Suomi

  Analytiikka

  Datan yhdistely eri lähteistä, analysointi sekä hyödyntäminen päätöksenteon tukena tuovat asiakkaillemme kilpailuetua

  Analytiikka

  Tuotamme yrityksellesi ajantasaista analytiikkaa päätöksenteon ja johtamisen tehostamiseksi.

  Ajantasaista tietoa, jotta sinä voit tehdä parempia päätöksiä

  Datan analysointi, yhdistely eri lähteistä sekä hyödyntäminen päätöksenteon tukena tuo yritykselle kilpailuetua. Me laitamme liiketoimintasi kannalta tärkeimmät mittarit seurantaan palveluna ja autamme tekemään perusteltuja päätöksiä arvailun sijaan.


  Kokonaisvaltaisia tiedolla johtamisen ja analytiikan palveluja

  Kokoamme asiakasyritystemme eri tietojärjestelmissä hajallaan olevan tiedon sekä jalostamme, analysoimme ja visualisoimme sen hyödynnettävään muotoon.

  Ennustettavuus lisää johdonmukaisuutta ja säästää aikaa

  Innovatiiviset koneoppimisen ja tekoälyn ratkaisut yhdistettynä IoT-ratkaisuihin mahdollistavat liiketoimintasi ja prosessien paremman ennustettavuuden sekä antavat työkalut prosessien automaattiseen seurantaan ja jatkuvaan optimointiin.


  Modernit tietovarastoratkaisut

  Seuraamme aktiivisesti markkinoilla tapahtuvia muutoksia niin asiakkaidemme liiketoimintaprosesseihin kuin teknisiin ratkaisuihinkin liittyen. Tarpeen mukaan rakennamme ratkaisut joko pilveen tai On Premises -ratkaisuina. Mallinnamme tietovarastot tarpeiden mukaan joko dimensionaalisesti tai DataVault-ratkaisuina.

  Työkalujamme

  Esimerkkejä työkaluista, joita käytämme ongelmien ratkaisemiseen.

  • Microsoft Power BI
  • Azure SQL Database
  • Azure Analysis Services
  • Azure IOT
  • Azure Stream Analytics
  • Azure Machine Learning

  • SQL Server
  • SQL Server Integration Services
  • SQL Server Analysis Services
  • SQL Server Reporting Services
  • Amazon IOT
  • Amazon SnowFlake

  Yhteyshenkilö

  Ulla Kauppila

  Business Manager

  +358 44 970 6013