Suomi

  1-6/2021 Puolivuosikatsaus

  Solteq-konserni jatkoi vahvaa, kannattavaa kasvuaan toisella vuosineljänneksellä, joka oli yhtiölle keskeisillä mittareilla mitattuna yhtiön historian paras. Kasvun moottoreina toimivat Solteq Softwaren Utilities-liiketoiminta sekä Solteq Digitalin paluu kasvu-uralle erityisesti sähköisen kaupan ratkaisujen kysynnän kiihdyttämänä. COVID-19-pandemia hillitsi jonkin verran asiakashankintaa sekä toimitushankkeiden käynnistymistä matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan sektoreilla.


  Toisella vuosineljänneksellä Solteq-konsernin liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani selvästi vertailukauteen nähden. Solteq-konsernin liikevaihto kasvoi 22,6 prosenttia ja oli 18,5 miljoonaa euroa. Kasvusta noin neljä viidesosaa oli orgaanista. Konsernin liikevoitto oli 2,4 miljoonaa euroa, ja kasvua vertailukauteen nähden oli 64,7 prosenttia. Konsernin liikevoittoprosentti oli 13,2. Yhtiön käyttökate kasvoi 37,5 prosentilla vertailukauteen nähden ollen 3,7 miljoonaa euroa. Solteq-konsernin käyttökateprosentti oli 20,2.


  Solteq-konsernin liiketoiminta on organisoitu kahteen segmenttiin, Solteq Software -ohjelmisto- ja Solteq Digital -asiantuntijaliiketoimintaan. Toisella vuosineljänneksellä Solteq Software -segmentti muodosti reilun kolmasosan ja Solteq Digital -segmentti vajaan kaksi kolmasosaa konsernin liikevaihdosta. Solteq Software -segmentin osuus konsernin käyttökatteesta oli 33,8 prosenttia. Ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto muodosti 21,4 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta, mikä kasvoi hieman vertailukauteen nähden.


  Molemmat segmentit suoriutuivat hyvin toisella vuosineljänneksellä, ja Solteq Digital palasi odotetusti kasvu-uralle. Segmentit kasvattivat liikevaihtoaan selvästi vertailukauteen nähden: Liikevaihto Solteq Digital -segmentissä kasvoi 13,0 prosenttia ja Solteq Software -segmentissä 44,6 prosenttia. Samalla kannattavuus parani, ja käyttökate kasvoi Solteq Digital -segmentissä 41,1 prosenttia ja Solteq Software -segmentissä 31,1 prosenttia vertailukauteen nähden. Toisen vuosineljänneksen aikana liikevoitto kasvoi vertailukauteen nähden Solteq Digital -segmentissä 72,8 prosenttia ja Solteq Software -segmentissä 43,0 prosenttia.

  Solteq-konsernin liiketoimintanäkymä on hyvä niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Kysynnän yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisillä ratkaisualueilla ennustetaan säilyvän hyvänä toisella vuosipuoliskolla. Digitaalinen tulevaisuus koskettaa kaikkia, ja kehityksessä mukana pysyminen on erikokoisten ja eri toimialoilla operoivien yritysten agendalla nyt ja tulevaisuudessa.


  Solteq-Olli-Vaatainen-2021-800x800


  Toimitusjohtaja Olli Väätäinen