Skip to content

  21.03.2018

  Solteq Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus

  Solteq Oyj Pörssitiedote 21.3.2018 klo 09:30

  Sentica Buyout III GP Oy on ilmoittanut Solteq Oyj:lle, että sen kokonaisomistus Solteq Oyj:ssä alitti 25%:n liputusrajan 21.3.2018. Sentica Buyout III GP Oy:n kokonaisomistus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä on 24,87 %. Liputusilmoituksen mukaan osuuden muutos johtuu uusien osakkeiden merkinnästä kaupparekisteriin 21.3.2018 
   
  Sentica Buyout III GP Oy kokonaisomistusosuus ilmoituksen mukaan:   

     %   osakkeista ja äänistä   %   osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta   Yhteenlaskettu   %-osuus   Kohdeyhtiön   osakkeiden ja äänten kokonaismäärä  
  Osuus   liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen   24,87   -   24,87   19 306   527  
  Edellisessä   liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)   26,98   -   26,98     

  Osakkeet ja äänet   

  Osakesarja   / osakelaji    Osakkeiden   ja äänten lukumäärä   Osakkeiden   ja äänten %-osuus  
     Suora   (AML 9:5)   Välillinen   (AML 9:6 ja 9:7)   Suora   (AML 9:5)   Välillinen   (AML 9:6 ja 9:7)  
  FI0009007991      4 801 293 osaketta ja ääntä      24,87 %  
  YHTEENSÄ   4 801 293   24,87 %  

  Sentica Buyout III GP Oy:n määräysvallassa olevien rahastojen Sentica Buyout III Ky omistus on 4 621 244 osaketta ja ääntä, mikä vastaa 23,94 % osakkeiden ja äänten kokonaismäärästä ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky omistus on 180 049 osaketta ja ääntä, mikä vastaa 0,93% osakkeiden ja äänten kokonaismäärästä.  

  Sentica Buyout III Ky:n ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky:n ainoana vastuunalaisena yhtiömiehenä toimii Sentica Buyout III GP Oy, joka käyttää yhtiöissä päätösvaltaa. Kummankin rahaston hallinnointitehtävä on erillisen hallinnointisopimuksen perusteella siirretty Sentica Partners Oy:lle.  

  Solteq Oyj:n osakekanta koostuu yhteensä 19.306.527 osakkeesta ja äänestä. Yhtiöllä on yksi osakesarja. 

  SOLTEQ OYJ 

  Lisätiedot 
  Olli Väätäinen, toimitusjohtaja, Solteq Oyj  
  tel. +358 50 5578 111  
  olli.vaatainen@solteq.com   

  Antti Kärkkäinen, talousjohtaja  
  puhelin +358 40 8444 393  
  sähköposti antti.karkkainen@solteq.com    

  Jakelu   
  NASDAQ OMX Helsinki  
  Keskeiset tiedotusvälineet  
  www.solteq.com 

  2018