Suomi

  Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2023

  Solteq Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes oli kohtalainen ja kannattavuuskehitys oli omia odotuksiamme parempi. Konsernin liikevaihto oli 16,9 miljoonaa euroa, käyttökate 1,3 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 0,1 miljoonaa euroa. Vertailukauteen nähden konsernin liikevaihto supistui 12,2 prosenttia, mikä oli seurausta osin yleisestä kysynnän heikentymisestä sekä erityisesti edelleen jatkuneista laatuongelmista Utilities-liiketoiminnassa.


  Kannattavuus supistui vertailukauteen verrattuna molemmissa segmenteissä. Retail & Commerce -segmentissä haastavaa markkinatilannetta pystyttiin tasapainottamaan onnistumisilla myynnissä sekä tehokkuuden parantamisella. Utilities-segmentissä keskityttiin edelleen ratkaisemaan ongelmia ohjelmistotuotteiden kehityksessä ja laadussa, mikä vähensi asiakaslaskutusta ja kasvatti projektitoimituskustannuksia.


  Utilities-segmentin ongelmat ovat kuitenkin pienentyneet viime vuoden jälkipuoliskoon verrattuna. Määrätietoinen työ ongelmien ratkaisemiseksi on edelleen kesken, mutta uskomme että kesän jälkeen segmentin tilanne on jo selkeästi parempi.


  Epävakaa tilanne kansainvälisissä suhteissa luo epävarmuuksia pohjoismaiseen toimintaympäristöön muun muassa korkean inflaation ja kustannustason nousun muodossa. Epävarmuus vaikuttaa edelleen negatiivisesti kysyntään Retail & Commerce -segmentin osalta, joskin viime vuoden jälkipuoliskon kaltainen kysynnän jatkuva heikkeneminen on rauhoittunut. Pohjoismaisella energiasektorilla kysyntää ohjelmistoratkaisuille ja asiantuntijapalveluille kiihdyttävät muutokset toimialan sääntelyssä, siirtymä uusiutuviin energiamuotoihin sekä kehittyvän teknologian luomat mahdollisuudet liiketoiminnan tehostamiselle.


  Kuluvalla tilikaudella Retail & Commerce -segmentin markkinanäkymien odotetaan säilyvän kohtalaisina ja kysynnän tervehtyvän markkinoiden tasaantuessa. Utilities-segmentin pitkän aikavälin markkinanäkymien odotetaan säilyvän hyvinä ja tarjoavan mahdollisuuksia kannattavalle kasvulle.


  Katsauskauden jälkeen, 17.4.2023 yhtiö ilmoitti myyvänsä Microsoft BC ja LS Retail -toiminnan-ohjausjärjestelmiin perustuvan liiketoimintansa Azets Insight Oy:lle. Kauppa toteutettiin suunnitellusti 2.5.2023. Liiketoiminnan nettovelaton kauppahinta on enintään 20 miljoonaa euroa. Yhtiö kirjaa kiinteästä kauppahinnasta noin 8 miljoonaa euroa kertaluonteisena myyntivoittona toiselle vuosineljännekselle. Liiketoimintakaupan myötä yhtiö keskittyy entistä vahvemmin energiasektorin, kaupan alan ja digitaalisen kaupankäynnin valittuihin ratkaisuihin ja asiantuntijapalveluihin. Toteutettu liiketoimintakauppa pienentää merkittävästi yhtiön velkaantuneisuutta ja siten parantaa yhtiön toimintamahdollisuuksia molempien liiketoimintasegmenttien osalta.

  Toimitusjohtaja Aarne Aktan


  Toimitusjohtaja Aarne Aktan