Skip to content

  18.06.2015

  Solteq Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus

  Solteq Oyj Pörssitiedote 18.6.2015 klo 18.45

  Solteq Oyj on tänään vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen Sentica Buyout III GP Oy:ltä (y-tunnus 2126931-6) ja Sentica Buyout III Ky:ltä (y-tunnus 2237279-6).

  Ilmoituksen mukaan Sentica Buyout III Ky ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky ovat osapuolena sopimuksessa tai muussa järjestelyssä, joka toteutuessaan johtaa siihen, että Sentica Buyout III Ky:n välitön omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä ylittää 5 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan samalla Sentica Buyout III GP Oy:n välillinen omistus em. yhtiöiden kautta Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä ylittää 5 prosentin rajan.

  Osuuden muutos perustuu Solteq Oyj:n uusien osakkeiden antamiseen Sentica Buyout III Ky:lle ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky:lle Descom Group Oy:n osakkeiden apporttina luovutusta vastaan 17.6.2015 Solteq Oyj:n ja Descom Group Oy:n osakkeenomistajien välillä allekirjoitetun Descom Group Oy:n koko osakekantaa koskevan kauppasopimuksen mukaan.

  Sentica Buyout III Ky:n ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky:n ainoana vastuunalaisena yhtiömiehenä toimii Sentica Buyout III GP Oy, joka käyttää yhtiöissä päätösvaltaa. Kummankin rahaston hallinnointitehtävä on erillisen hallinnointisopimuksen perusteella siirretty Sentica Partners Oy:lle.

  Osuuden muutos on ehdollinen yrityskaupan toteutumiselle sen ehtojen mukaisesti. Yrityskauppa on tarkoitus toteuttaa 31.8.2015 mennessä.

  Yrityskaupan (mukaan lukien suunnatun annin) toteutuessa Sentica Buyout III Ky omistaa 1.645.045 osaketta, joka edustaa 9,24 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänimäärästä osakeannin jälkeen.

  Yrityskaupan (mukaan lukien suunnatun annin toteutuessa) Sentica Buyout III GP Oy:n välillinen omistus on yhteensä 1.709.136 osaketta ja ääntä, joka edustaa 9,60 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänimäärästä osakeannin jälkeen, sisältäen edellä sanotun omistuksen ja sen, että Sentica Buyout III Co-Investment Oy omistaa, yrityskaupan ja suunnatun annin toteutuessa, 64.093 osaketta, joka edustaa 0,36 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänimäärästä osakeannin jälkeen.

  Osakeannin toteutuessa Solteq Oyj:n osakekanta koostuisi yhteensä 17.798.059 osakkeesta ja äänestä. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Yhtiön nykyinen osakemäärä on 14.998.061 osaketta ja ääntä.

  SOLTEQ OYJ

  Lisätietoja:

  Toimitusjohtaja, Repe Harmanen

  Puhelin 0400 467 717

  Sähköposti: repe.harmanen@solteq.com

  Talousjohtaja, Antti Kärkkäinen

  Puhelin 040 8444 393

  Sähköposti: antti.karkkainen@solteq.com

  Jakelu:

  NASDAQ OMX Helsinki

  Keskeiset tiedotusvälineet

  www.solteq.com                

  2015