Suomi

  Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2022

  Solteq-konsernin liikevaihto oli 19,2 miljoonaa euroa ja se kasvoi 10,7 prosenttia vertailukauteen nähden. Kasvusta noin kolmannes oli orgaanista. Ulkomaisten tytäryhtiöiden osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 prosenttia. Solteq Software -segmentti muodosti reilun kolmasosan ja Solteq Digital -segmentti vajaan kaksi kolmasosaa konsernin liikevaihdosta. Kasvun moottoreina toimivat Solteq Digitalin digitaalisen liiketoiminnan ja verkkokaupan ratkaisut sekä Solteq Softwaren Utilities-liiketoiminta.


  Katsauskaudella liiketoiminnan yleinen kustannustaso nousi merkittävästi. Samalla yhtiö jatkoi panostuksiaan Solteq Software -segmentin kansainvälistymiseen sekä tuotekehitykseen. Yhdessä nämä tekijät heikensivät yhtiön kannattavuutta vertailukauteen nähden. Konsernin käyttökate laski 22,1 prosentilla ja oli 2,7 miljoonaa euroa. Liikevoitto puolestaan laski 38,0 prosentilla ja oli 1,4 miljoonaa euroa. Konsernin käyttökateprosentti oli 14,1 ja liikevoittoprosentti 7,2.


  Solteq Digital ja Solteq Software -segmentit kasvoivat odotusten mukaisesti. Solteq Digitalin liikevaihto kasvoi 5,6 prosenttia ja oli 11,8 miljoonaa euroa. Solteq Software kasvatti liikevaihtoaan 19,7 prosentilla 7,4 miljoonaan euroon. Solteq Digital paransi katsauskaudella kannattavuuttaan, mutta Solteq Softwaren kannattavuus heikentyi odotetusti Utilities-liiketoiminnan kehityshankkeiden vuoksi. Investoinnit yhtiön omaan tuotekehitykseen olivat 0,8 miljoonaa euroa.


  Helmikuussa alkaneella Ukrainan sodalla ei ole ollut välittömiä vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan. Pidemmällä tähtäimellä sota voi heikentää taloutta sekä vaikuttaa asiakasyritysten investointikyvykkyyteen. Lisäksi muuttunut turvallisuustilanne kasvattaa riskiä kyberhyökkäyksille.


  Yhtiö valmistautuu kesän aikana toivottamaan tervetulleeksi toimitusjohtajaksi nimitetyn Aarne Aktanin, jonka kokemus kasvuyhtiöiden johdossa luo hyvän perustan yhtiön kannattavalle kasvulle tulevaisuudessa.

  Kari Lehtosalo


  Väliaikainen toimitusjohtaja Kari Lehtosalo