Skip to content

  Tekoälypalvelu tuotetiedon hallintaan | PIMScribe

  PIMScribe-tekoälypalvelu tuottaa tuhansia inspiroivia tuotetietoja ja käännöksiä 130+ kielelle

  Tekoälyn tuottamat hakukoneoptimoidut tuotetiedot kuulostavat mielenkiintoisilta, mutta miten ne toteutetaan?

  Kasasimme alle vastaukset.

  Mitä palvelu sisältää?

  Tekoälypalvelumme PIMScribe tuottaa tehokkaasti inspiroivia tuote- ja kategoriakuvauksia sekä markkinointitekstejä asiakasyrityksillemme.

  • PIMScribella on mahdollista tuottaa lukuisten tuotetietokenttien sisällöt eri myynti- ja markkinointitarkoituksiin.
  • Sisältöä tuotetaan massana, eli sadoista tuhansiin tuotteisiin kerralla.
  • Sisältö on aina hakukoneoptimoitua (SEO).
  • Olemassa olevaa ja uutta sisältöä voidaan myös kääntää tekoälyn avulla laadukkaasti yli 130 eri kielelle. 
  • Sisältö toteutetaan asiakaskohtaisella Tone of Voicella ja halutuilla tuotetietokenttäkohtaisilla tarkennuksilla.

  Miten palvelu toimii?

  • Tekoälyn moottorina toimii: OpenAI
  • Käännökset: OpenAI ja Azure Translator Services
  • Ympäristö: Azure, suojattu ja asiakaskohtainen
  • Laatu: Positiivisen yllättävä
  • Nopeus: Erittäin nopea. Keskiverron tuotemassan käsittely onnistuu muutamassa viikossa.

  Kenelle palvelu on suunnattu?

  Yrityksille, joilla on:

  • Paljon tuotteita tai runsaasti tuotekategorioita
  • Runsaasti manuaalisia tuotepäivityksiä
  • Heikko nykyinen tuotetiedon laatu
  • Tarve parantaa hakukoneoptimointia
  • Enemmän tuotetiedonhallinnan tehtäviä kuin tekijöitä

  "Todella hämmästyttävä palvelu!"

  PIMScribe-asiakasyritys

  Näin hyödynnät tekoälyä tuotetiedon hallinnassa

  PIMScribe-tekoälypalvelua voidaan hyödyntää monipuolisesti tuotetietosisällön parantamiseen työntekijä- ja asiakaskokemuksen kehittämisestä hakukoneoptimointiin.
  AI ikoni kuvastamassa sisällön luomista tekoälyllä

  Sisällön luominen

  Puutteellliset tuotekuvaukset

  Puutteelliset tai täysin puuttuvat tuotekuvaukset ovat suurin syy PIMScribe-palvelun käyttöönotolle. Sisällön tuottaminen on aikaa vievä prosessi. PIMScribe-palvelu tuottaa uudet myyntihenkiset ja hakukoneoptimoidut tuotekuvaukset ennätysajassa.

  Tyypillinen tilanne voi myös olla että tuotekuvauksiin on panostettu, mutta hakukoneoptimointia parantava metadata, eli tiedon taustalla oleva tieto, puuttuu täysin. PIMScribe on oivallinen ratkaisu myös metadatan luomista varten.


  Säännöllisesti uutta

  Tuotekuvausten säännöllinen päivittäminen viestittää hakukoneille, että verkkosivusto on aktiivinen ja tarjoaa arvoa käyttäjille. Jos hakukone löytää jatkuvasti huonolaatuista tietoa sivustosta, se arvottaa sivuston heikommaksi hakutuloksissa.

  Hakukonenäkyvyyttä voidaan parantaa säännöllisillä tuotetiedon lisäyksillä. Hakukoneet suosivat verkkosivustoja, joita päivitetään usein uudella sisällöllä. PIMScribe-palvelun tuoma nopeus ja helppous lyhentää sisällöntuottoprosessia ja siten mahdollistaa tehokkaan tuotetiedon päivitystahdin.

  Älykkyys ikoni kuvastamassa sisällön päivittämistä tekoälyllä

  Sisällön päivittäminen

  Relevanssi

  Tuore sisältö ei aina tarkoita kokonaan uusien sisältöjen luomista. Olemassa olevan sisällön säännöllinen päivittäminen varmistaa tuotetiedon paikkansapitävyyden, merkityksellisyyden ja hyödyllisyyden kävijöille. Tämän voi tehdä lisäämällä uutta tietoa olemassa oleviin tuotetietoihin tai muuttamalla sisällön rakennetta.


