Skip to content

  03.08.2021

  Solteq Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus

  Pörssitiedote, 3.8.2021, kello 11.00

  Solteq Oyj on vastaanottanut 2.8.2021 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Ali U Saadetdinilta.

  Ilmoituksen mukaan Ali U Saadetdinin omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä on alittanut viiden (5) prosentin rajan 2.8.2021.

  Ali U Saadetdinin osuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä ilmoituksen mukaan:

    % osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
  Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 4,94 0 4,94 19 396 501
  Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 7,84   7,84  

   

  Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

  A: Osakkeet ja äänet

  Osakesarja / osakelaji
  ISIN-koodi
  Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
  Suora
  (AML 9:5)
  Välillinen
  (AML 9:6 ja 9:7)
  Suora
  (AML 9:5)
  Välillinen
  (AML 9:6 ja 9:7)
  FI0009007991 958332 0 4,94 0
  A YHTEENSÄ 958332   4,94  

   

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

   

  Lisätietoja antavat:

  Toimitusjohtaja Olli Väätäinen
  Puhelin: 050 557 8111
  Sähköposti: olli.vaatainen@solteq.com

   

  Solteq lyhyesti

  Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat kauppa, teollisuus, energia ja palvelut. Solteq toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa. Yhtiön palveluksessa työskentelee 600 IT-alan ammattilaista.