Suomi

  Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2022

  Solteq Oyj:n kolmas vuosineljännes oli heikko. Konsernin liikevaihto oli 14,4 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos -0,5 miljoonaa euroa. Edellisvuoden kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna konsernin liikevaihto supistui 3,7 prosenttia ja vertailukelpoinen liiketulos 141,9 prosenttia. Lisäksi yhtiö teki kolmannen vuosineljänneksen aikana alaskirjaukset Solteq Robotics -liiketoimintaan kohdistuneisiin investointeihin ja tuotekehityspanostuksiin, mistä seurasi 4,4 miljoonan euron kertaluonteinen negatiivinen vaikutus yhtiön liiketulokseen. Katsauskauden liiketulos oli -5,0 miljoonaa euroa.


  Vaikeudet johtuivat Solteq Digital -segmentin liikevaihdon ja kannattavuuden supistumisesta sekä Solteq Software -segmentin Utilities-ohjelmistotuotteiden kehityksen haasteista. Yhtiö julkaisi 19.9.2022 tulosvaroituksen, jonka myötä tulosohjeistusta laskettiin sekä liikevaihdon että liiketuloksen osalta.


  Solteq Software -segmentti muodosti reilun kolmasosan ja Solteq Digital -segmentti vajaan kaksi kolmasosaa konsernin liikevaihdosta. Vaikeudet Solteq Utilities -liiketoiminnan tuotekehityksessä kasvattivat projekti- ja palvelutoimituskustannuksia ja vähensivät asiakaslaskutusta, minkä seurauksena Solteq Software -segmentin kannattavuus heikkeni. Solteq Digital -segmentin liikevaihto ja kannattavuus supistuivat ennakoitua vaisumman myynnin sekä asiakashankkeiden viivästysten johdosta. Ulkomaisten tytäryhtiöiden osuus konsernin vuosineljänneksen liikevaihdosta oli 23,4 prosenttia. Heikentyneestä kannattavuudesta johtuen yhtiö pyrkii aktiivisesti löytämään tapoja parantaa kannattavuutta.


  Kolmannella vuosineljänneksellä epävarmuuksia toimintaympäristössä aiheuttivat Venäjän hyökkäys Ukrainaan, kiihtyvä inflaatio sekä muutokset energiasektorilla. Taloudellinen epävarmuus näkyi asiakasyritysten varovaisuutena ja kysynnän hidastumisena. Lisäksi voimakas inflaatio ja korkotason nousu vaikuttavat yhtiön kustannustasoon tulevaisuudessa.


  Yhtiön vaikeuksista ja toimintaympäristön muutoksista huolimatta Solteq-konsernin liike-toimintanäkymien ennustetaan säilyvän vakaina niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Solteq Software -segmentille keskeisten ratkaisujen kysynnän odotetaan luovan merkittäviä kasvun mahdollisuuksia, etenkin energiasektorilla. Kasvun ajureina Solteq Digital -segmentissä puolestaan toimivat kansainvälistyvä asiakaskunta sekä uudet teknologiaratkaisut. Yhtiö on aloittanut liiketoimintastrategian päivittämisen ja julkaisee sen kuluvan vuosineljänneksen aikana. Yhtiö jatkaa edelleen kansainvälisten toimintojen vahvistamista sekä Utilities-liiketoiminnan kehittämistä tavoitteenaan kannattava kansainvälinen kasvu.

  Aarne Aktan


  Toimitusjohtaja Aarne Aktan