita yrityksesi tarjoaa, näytetään hänelle yrityksesi mainoksia.

  Hakusanamainokset eivät kuitenkaan nykyisin ole enää pelkästään otsikon ja parin rivin muodostamia rivi-ilmoituksia, vaan hakusanamarkkinointi on viime vuosina kehittynyt valtavasti. Mainoksiin, niiden laajennuksiin sekä kohdennuksiin tulee jatkuvasti uusia ominaisuuksia, minkä ansiosta voimme tavoittaa yhä paremmin liiketoiminnallesi tärkeimpiä kohderyhmiä ja viilata mainonnan ydinviestit juuri heitä puhutteleviksi.

  Google Shopping Ads

  Google Shopping on verkkokauppiaan merkittävin hakukonemarkkinoinnin kanava

  Google Shopping tuo verkkokauppojen tuotemainontaan uudenlaisen kanavan. Perinteisten tekstimainosten sijaan Google Shopping -mainokset antavat käyttäjälle mahdollisuuden tutustua tuotteisiin suoraan hakutulossivulla.


  Google Shopping -mainokset erottuvat huomattavasti tavallisista tekstimainoksista ja tuovat tehokkaasti ostavaa liikennettä verkkokauppaasi. Erityisesti verkkokauppojen mobiilikäytön kasvaessa, Google Shopping -mainokset saavat paljon näkyvyyttä, koska mobiililaitteessa ne saattavat olla ainoa above the fold -sisältö, jonka käyttäjä näkee tuotehaulla. Ajantasainen ja rikas tuotetieto sekä hyvät tuotekuvat ovat tärkeässä osassa kilpailussa parhaista paikoista ostavien käyttäjien hakutuloksissa.

  Suomessa Google Shopping on ollut käytössä vasta vuodesta 2019, mutta maailmalla se on vakiinnuttanut paikkansa verkkokauppojen tärkeimpänä hakukonemarkkinoinnin kanavana. Tutkimusten mukaan Yhdysvaltalaisten verkkokauppayritysten markkinointibudjeteista jo lähes 80 % kohdistuu Shopping-mainontaan. Suomessa tähän on vielä matkaa, mutta suunta on sama.

  Google Marketing Platform – hakusanamainontaa steroideissa

  Hakusanamainonta on parhaillaan dynaaminen yhdistelmä tiedettä ja taidetta. Yrityksesi kilpailuetujen ja arvolupausten viestiminen tarkkaan rajatussa merkkimäärässä vaatii kykyä yksinkertaistaa ja kertoa vain olennainen. Toisaalta erityisesti Google-mainonta on muuttunut paljon niistä ajoista, jolloin mainonnan toimenpiteet keskittyivät käytännössä avainsanojen listaamiseen ja mainostekstien kirjoittamiseen.


  Google Partner -kumppanuutemme lisäksi olemme nykyisin myös Google Marketing Platform (GMP) sertifioitu kumppani. GMP yhdistää Googlen edistykselliset ohjelmallisen ostamisen palvelut samaan alustaan hakusanamainonnan kanssa, mikä mahdollistaa yhä tehokkaamman mainostaminen Googlen palveluissa.

  GMP:n avulla voimme rakentaa potentiaalisista asiakkaista yhä älykkäämmin mainonnan kohderyhmiä, hyödyntää entistä vahvemmin automatisointia sekä koneälyä ja seurata vieläkin tarkemmin eri kanavissa tapahtuvan mainonnan vaikutuksia lopullisiin konversioihin – siihen, millä on lopulta merkitystä. Näin voimme varmistua, että kohdennamme mainontaa potentiaalisimmille asiakkaillesi sekä jättää rutiinitehtävät automaation huoleksi, jolloin meidän aikamme vapautuu luomiseen, testaamiseen ja analysointiin.

  Bing logo

  Bing-mainonta

  Vaikka hakusanamainonta usein mielletäänkin Google-mainonnaksi, voi Bing-mainonta olla myös joissain tapauksissa tehokas mainonnan kanava. Bing-mainontaa voimme hyödyntää esimerkiksi silloin kun halutaan varmistaa mahdollisimman hyvä kattavuus laajassa kohderyhmässä.


  Toisaalta Bing-mainonta voi tulla kyseeseen myös silloin, jos halutaan ohjata suuri määrä hakukoneliikennettä sivustolle vaikkapa tuotelanseerauksen tai muun kampanjan yhteydessä.

  Solteq Data Studio raportin käyttöliittymä tietokoneen ja puhelimen näytöllä

  Hakusanamainonnan toteutus ja mittaus

  Parhaiten hakusanamainonta toimii, kun se kytketään mahdollisimman voimakkaasti liiketoiminnan tavoitteisiin. Tällöin myös mainonnan optimointi ja kehittäminen on selkeämpää. Useimmiten hakusanamainonnalla tavoitellaan ensisijaisesti konversioita ja myyntiä, mutta monipuolisuutensa ansioista hakusanamarkkinoinnin tavoitteet voivat yhtä hyvin liittyä esimerkiksi tietyn kohderyhmän mahdollisimman laajaan tavoittamiseen tai brändiviestintään.


  Tekemämme hakusanamainonnan onnistumista peilataan aina mahdollisimman merkityksellisiin sekä tuloksen kannalta olennaisiin mittareihin. Olemme rakentaneet oman ratkaisumme mainonnan raportoimisesta Solteqin Data Studioon. Data Studioon kertyy lähes reaaliaikaisesti dataa mainonnastasi, jolloin sinulla on läpinäkyvä kuva mainonnan toimenpiteistä ja tuloksista. Data Studioon voidaan myös yhdistää muita datalähteitä kuten offline-analytiikkaa tai muuta online-mainontaa.

  Kuinka hakusanamainonnan hinta muodostuu?

  Sekä Google-mainonnan että Bing-mainonnan hinta muodostuvat PPC-perusteisesti (pay per click), mikä tarkoittaa, että maksat vain, kun käyttäjä klikkaa mainostasi siirtyäkseen sivustollesi. Klikkaushintoihin vaikuttavat muun muassa avainsanat, yleinen hakusanamainonnan kilpailutilanne toimialalla, sivustosi ja avainsanojen vastaavuus sekä mainosversioiden tehokkuus, mikä tarkoittaa, että hakusanamainonnan hinta on vaikea määrittää tarkasti etukäteen.


  Hakusanamainonnan hinta on usein suoraan verrannollinen sen tuloksentekokykyyn: kun mainostetaan avainsanoilla, jotka tuovat arvokkaita liidejä tai suoria kauppoja, myös klikkihinnat ovat kalliimpia. Siksi pyrimmekin vaikuttamaan hakusanamainonnan tuloksellisuuteen konversio-optimoinnilla. Kun parannamme koko sivuston konversioprosenttia, saadaan myös mainonnasta tehokkaampaa, mikä lopulta alentaa hakusanamainonnan hintaa.


  Pääsääntöisesti voidaan todeta, että markkinaosuuksista johtuen Google-mainonnan hinta on Bing-mainontaa korkeampi. Google-mainonnassa olemme tehneet hakusanamarkkinointia karkeasti 0,10 – 10 euron klikkauskohtaisilla hinnoilla. Google Marketing Platformissa toteutettavasta mainonnasta veloitamme lisäksi mediamaksuihin menevän osuuden, 4 % mediabudjetista.

  Juha Vuohelainen

  Asiantuntijamme

  Juha Vuohelainen

  Director, Digital Strategy

  +358 40 580 2603