Suomi

  Liiketoimintakuvaus

  Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat kauppa, teollisuus, energia ja palvelut. Solteq toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa.


  Olemme täyden palvelun talo. Palvelumme kattavat asiakkaidemme kaikki osa-alueet sähköisen liiketoiminnan kehityksen konsultoinnista ja palvelumuotoilusta toteutuksiin ja ylläpitoon. Keskeisenä osana tarjontaamme ovat myös jatkuvat palvelut asiakkaidemme sähköisen liiketoiminnan tueksi. SaaS ja pilvipalvelut ovat keskeinen toiminnan muotomme.

  Palveluntarjonnassamme korostuu pitkän kokemuksen sekä syvän asiakas- ja toimialaymmärryksen yhdistelmä. Haluamme tehdä jokapäiväisestä digitaalisesta asioinnista mahdollisimman miellyttävää ja vaivatonta.


  Vahvistamme asiakkaidemme kilpailuetua ja päätöksentekoa reaaliaikaisen tiedon laajamittaisella analysoinnilla ja hyödyntämisellä. Yrityskaupat ovat myös laajentaneet toimintaympäristöämme sekä tehneet meistä aidosti pohjoismaisen toimijan.

  Toimintaympäristö

  Kysyntä digitaalisille asiantuntijapalveluille ja jatkuvasti kehittyville ohjelmistotuotteille kasvaa digitaalisen murroksen myötä yritysten toimintaympäristöjen muuttuessa. Solteq toimii pääasiassa pohjoismaisessa IT-palvelu- ja ohjelmistomarkkinassa valituilla toimialoilla ja ratkaisuilla. Solteq arvioi kyseisen markkinan kehittyvän positiivisesti ja tarjoavan selkeän mahdollisuuden kasvulle niin kotimaassa kuin kansainvälisilläkin markkinoilla.


  Solteq tarjoaa toimialakohtaisia ratkaisuja kaupan, valmistavan teollisuuden, autokaupan, energia-alan, hotelli- ja ravintola-alan sekä julkisen sektorin tarpeisiin. Näillä toimialoilla kysyntä ydinliiketoimintojen digitalisoimiselle, tekoälyä, dataa ja automaatiota hyödyntäville ratkaisuille sekä saumattomalle monikanavaisuudelle jatkaa kasvuaan. Lisäksi kysyntää kasvattavat lakisääteiset velvoitteet tietojärjestelmien uudistamiselle esimerkiksi energia- ja vesihuoltoalalla. Pitkäaikainen kokemus toimialakohtaisista tarpeista luo yhtiölle merkittävän kilpailuedun.


  Autonomisen robotiikan ja pilvipalveluiden kysynnän arvioidaan jatkavan voimakasta kasvua ympäri maailmaa. Solteq on edelläkävijä autonomisessa robotiikassa ja pilvipohjaisissa POS-ratkaisuissa Euroopassa. Yhtiö odottaakin vuonna 2019 julkistetuille Solteq Retail Robotille sekä modernille, pilvipohjaiselle Solteq Cloud POS -ratkaisulle menestystä kansainvälisillä markkinoilla lähivuosien aikana.

  Solteq on rakentanut johdonmukaisesti markkina-asemaansa ratkaisujen kokonaistoimittajana ja palveluyrityksenä, mikä resonoi markkinassa hyvin. Toisaalta asiakastarpeiden jatkuva kehittyminen edellyttää investointeja omaan tuotekehitykseen sekä uusiin teknologioihin erityisesti pilvipalveluiden ja analytiikan osalta. IT-sektorin toimijoilta odotetaan entistä ketterämpiä ja skaalautuvampia toimitusmalleja. Solteq vastaa odotuksiin ketteriä menetelmiä hyödyntävällä organisaatiollaan sekä keskittymällä aaS-mallilla (as-a-Service) tarjottaviin palveluihin.


  Yhtiön tarjoamat digitaaliset asiantuntijapalvelut ja ohjelmistotuotteet kattavat hyvin kaikki sellaiset kehityssuunnat, joiden arvioidaan kasvattavan painoarvoaan tulevaisuudessa. Tällaisia ovat muun muassa datan älykäs hyödyntäminen liiketoimintaprosesseissa, pilviteknologioiden valtavirtaistuminen sekä digitaalisten palvelujen rakentuminen käyttö- ja asiakaskokemuksen ehdoilla. Digitaalinen todellisuus koskettaa kaikkia. Kehityksessä mukana pysyminen on näin ollen erikokoisten ja eri toimialoilla operoivien yritysten agendalla nyt ja tulevaisuudessa.