Suomi

  2020 Tilinpäätös

  Solteq-konsernin vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi selvästi, ja tulosparannus oli merkittävä. Solteq-konsernin vertailukelpoinen liikevaihto oli 60,5 miljoonaa euroa, missä kasvua – SAP ERP -liiketoiminnan poistuma huomioiden – oli 9,3 prosenttia. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 5,8 miljoonaa euroa, ja kasvua vertailukauteen nähden oli 124,1 prosenttia. Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 9,6. Yhtiön vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 64,2 prosentilla edellisvuoteen nähden ollen 10,8 miljoonaa euroa. Solteq-konsernin vertailukelpoinen käyttökateprosentti oli 17,9.


  Vuoden alusta voimaan astunut segmenttijako organisoi yhtiön Solteq Software -ohjelmisto- ja Solteq Digital -asiantuntijaliiketoimintaan. Software-segmentti muodosti noin kolmasosan ja Digital-segmentti noin kaksi kolmasosaa konsernin liikevaihdosta. Molemmat segmentit suoriutuivat odotusten mukaisesti hyvin. Kansainvälisten tytäryhtiöiden liikevaihto muodosti 20,6 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta, mikä jäi – COVID-19-pandemian vaikutusten johdosta – hieman alle odotusten.


  Solteq Software -segmentin liiketoiminta kehittyi tilikauden aikana kasvujohteisesti. Segmentin pitkän aikavälin taloudellisena tavoitteena on kasvaa vuosittain vähintään 20 prosenttia. Liiketoiminta-alueista Utilities kasvoi merkittävästi ja oli kaupallinen menestys yli 22 miljoonan euron tilauskertymällään. Solteq Digital -segmentti suoriutui tasaisen hyvin, mitä edesauttoi hyvä tilauskanta tilikauden alussa. Investoinnit yhtiön omaan tuotekehitykseen olivat noin 3 miljoonaa euroa.


  Yhtiö seurasi ja arvioi tarkasti COVID-19-pandemian liiketoimintavaikutuksia läpi vuoden. Pandemian negatiiviset vaikutukset liiketoimintaan jäivät Suomessa vähäisiksi ja kohdistuivat pääosin matkailu-, palvelu- ja vapaa-ajan sektorien asiakashankkeisiin. Sidosryhmien turvallisuus ja organisaation toimintakyky varmistettiin jo pandemian varhaisessa vaiheessa käyttöönotetuilla toimintatavoilla.


  Yhtiö laski liikkeelle 1.10.2020 uuden joukkovelkakirjalainan, josta saaduilla varoilla yhtiö lunasti 1.7.2021 erääntyvän joukkovelkakirjalainan. Uusi, nimellisarvoltaan 23,0 miljoonan euron suuruinen kiinteäkorkoinen, vakuudeton ja senior-ehtoinen joukkovelkakirjalaina otettiin Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle julkisen kaupankäynnin kohteeksi 5.10.2020. Uudella joukkovelkakirjalainalla yhtiö varmisti pitkän aikavälin rahoituksen riittävyyden ja toiminnan jatkuvuuden.

  Solteq-konsernin liiketoimintanäkymä on hyvä niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Solteq Software -segmentin ennustetaan jatkavan kasvu-urallaan Utilities-liiketoiminnan vauhdittamana. Solteq Digital -segmentin näkymien odotetaan säilyvän tasaisina pandemiasta huolimatta. Digitaalinen tulevaisuus koskettaa kaikkia, ja kehityksessä mukana pysyminen on erikokoisten ja eri toimialoilla operoivien yritysten agendalla nyt ja tulevaisuudessa.


  Solteq-Olli-Vaatainen-2021-800x800


  Toimitusjohtaja Olli Väätäinen