Skip to content

  Hakukoneoptimointi (SEO)

  Hakukoneoptimointi eli SEO (search engine optimization) on yksi tehokkaimmista tavoista nostaa ostavan liikenteen määrää sivustollasi

  hakukoneoptimoinnin kuvituskuva missä kynä ja hakukoneoptimoitua tekstiä SEO tarpeita varten

  Hakukoneoptimointi parantaa löydettävyyttä ja kasvattaa myyntiä

  Hakukoneoptimoinnin tarkoitus on parantaa sivustosi löydettävyyttä valituilla avainsanoilla ja lisätä ostavaa liikennettä verkkopalveluusi.

  Todennäköisimmin haluat verkkopalveluusi mahdollisimman paljon kohderyhmääsi kuuluvia käyttäjiä ja tehdä heistä ostavia asiakkaita. Se onnistuu, kun yrityksesi verkkosivusto sijoittuu hakukoneiden maksuttomissa hakutuloksissa mahdollisimman korkealle. Kun sijoitus hakutuloksissa paranee, sivuston kävijämäärä kasvaa voimakkaasti. Hakukoneoptimointi koostuu toimenpiteistä, joilla saadaan verkkosivustosi tai -kauppasi nousemaan mahdollisimman korkealle esimerkiksi Googlen orgaanisissa hakutuloksissa.

  Oikein optimoitu verkkopalvelu saa näkyvyyttä juuri niillä hakusanoilla, joilla yrityksesi kohderyhmään kuuluvat hakevat tietoa tarvitsemistaan tuotteista ja palveluista. Näin hakukoneoptimointi kasvattaa erityisesti laadukkaiden, juuri sinun yrityksesi kohderyhmään kuuluvien, kävijöiden määrää. Silloin aikaisempaa suurempi osa sivuston kävijöistä päättää ostaa yritykseltäsi eikä hakutuloksissa huonomman sijan saavilta kilpailijoiltasi.

  Mistä hakukoneoptimoinnin hinta koostuu?

  Hakukoneoptimoinnin hinta muodostuu useista eri tekijöistä. Hintaan vaikuttavat sivuston laajuus, hakukonenäkyvyyden lähtötila, mahdollisesti tarvittava hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto, teknisten korjausten toteutus jne.


  Niin kuin monessa muussakin asiassa, hakukoneoptimoinnissa pätee vanha sanonta: hyvää ei saa halvalla. Toisaalta, vaikka kuinka kalliista hakukoneoptimoinnista on kyse, kukaan ei voi luvata tuloksia.

  Hakukoneoptimointi vaatii kärsivällisyyttä ja tulokset ovat määrätietoisen tekemisen takana. Tulosten saavuttamiseen vaikuttaa muun muassa valittujen avainsanojen kilpailutilanne sekä se, että onko kilpailijoiden sivustot optimoitu hakukoneet silmällä pitäen.

  SEO on tärkeää mm. seuraavista syistä:

  1. Hakukoneoptimointi tuo sivuillesi lisää kävijöitä

  Hakukoneoptimoinnin tavoitteena on yrityksesi nostaminen hakutulosten kärkeen. Ainoastaan noin kymmenen prosenttia verkon käyttäjistä selaa hakutuloksia ensimmäistä sivua pidemmälle. Kolme ensimmäistä sijaa keräävät enemmistön kaikista klikkauksista. Siksi hakukoneoptimointi lisää sivustosi kävijämäärää.


  2. Optimointi vahvistaa yrityksesi brändiä

  Internetin käyttäjät mieltävät hakutulosten kärkeen nousevan yrityksen toimialan ykköseksi. Lisäksi yhä suurempi osa ostovoimaisista asiakkaista tekee ostopäätöksen nettisivujen perusteella. Hyvä sijoitus hakutuloksissa vahvistaa yrityksesi brändiä, kasvattaa liikevaihtoa ja tekee tulosta.


  3. Optimointi tuottaa pitkään

  Hakukoneiden hakutulokset muuttuvat hitaasti, ja verkon kilpailutilanteen muutoksiin on mahdollista varautua ajoissa. Hyvän sijoituksen säilyttäminen on helpompaa kuin sen hankkiminen. Siksi hakukoneoptimointi on investointi, joka tuottaa pitkään.

  4. Optimointi laskee asiakaskontaktin hintaa

  Hakukoneiden kautta sivustolle saapuva orgaaninen liikenne on maksutonta. Mitä enemmän hakukoneet tuovat sivustollesi kävijöitä, sitä useamman kävijän ja asiakkaan osalle markkinointikustannukset jakautuvat. Siksi hakukoneoptimointi laskee asiakaskontaktin hintaa.


  5. Optimointi tekee tulosta joka hakukoneessa

  Kaikkien hakukoneiden käyttämät hakualgoritmit muistuttavat toisiaan suuresti. Tämän ansiosta hakukoneoptimoinnin menetelmät toimivat kaikissa hakukoneissa. Siksi hakukoneoptimointi Googlea ajatellen varmistaa, että yrityksesi näkyy Googlen ohella myös esimerkiksi Bingissä.

  Miten me teemme hakukoneoptimointia?

  Hakukoneoptimoinnin toteutukseen on monta mallia ja sovimme mielellämme yrityksellesi sopivasta tavasta toimia. Halutessanne voitte ulkoistaa kaikki osa-alueet sivuston tekniikasta sisällöntuotantoon. Vaihtoehtoisesti pystytte tekemään kaikki tarvittavat toimenpiteet itse konsultointimme pohjalta, tai sopimaan mallista, joka löytyy näiden kahden ääripään välimaastosta.


