Skip to content

  23.03.2012

  Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10§:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

  Solteq Oyj Pörssitiedote 23.3.2012 klo 14:30

  Solteq Oyj on vastaanottanut Ali U. Saadetdinin Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen Ali U. Saadetdinin Solteq Oyj:ssä omistamien osakkeiden ja osakkeiden tuottamien äänioikeuksien muutoksesta.

  Ilmoituksen ja Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n perusteella yhtiö ilmoittaa seuraavaa:

  Liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:

  Solteq Oyj, Y-tunnus 0490484-0

  Ilmoituksen peruste:

  Yhtiön uusien osakkeiden merkintä kaupparekisteriin 23.3.2012, mikä on kasvattanut yhtiön osakkeiden kokonaismäärää.

  Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 23.3.2012

  Ilmoitusvelvollisen täydellinen nimi: Ali Urhan Saadetdin

  Osuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä:

  Ali U. Saadetdinin omistusosuus alittaa kahdenkymmenenviiden prosentin (25 %) rajan uusien osakkeiden tultua merkityiksi kaupparekisteriin.

  Ali U. Saadetdin omisti ennen uusien osakkeiden rekisteröintiä ja omistaa rekisteröinnin jälkeen 3 481 383 Solteq Oyj:n osaketta, mikä edustaa 23,2 prosentin osuutta yhtiön osakkeista ja äänistä rekisteröinnin jälkeen.

  Solteq Oyj:n osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä on 14 998 061 osaketta, joilla on ääniä yhteensä 14 998 061. Yhtiöllä on yksi osakesarja.

  SOLTEQ OYJ

  Lisätietoja antavat:

  Toimitusjohtaja, Repe Harmanen
  Puhelin 0400 467 717
  Sähköposti repe.harmanen@solteq.com

  Talousjohtaja Antti Kärkkäinen
  Puhelin 020 1444 393 tai 040 8444 393
  Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet

  2012