Suomi

  Digitaalinen markkinointi

  Tietoon perustuvalla digitaalisen markkinoinnin johtamisella tehdään parempia päätöksiä, luodaan vaikuttavampia asiakaskohtaamisia ja lisätään myyntiä

  Digitaalinen markkinointi

  Digitaalinen markkinointi on strateginen kokonaisuus, joka perustuu palveluiden käyttäjien syvälliseen tuntemiseen ja markkinoinnin toimenpiteiden kohdentamiseen oikealle yleisölle. Tietoon perustuvalla markkinoinnin johtamisella tehdään parempia päätöksiä, luodaan vaikuttavampia asiakaskohtaamisia ja lisätään myyntiä.

  Digitaalinen mainonta

  Mainonnan avulla ohjaamme verkkopalveluusi enemmän kohderyhmääsi edustavia käyttäjiä ja saamme heidät tekemään enemmän toivottuja toimenpiteitä. Tehokkaan digitaalisen mainonnan avulla saat kohdennettua näkyvyyttä ja saavutat halutut tulokset.


  Analytiikka

  Analytiikan ja datan analysoinnin avulla saadaan syvempi ymmärrys verkossa tapahtuvasta liiketoiminnasta. Data ja sen visualisointi ovat pohjana markkinoinnin toimenpiteille, joilla asiakaskohtaamisista saadaan entistä parempia. Autamme asiakkaitamme mittamaan markkinointia tehokkaasti sekä hyödyntämään analytiikkaa liiketoiminnan kehittämisessä.


  Markkinoinnin automaatio

  Markkinoinnin automaatiolla tehostamme ja automatisoimme toistuvia markkinoinnin prosesseja. Personoidulla ja oikea-aikaisella automaatiolla vähennät pullonkauloja ja mahdollistat luontevan ostopolun. Parannamme asiakas­kokemusta kaikissa kosketuspisteissä ja kasvatamme asiakasuskollisuutta.


  Hakukonemarkkinointi

  Hakukone­markkinointi koostuu hakusana­mainonnasta (SEM) ja hakukone­optimoinnista (SEO), joiden tarkoituksena on parantaa näkyvyyttäsi hakukoneissa. Hakukone­markkinoinnin avulla tavoitat asiakkaat juuri silloin, kun he ovat valmiita ostamaan.

  Konversio-optimointi

  Tutkimalla ja testaamalla verkkopalvelun tai laskeutumissivujen toimintaa kasvatat sivuston tuloksellisuutta. Konversion optimointi kasvattaa kaikkien markkinoinnin toimenpiteiden tuottavuutta ja parantaa käytettävyyttä.


  Ohjelmallinen ostaminen

  Rakenna brändiä ja herätä kiinnostus tuotteitasi kohtaan mainonnan ohjelmallisella ostamisella. Ohjelmallinen ostaminen RTB eroaa perinteisestä mainonnan ostamisesta siten, että ostaminen tapahtuu reaaliajassa ja display- ja videomainonta kohdennetaan tarkasti ja kustannustehokkaasti oikeaan ostopolun vaiheeseen.


  Sosiaalinen media

  YouTube, Facebook, Instagram, Twitter ja LinkedIn antavat hyvän mahdollisuuden vaikuttaa B2C tai B2B asiakkaisiisi. Lisää tunnettuutta ja vuoropuhelua siellä missä asiakkaat muutenkin ovat.

  Yhteyshenkilö

  Tapio Pulkkinen

  Business Development Executive

  +358 40 575 1146