Skip to content

  Liiketoimintakuvaus

  Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat kauppa, teollisuus, energia ja palvelut. Solteq toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa.


  Olemme täyden palvelun talo. Palvelumme kattavat asiakkaidemme kaikki osa-alueet sähköisen liiketoiminnan kehityksen konsultoinnista ja palvelumuotoilusta toteutuksiin ja ylläpitoon. Keskeisenä osana tarjontaamme ovat myös jatkuvat palvelut asiakkaidemme sähköisen liiketoiminnan tueksi. SaaS ja pilvipalvelut ovat keskeinen toiminnan muotomme.

  Palveluntarjonnassamme korostuu pitkän kokemuksen sekä syvän asiakas- ja toimialaymmärryksen yhdistelmä. Haluamme tehdä jokapäiväisestä digitaalisesta asioinnista mahdollisimman miellyttävää ja vaivatonta.


  Vahvistamme asiakkaidemme kilpailuetua ja päätöksentekoa reaaliaikaisen tiedon laajamittaisella analysoinnilla ja hyödyntämisellä. Yrityskaupat ovat myös laajentaneet toimintaympäristöämme sekä tehneet meistä aidosti pohjoismaisen toimijan.

  Näkymät Solteqille keskeisillä toimialoilla pohjoismaisessa IT-markkinassa

  Solteq pyrkii tuotekehityksellään ja asiantuntijapalveluillaan ratkaisemaan energiasektorin, kaupan alan ja sähköisen kaupankäynnin muuttuvia tarpeita Pohjoismaissa. Konsernin raportoitavat liiketoimintasegmentit 1.1.2023 alkaen ovat Utilities sekä Retail & Commerce. Utilities-segmentti tarjoaa ohjelmistoratkaisuja ja asiantuntijapalveluita energiasektorille. Retail & Commerce -segmentti keskittyy kaupan alan ja sähköisen kaupankäynnin ohjelmistoratkaisuihin ja asiantuntijapalveluihin. Liiketoimintoja yhdistävät nopeasti etenevä digitaalinen murros sekä tarve entistä tehokkaammille ja älykkäämmille ydintoiminnoille. Yhtiö arvioi tarjoamansa kattavan hyvin ne toimialakohtaiset kehitystarpeet, joihin pohjoismaiset päättäjät ovat suuntaamassa IT-investointejaan lähivuosina.


  Pohjoismaisella energiasektorilla kysyntää ohjelmistoratkaisuille ja asiantuntijapalveluille kiihdyttävät muutokset toimialan sääntelyssä, siirtymä uusiutuviin energiamuotoihin sekä kehittyvän teknologian luomat mahdollisuudet liiketoiminnan tehostamiselle. Utilities-segmentin liiketoiminta koostuu sekä asiantuntijapalveluista että ohjelmistoratkaisuista, joissa on huomioitu kattavasti sähkötoimialaa koskevat sääntelymuutokset EU:ssa ja Pohjoismaissa. Tällaisia ovat muun muassa kansallisesti johdetut, keskitetyn tiedonvaihdon datahub-hankkeet sekä toimintamallien yhtenäistäminen mittauskäytänteissä sähkömarkkinoiden avautuessa. Yhtiö arvioi, että segmentin toimialakohtainen osaaminen sekä tarjoama luovat selkeän kilpailuedun pohjoismaisessa energiamarkkinassa.

  Venäjän hyökkäys Ukrainaan on luonut merkittäviä epävarmuustekijöitä markkinaan muun muassa korkean inflaation ja nousseen korkotason muodossa. Epävarmuudet vaikuttavat Pohjoismaissa heikentäen erityisesti Retail & Commerce -segmentin tarjoamaan kohdistuvaa kysyntää. Toisaalta kysynnän ajureina toimivat nopeasti etenevä digitalisaatio sekä tarve tietoturvalliselle, toimintavarmalle ja IT-arkkitehtuuriltaan yhteensopivalle tietojärjestelmien ekosysteemille.