02.04.2013

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10§:n mukainen ilmoitus järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa omistusosuuden muuttumiseen

Solteq Oyj PÖRSSITIEDOTE 2.4.2013 klo 16:00

Solteq Oyj on tänään vastaanottanut LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiöltä (y-tunnus: 0201103-7, ”LähiTapiola”) Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen.

Kyseinen LähiTapiolan ilmoitus sisältää seuraavat tiedot:

Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ja LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö muodostavat uuden eläkeyhtiön 1.1.2014. Yhtiöiden hallitukset hyväksyivät 27.3.2013 sulautumissuunnitelman. Fuusio edellyttää vielä viranomaisten ja yhtiökokousten hyväksyntää.

Sulautumissuunnitelman hyväksymishetkellä 27.3.2013 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia omistaa 2.000.000 Solteq Oyj:n osaketta, mikä edustaa 13,34 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä.

Toteutuessaan fuusio johtaa omistusosuuden muutokseen, jossa uusi eläkeyhtiö omistaa yli 10 %:a Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä.

Solteq Oyj:n osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä on 14 998 061 osaketta, joilla on ääniä yhteensä 14 998 061 kpl. Yhtiöllä on yksi osakesarja.

SOLTEQ OYJ

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja, Repe Harmanen
Puhelin 0400 467 717
Sähköposti: repe.harmanen@solteq.com

Talousjohtaja Antti Kärkkäinen
Puhelin 040 8444 393
Sähköposti: antti.karkkainen@solteq.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

2013