  Kausiluontoinen relevanssi

  Osa sisällöstä on merkityksellistä vain tiettyinä vuodenaikoina tai tapahtumina. Esimerkiksi vuodenaikoihin, juhlapyhiin tai erikoistapahtumiin liittyvä sisältö muuttuu arvokkaaksi kyseisinä aikoina. Kausitrendien kysyntää vastaamaan sisältöään päivittävät verkkosivut voivat nähdä hakukoneoptimoinnin osalta paremman suorituskyvyn.

  Ratas ja työkalut ikoni kuvastamassa sisällön kääntämistä tekoälyllä

  Sisällön kääntäminen

  Varmista tavoitettavuus yli 130 eri kielivaihtoehdolla

  PIMScribe-palvelun avulla voimme kääntää tuotekuvaukset  ja tuotekategoriakuvaukset ennennäkemättömän  laadukkaasti yli 130 eri kielelle.

  Käännöspalvelu varmistaa tuotetietojen markkinakohtaisen saatavuuden ja tuo kilpailuetua. Kansainvälisillä markkinoilla kilpailevat yritykset, jotka pyrkivät kommunikoimaan asiakkaiden kanssa heidän äidinkielellään, saavat kilpailuetua. Kohdeyleisön omalla kielellä tuotettu sisältö osoittaa sitoutumista asiakaspalveluun ja voi erottaa yrityksen kilpailijoista, jotka eivät välttämättä tarjoa käännettyä sisältöä.

  Tuotekuvausten ja muun sisällön kääntäminen parantaa yrityksen hakukoneoptimointia, sillä lokalisoitu sisältö auttaa tuotteita ja sivustoja sijoittumaan korkeammalle hakutuloksissa eri kielillä ja alueilla.

  4 X PIMScribe hyödyt

  Tuotteiden rikastamisen haasteena on hidas prosessi

  Luovuus

  PIMScriben avulla voidaan luoda inspiroivia tekstejä ja tuotekuvauksia. Palvelu tuottaa nopeasti suuren määrän korkealaatuista sisältöä hetkessä. PIMScribe on koulutettu valtavilla määrillä tekstidataa ja pystyy tuottamaan ihmisen kaltaista kieltä suurella tarkkuudella.


  Nopeus

  Yksi PIMScriben käytön suurimmista eduista copywriteriin verrattuna on nopeus. PIMScriben avulla voit luoda tuhansia erilaisia tuotekuvauksia tai markkinointiviestejä muutamassa sekunnissa. Tämä tarkoittaa, että voit nopeasti testata erilaisia viestintästrategioita ja toistaa lähestymistapaasi jäämättä viikkoja tai kuukausia odottamaan, että copywriter tuottaa sisällön.

  Johdonmukaisuus

  PIMScribe auttaa poistamaan puolueellisuutta sisällöntuotantoprosessista. Ihmiskirjoittajat voivat tuoda omia asenteita ja kokemuksiaan kirjoituksen sisältöön, mikä voi vaikuttaa sen sävyyn ja viestintään. PIMScriben avulla luodaan sisältöä, joka on objektiiviista ja räätälöity kohdeyleisölle.


  Kilpailukyky

  Ehdoton etu PIMScriben-palvelussa on sisällöntuotannon skaalautuvuus. Kun yritys kasvaa ja on luotava enemmän sisältöä, on vaikeampaa pysyä kysynnän mukana perinteisellä copywriting-lähestymistavalla. PIMScribe auttaa automatisoimaan prosessin ja mahdollistaa sisällöntuotannon nopean skaalaamisen laadusta tinkimättä.

  Hammasrattailla täytetty lamppu kuvastaa PIMScribe AI palvelua

  PIMScribe-tekoälysisällön suunnittelu

  PIMScribe-tekoälyn tuottaman sisällön luominen aloitetaan määrittelemällä ja tarkentamalla tarvittavat datapyynnöt yhdessä tekoälyasiantuntijoidemme kanssa. Alle olemme keränneet esimerkkejä sisällön luomisen mahdollisuuksista.

  Määritä datapyynnöt

  Mikä on datapyyntö?

  Datapyynnöt, eli "promptit" AI-kielellä, ovat pyyntöjä, käskyjä tai tehtäviä, joita kuvailemme tekoälylle halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. Datapyyntöjä suunnitellaan tuotetietokenttäkohtaisesti.

