Suomi

  1-9/2021 Osavuosikatsaus

  Solteq-konserni jatkoi kasvuaan kolmannella vuosineljänneksellä. Konsernin liikevaihto oli 14,9 miljoonaa euroa, missä kasvua vertailukauteen nähden oli 12,2 prosenttia. Kasvu oli pääosin orgaanista. Ulkomaisten tytäryhtiöiden osuus konsernin liikevaihdosta kasvoi vertailukauteen nähden ja oli 22,6 prosenttia. Solteq Software -segmentti muodosti reilun kolmasosan ja Solteq Digital -segmentti vajaan kaksi kolmasosaa konsernin liikevaihdosta. Kasvun moottoreina toimivat Solteq Softwaren Utilities-liiketoiminta sekä kysyntä Solteq Digitalin sähköisen kaupan ratkaisuille.


  Konsernin käyttökate oli 2,4 miljoonaa euroa, missä laskua vertailukauteen nähden oli 10,8 prosenttia. Konsernin liikevoitto laski vertailukaudesta 17,2 prosenttia ja oli 1,1 miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen tulokseen vaikutti kaksi keskeistä tekijää: Globaali komponenttipula aiheutti ennakoimattomia viivästyksiä asiakashankkeissa, kun laitteiden saatavuushaasteiden vuoksi kaksi laajamittaista retail-alueen asiakastoimitusta jouduttiin siirtämään katsauskaudelta vuoden 2022 ensimmäiselle vuosipuoliskolle. Pula IT-alan erityisosaajista nosti alihankintakustannuksia vertailukauteen nähden.


  Solteq Digital ja Solteq Software -segmentit jatkoivat kasvuaan kolmannella vuosineljänneksellä. Liikevaihto Solteq Digital -segmentissä kasvoi 4,3 prosenttia ja Solteq Software -segmentissä 29,7 prosenttia vertailukauteen nähden. Solteq Software -segmentin käyttökate laski 17,2 prosenttia ja liikevoitto 55,3 prosenttia vertailukauteen nähden. Solteq Digital -segmentissä käyttökate laski 6,0 prosenttia, mutta liikevoitto kasvoi 8,1 prosenttia vertailukauteen nähden.


  Liiketoimintaympäristön palautuessa kohti normaalia Solteq-konsernin liiketoimintanäkymät sekä kysyntä yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisillä ratkaisualueilla säilyvät vakaina niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Digitaalinen tulevaisuus koskettaa kaikkia, ja kehityksessä mukana pysyminen on erikokoisten ja eri toimialoilla operoivien yritysten agendalla nyt ja tulevaisuudessa.

  Solteq-Olli-Vaatainen-2021-800x800


  Toimitusjohtaja Olli Väätäinen