Skip to content

  26.11.2015

  Solteq Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

  Solteq Oyj Pörssitiedote 26.11.2015 klo 14.00

  Solteq Oyj (Solteq) on tänään vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen Profiz Business Solution Oyj:ltä (Profiz), y-tunnus: 0830732-2.

  Liputusilmoituksen mukaan Profizin omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on ylittänyt 10 prosentin rajan 26.11.2015 tapahtuneen osakekaupan johdosta. Ennen osakekauppaa Profiz omisti 1.756.180 kappaletta Solteqin osakkeita. Osakekaupan jälkeen Profiz omistaa 1.781.790 kappaletta Solteqin osakkeita, mikä edustaa 10,01 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänimäärästä.

  Solteqin osakekanta koostuu yhteensä 17.798.059 osakkeesta ja äänestä. Yhtiöllä on yksi osakesarja.

  SOLTEQ OYJ

  Lisätietoja:

  Toimitusjohtaja, Repe Harmanen
  Puhelin 0400 467 717
  Sähköposti: repe.harmanen@solteq.com

  Talousjohtaja, Antti Kärkkäinen
  Puhelin 040 8444 393
  Sähköposti: antti.karkkainen@solteq.com

  Jakelu:
  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.solteq.com

  2015