  Jokainen seuravista on yksittäinen datapyyntö, joka myöhemmin määritellään tarkasti toteutettavaksi halutulla tavalla:

  • Pitkä tuotekuvaus
  • Lyhyt tuotekuvaus
  • Tuotekategorian kuvaus
  • Tuotebrändin kuvaus
  • Googlen metaotsikko
  • Googlen metakuvaus
  • Avainsanat
  • TOP 5 ominaisuudet
  • Tuotteen käyttötapaukset
  • Tuotekuvan ALT-teksti
  Kannettavasta tietokoneesta nouseva raketti kuvastamassa PIMScribe AI palvelua

  Tarkenna pyyntösi

  Voimme kuvailla hyvinkin tarkasti millainen haluamme tekstin sisällön olevan äänensävyltään, sisällöltään ja rakenteeltaan. Tässä muutama esimerkki:

  • Rajoitukset, kuten merkkien tai sanojen määrän rajoitus
  • Tone of Voice kategoriaa, markkinaa tai yleisöä kohden

  Hakukoneoptimointia ajatellen, voimme määritellä esimerkiksi seuraavat:

  • Bullet point -listan sisällyttäminen tuotekuvaukseen
  • Eri tason otsikoinnit (H1, H2, H3)
  • Avainsanojen maltillinen toistaminen

  Esimerkkien kautta nousee usein mieleen omia omakohtaisia tarpeita. Millaisia ajatuksia sinulla tuli mieleen? Keskustellaan siitä.

  Näin PIMScribe-tekoälypalvelu etenee

  PIMScribe-palvelu etenee tehokkaasti. Meille tehokas ei tarkoita kiirehtimistä, vaan suunnitellusti asiakkaan kuuntelemista.

  Viikko 1

  Yhteydenotto

  Voit kätevästi varata tapaamisen kanssamme verkkokalenteristamme juuri silloin kun sinulle sopii.

  Tapaaminen

  Haluamme kuulla mitä tuotetiedollenne kuuluu ja kartoittaa miten voimme parhaiten olla avuksi. Esittelemme PIMScribe-tekoälypalvelun sisällön, kaupallisen hyödyn käytännön esimerkein sekä referenssimme. Tapaamisen jälkeen sinulla on selkeä kuva tekoälypalvelumme mahdollisuuksista ja meistä toteutuskumppanina.

  Suunnittelu

  Suunnittelemme yhdessä palvelun sisällön asiakaskohtaisesti. Tarjousta varten tarvitsemme tiedot seuraavista:

  • Datapyyntöjen määrä (esimerkiksi pitkä tuotekuvaus ja avainsanat = 2 datapyyntöä)
  • Tuotteiden määrä
  • Tuotekategorioiden määrä
  • Käännösten määrä (kuinka monelle kielelle tuotedata käännetään)
  Valmistautuminen

  Varaamme kalenterista valmiiksi prosessin seuraavat vaiheet. PIMScribe-palvelu tuotetaan 3 viikon tehokkaana sprinttinä.

  Viikko 2

  Kick-off, Työpaja 1

  Käynnistetään uudet tuotesisällöt 

  Kick-off tilaisuuteen kutsutaan tuotesisältöä käsittelevässä ja analysoivassa roolissa olevat avainhenkilöt, sekä tarvittavat liiketoimintaosaajat. Tilaisuudessa:

  • Solteqin tekoälytiimi esittäytyy ja kertaamme projektin aikataulun.
  • Datapyynnöt suunnitellaan yhdessä tuotetietokenttäkohtaisesti, eli tarkennetaan tekoälyllä tuotettavan sisällön vaatimukset. 

  Datavastaanotto

  Pohjadatan ja uuden sisällön vaatimusten vastaanottaminen 

  Asiakas valmistelee pohjadatan PIMScribe-tekoälypalvelua varten. Sovittu tuotemassa läheteään Solteqille tiedostoina käsiteltäväksi. Pohjadataksi otamme vastan kaiken saatavilla olevan kaupallisen tuotetiedon, kuten:

  • Tuotenimi
  • Tuotekategoria
  • Tekniset tiedot
  • Takuuaika
  • Olemassa oleva tuotekuvaus

  PIMScribe tuottaa fantastista sisältöä hyvinkin vähällä pohjadatalla. Mitä enemmän erilaista dataa on saatavilla, sitä monipuolisempia ja tarkempia uusia markkinointisisältöjä on mahdollista luoda.

