Suomi

  Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022

  Toinen vuosineljännes oli Solteqille haastava. Konsernin liikevaihto oli 17,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,4 miljoonaa euroa. Edellisvuoden toiseen vuosineljännekseen verrattuna konsernin liikevaihto supistui 3,0 prosenttia ja liikevoitto 83,0 prosenttia.


  Vaikeudet johtuivat pääosin ohjelmistotuotteiden kehityksen haasteista, jotka kasvattivat projektitoimituskustannuksia ja heikensivät asiakaslaskutusta vertailukauteen nähden. Haasteiden seurauksena Solteq julkaisi 25.5.2022 tulosvaroituksen, jonka myötä yhtiö laski tulosohjeistustaan sekä liikevaihdon että liikevoiton osalta.


  Solteq Software -segmentti muodosti reilun kolmasosan ja Solteq Digital -segmentti vajaan kaksi kolmasosaa konsernin liikevaihdosta. Solteq Software -segmentin kannattavuutta heikensivät haasteet Solteq Utilities -liiketoiminnan tuotekehityksessä ja sen myötä kasvaneet projektitoimituskustannukset. Solteq Digital -segmentin liikevaihdon kasvua ja kannattavuutta heikensivät ennakoitua vaisumpi myynti sekä viivästykset tiettyjen asiakashankkeiden aloituksissa. Ulkomaisten tytäryhtiöiden osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,7 prosenttia.


  Toisella vuosineljänneksellä epävarmuuksia toimintaympäristössä aiheuttivat Venäjän hyökkäys Ukrainaan, kiihtyvä inflaatio sekä muutokset energiasektorilla. Muutokset toimintaympäristössä eivät vielä näkyneet merkittävästi yhtiön liiketoiminnassa. Pitkällä aikavälillä Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan johtuva taloudellinen epävarmuus tulee vaikuttamaan asiakasyritysten investointikyvykkyyteen. Lisäksi voimakas inflaatio vaikuttaa yhtiön kustannustasoon tulevaisuudessa.


  Kasvukivuista ja toimintaympäristön muutoksista huolimatta Solteq-konsernin liiketoimintanäkymien ennustetaan säilyvän hyvinä niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Solteq Software -segmentille keskeisten ratkaisujen kysynnän odotetaan luovan merkittäviä kasvun mahdollisuuksia, etenkin energiasektorilla. Kasvun ajureina Solteq Digital -segmentissä puolestaan toimivat kansainvälistyvä asiakaskunta sekä uudet teknologiaratkaisut. Yhtiö on aloittanut liiketoimintastrategian päivittämisen ja julkaisee sen kuluvan vuosipuoliskon aikana. Yhtiö jatkaa edelleen kansainvälisten toimintojen vahvistamista sekä Utilities-liiketoiminnan kehittämistä tavoitteenaan kannattava kansainvälinen kasvu.

  Aarne Aktan


  Toimitusjohtaja Aarne Aktan