Skip to content

  12.05.2021

  Solteq Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus

  Pörssitiedote 12.5.2021, kello 16.15

  Solteq Oyj on vastaanottanut 12.5.2021 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta.

  Ilmoituksen mukaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä on ylittänyt viiden (5) prosentin rajan 12.5.2021.

  Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä ilmoituksen mukaan:

   

    % osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
  Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 7,2245% 0,00 7,2245% 19 396 501
  Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)   0,00    

  Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

  A: Osakkeet ja äänet

  Osakesarja / osakelaji
  ISIN-koodi
  Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
  Suora
  (AML 9:5)
  Välillinen
  (AML 9:6 ja 9:7)
  Suora
  (AML 9:5)
  Välillinen
  (AML 9:6 ja 9:7)
  FI0009007991 1 401 293   7,2245%  
  A YHTEENSÄ 1 401 293   7,2245%  

   

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

   

  Lisätietoja antavat:

  Toimitusjohtaja Olli Väätäinen
  Puhelin: 050 557 8111
  Sähköposti: olli.vaatainen@solteq.com

   

  Solteq lyhyesti

  Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat kauppa, teollisuus, energia ja palvelut. Solteq toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa. Yhtiön palveluksessa työskentelee 600 IT-alan ammattilaista.