  Työpaja 2

  Tarkastellaan tulokset ja tehdään tarvittavat muutokset

  Palveluun kuuluu yksi iteraatiokierros, jonka aikana tuotetun materiaalin taustalla olevia datapyyntöjä voidaan muokata tulosten perusteella vielä tarkemmin halutunlaisiksi.

  Viikko 3

  Importoiminen

  Uusi tuotedata tuodaan tarvittaviin järjestelmiin.

  Validoiminen

  Jokaisen asiakasyrityksen tuotetiedon vahvistamisprosessi on omanlaisensa. Kun käytössä on tuotetiedonhallintajärjestelmä (PIM) voidaan rakentaa käsittelyprosessi, jossa järjestelmä tunnistaa uuden datan ja luo tehtävän oikeille käyttäjärooleille tai käyttäjille tiettyjen kenttien tarkastamisesta julkaisua varten. Tuotetiedon tarkistaminen on asiakasyrityksen vastuulla ja vaatii aikaa. Työmäärää voi helpottaa tarvittaessa ulkoistamalla työn esimerkiksi markkinointiyhteistyökumppanille. 

  Julkaisu

  Tuotetiedot julkaistaan! Tekoälyllä tuotetun sisällön myötä tuotteiden julkaisuaika lyhenee, tuotetieto on laadukasta ja myyvää nostaen liikevaihdon ja asiakaskokemuksen seuraavalle tasolle. 

  Miksi valita Solteq tekoälykumppaniksi?

  #yksi

  TALOUDELLINEN HYÖTY

  Sisällön tuottaminen on tuoterikastuksen hitain ja kallein prosessi. PIMScribe-palvelun nopea toimitus tarkoittaa, että uusia tuotevalikoimia saadaan tuotetiedon osalta täysin rikastettuna myyntikanaviin ja kampanjamateriaaleihin ennätysajassa, ilman viikkojen tai kuukausien odotusta.

  Hakukoneoptimoidut ja kattavat tuotekuvaukset varmistavat runsaan liikenteen sivustolle sekä laadukkaan asiakaskokemuksen

  PIMScribe nopeuttaa sisällön luomista moninkertaisesti, säästää resursseja, parantaa hakukonenäkyvyyttä, lisää verkkoliikennettä ja muuttaa sen tehokkaasti liikevaihdoksi.

  #kaksi

  TURVALLISUUS

  Arkaluonteisen tai salaisen tiedon jakaminen avoimen tekoälypalvelun kanssa voi altistaa yrityksen tietosuojariskeille. Yritysten tulee varmistaa, että tietoja käsitellään turvallisesti tietomurtojen estämiseksi.

  Kielimallit voivat myös analysoida käyttäjien vuorovaikutusta ja kohdistaa käyttäjiin sisältöä tai mainoksia. Yritysten tulee olla läpinäkyviä kaikista profilointitoimista ja varmistettava, että ne noudattavat käyttäjien profilointiin liittyviä tietosuojamääräyksiä.

  Me Solteqilla käytämme palvelussa suljettua Azure-ympäristöä, joka suojaa kaikki asiakasyrityksemme tiedot.

  #kolme

  KUSTANNUSTEHOKKUUS

  Meillä Solteqilla on laaja kokemus tuotetietoprojektien johtamisesta (14+ vuotta). PIMScribe-palveluumme kuuluu tekoälyyn erikoistunut sovelluskehittäjä ja tuotetiedonhallinnan konsultti (PIM), jotka molemmat opastavat sinua tehokkaasti datapyyntöjen suunnitteluprosessissa.

  Palveluksessanne on yli 50 tuotetiedohallintaan erikoistunutta osaajaa sovelluskehittäjistä, arkkitehteihin, konsultteihin ja projektijohtamiseen.

  Osaamiseemme on helppoa luottaa – nauti valmiista prosessista ja laadukkaasta lopputuloksesta.

  Aurora Wahl

  Asiantuntijasi

  Aurora Wahl

  Lead Consultant

  +358 44 741 1111

  Varaa sinulle parhaiten sopiva aika:

  60 minuutin PIMScribe AI -palvelun esittelyaikoja varattavissa arkisin klo 8–16 välillä. Varauskalenteri on avattu kolmeksi kuukaudeksi eteenpäin.

  Mikäli sopivaa ajankohtaa ei löydy voit olla suoraan yhteydessä Auroraan sähköpostitse tai puhelimitse.