  Yli 15 vuoden ajan olemme toteuttaneet hakukoneoptimointia pääosin seuraavaa kolmea vaihetta iteroiden:

  one-1200x800

  Vaihe 1 - Aloitustyöt

  Aloitamme yhteistyön käymällä läpi yrityksenne liiketoimintaa ja tavoitteita, koska hakukoneoptimoinnin tehtävänä on lopulta tuoda liiketoiminnallista hyötyä. Tämän jälkeen tehdään tekninen auditointi sivustolle, jossa muun muassa etsitään pullonkauloja sivustosi teknisestä toimivuudesta ja selvitetään indeksoivatko hakukoneet sisältösi oikein. Alkuun on tärkeää myös varmistaa, että sivuston analytiikka toimii oikein ja mittaa oikeita asioita.


  Analyysin jälkeen tehdään avainsanatutkimus, jolla selvitetään millä avainsanoilla sijoitutaan tällä hetkellä, ovatko avainsanat relevantteja yrityksellesi ja millä sanoilla verkkosivustosi pitäisi sijoittua. Tutkimuksen pohjalta rakennetaan suunnitelma, siitä miten sijoituksia aletaan parantamaan optimointivaiheessa.

  two-1200x800

  Vaihe 2 - Hakukoneoptimoinnin toimenpiteet

  Itse optimoinnissa käytettävät toimenpiteet valitaan aina esitutkimuksen perusteella. Valinta perustuu verkkopalvelun pohjana olevaan tekniikkaan, julkaisujärjestelmään ja niiden mahdollisesti asettamiin rajoituksiin. Mikäli verkkopalvelun tekniikka asettaa esteitä hakukoneoptimoinnille, ehdotamme toimenpiteitä asian ratkaisemiseksi. Samalla tarjoamme vaihtoehtoisia tapoja optimoinnin toteuttamiseen. Näin sivustosi optimointi toteutetaan mahdollisimman edullisesti.


  Optimointi sivustolle voidaan toteuttaa meidän tai sivustotoimittajasi toimesta, tunnemme hyvin erilaiset julkaisujärjestelmät ja tiedämme, että kaikkia muutoksia ei välttämättä kannata toteuttaa priorisoimatta.

  three-1200x800

  Vaihe 3 - Analysointi ja jatkuva kehitys

  Analysoimme ja raportoimme tuloksista ensimmäisen kehityssyklin jälkeen. Tehdyt toimenpiteet ja tulokset käydään yhdessä läpi ja priorisoidaan seuraavat kehityskohteet.


  Optimointi voidaan tehdä jatkuva tai kertaluontoisena. Kertaluontoinen optimointi parantaa aina sivuston sijoitusta hakutuloksissa, mutta kirkkaimpaan kärkeen pääsee vain pitkäjänteisellä optimointityöllä. Paras hyöty optimoinnista saavutetaan, kun tuloksia seurataan ja sivustoa parannetaan jatkuvasti. Hyvät sijoitukset eivät myöskään ole pysyviä, koska myös kilpailijasi hyödyntävät hakukoneoptimointia. Myös tämän vuoksi hyvät sijoitukset hakukonetuloksissa vaativat jatkuvaa optimointia.

  Pysy ajan tasalla viimeisimmistä SEO-trendeistä

  Hakukoneoptimointi kehittyy alana jatkuvasti. Viime vuosina siihen on alettu yhdistää useita uusia näkemyksiä, jotka edellyttävät uusien taktiikoiden oppimista ja kokeilua. Esimerkkejä näistä ovat käytettävyyteen liittyvien tekijöiden lisääntynyt vaikutus hakukonenäkyvyyteen, eli se, miten käyttäjät voivat navigoida ja olla vuorovaikutuksessa verkkosivuston kanssa. Googlen Core Web Vitals -mittarit, jotka arvioivat verkkosivuston käyttäjäkokemusta nopeuden, vuorovaikutteisuuden ja visuaalisen vakauden perusteella, asettavat uusia vaatimuksia verkkosivuston suunnittelulle ja arkkitehtuurille, jotka tulee ottaa huomioon hyvin varhaisessa vaiheessa verkkokauppaprojekteissa tai sivustouudistuksissa.


  Toinen kehityskohde SEO:ssa on nolla-klikkaustulokset, joissa käyttäjät voivat löytää vastauksia hakuihinsa suoraan Googlen hakutulossivulla klikkaamatta verkkosivustolle. Tämän vuoksi on yhä tärkeämpää optimoida sisältöä myös tämä näkökulma mielessä.

  Myös headless-teknologiat ovat nouseva trendi, jossa erotetaan verkkokaupan front-end-taso monoliittijärjestelmästä ja viestintä back-end-järjestelmään tapahtuu API:en kautta. Tämä mahdollistaa suuremman joustavuuden ja mukauttamisen verkkosivuston suunnittelussa, mutta edellyttää myös hyvin suunniteltua SEO-strategiaa, jotta Google voi varmasti edelleen indeksoida kaiken sisällön sivustolla.


  Edellä mainitut tekijät ovat esimerkkejä jatkuvasti kehittyvästä hakukoneoptimoinnin alasta. Ymmärrämme, että uusimpien SEO-trendien ja -taktiikoiden seuraaminen on tärkeää parhaiden tulosten saavuttamiseksi asiakkaillemme. Työskentelemällä kanssamme voit olla varma siitä, että yrityksesi verkkonäkyvyys on optimoitu menestyksekkäästi sekä nyt että tulevaisuudessa.

  Juha Vuohelainen

  Asiantuntijamme

  Juha Vuohelainen

  Director, Digital Strategy

  +358 40 580 2603