Suomi

  Liiketoimintakuvaus

  Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat kauppa, teollisuus, energia ja palvelut. Solteq toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa.


  Olemme täyden palvelun talo. Palvelumme kattavat asiakkaidemme kaikki osa-alueet sähköisen liiketoiminnan kehityksen konsultoinnista ja palvelumuotoilusta toteutuksiin ja ylläpitoon. Keskeisenä osana tarjontaamme ovat myös jatkuvat palvelut asiakkaidemme sähköisen liiketoiminnan tueksi. SaaS ja pilvipalvelut ovat keskeinen toiminnan muotomme.

  Palveluntarjonnassamme korostuu pitkän kokemuksen sekä syvän asiakas- ja toimialaymmärryksen yhdistelmä. Haluamme tehdä jokapäiväisestä digitaalisesta asioinnista mahdollisimman miellyttävää ja vaivatonta.


  Vahvistamme asiakkaidemme kilpailuetua ja päätöksentekoa reaaliaikaisen tiedon laajamittaisella analysoinnilla ja hyödyntämisellä. Yrityskaupat ovat myös laajentaneet toimintaympäristöämme sekä tehneet meistä aidosti pohjoismaisen toimijan.

  Toimintaympäristö

  Solteq toimii pääasiassa pohjoismaisessa IT-palvelu- ja ohjelmistomarkkinassa valituilla toimialoilla ja ratkaisuilla. Markkinat tarjoavat hyvät edellytykset liiketoiminnan positiiviselle kehitykselle – COVID-19-pandemian luomista yleisistä epävarmuustekijöistä huolimatta. Tutkimusyhtiö IDC ennustaa yritysten etenevän vääjäämättä kohti ´digitaalista kohtaloaan´ säilyttääkseen kilpailukykynsä. IDC:n arvion mukaan 65 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta digitalisoituu vuoteen 2022 mennessä, sillä valtaosa tuotteista ja palveluista perustuu joko digitaaliseen jakelukanavaan tai digitaalisiin ominaisuuksiin. Tutkimusyhtiö arvioi IT-investointien kasvavan globaalisti 6 800 miljardiin dollariin vuoteen 2023 mennessä.


  Yhtiön tarjoamat digitaaliset asiantuntijapalvelut sekä ohjelmistotuotteet kattavat hyvin sellaiset kehityssuunnat, joiden ennustetaan kasvattavan painoarvoaan lähitulevaisuudessa. Tutkimus- ja konsulttiyhtiö Gartnerin tuoreen selvityksen mukaan pohjoismaiset IT-päättäjät arvioivat kasvattavansa investointejaan erityisesti datan hyödyntämiseen, pilviteknologiaan, digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen, prosessien automaatioon sekä tekoälyyn ja koneoppimiseen vuoden 2021 aikana.


  Solteq tarjoaa toimialakohtaisia ratkaisuja kaupan, valmistavan teollisuuden, autokaupan, energia-alan, hotelli- ja ravintola-alan sekä julkisen sektorin tarpeisiin. Pitkäaikainen kokemus toimialakohtaisista tarpeista luo yhtiölle merkittävän kilpailuedun. Näillä toimialoilla kysyntä ydinliiketoimintojen digitalisoimiselle, tekoälyä, dataa ja automaatiota hyödyntäville ratkaisuille sekä saumattomalle monikanavaisuudelle jatkaa kasvuaan. COVID-19-pandemian negatiivisten vaikutusten arvioidaan painottuvan ensimmäiselle vuosipuoliskolle ja kohdistuvan matkailu- ja ravintola-alan sekä vapaa-ajan sektorin asiakashankkeisiin.

  Digitalisoituva energiasektori on yhtiölle yksi keskeisistä kasvun ajureista pohjoismaisessa markkinassa. Kysyntää digitaalisille asiantuntijapalveluille sekä ratkaisuille kasvattavat lakisääteiset velvoitteet tietojärjestelmien uudistamiselle. Gartner ennustaa lähitulevaisuuden IT-investointien kasvavan jopa 4,8 prosenttia Utilities-sektorilla läntisen Euroopan alueella. Solteq on erikoistunut alan ohjelmistoihin sekä IT-palveluihin, mikä on nostanut yhtiön nopeasti Suomessa vahvaan markkina-asemaan. Yhtiö on laajentanut Utilities-sektorin liiketoimintaansa myös Ruotsiin, jossa energiasektorilla odotetaan Suomen Datahubia vastaavan, keskitetyn tiedonvaihdon järjestelmähankkeen edistymistä ja sen tarkemman aikataulun vahvistamista.


  Yhtiö jatkaa panostamista omaan tuotekehitykseen, jossa keskeisessä roolissa ovat autonomisen robotiikan saralla vähittäiskaupan sekä sisälogistiikan ratkaisut. Gartner ennustaa autonomisten ratkaisujen yleistyvän nopealla tahdilla eri toimialoilla. Tutkimusyhtiö arvioi autonomisen robotiikan hyödyntämisen kasvavan amerikkalaisissa vähittäiskaupoissa nykyisestä noin yhden prosentin tasosta 60 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Tutkimusyhtiö ROBO Global puolestaan ennustaa verkko-ostamisen nopean kasvun ja toimitusketjujen murroksen johtavan autonomista robotiikkaa hyödyntävien ratkaisujen nopeaan käyttöönottoon logistiikka- ja varastokeskuksissa. Automaatiota ja robotiikkaa hyödyntävien ratkaisujen arvioidaan yleistyvän myös rakennusteollisuudessa: tutkimus- ja konsultointiyhtiö MarketsandMarkets ennustaa kysynnän kasvavan 10 prosentin vuosivauhtia ja investointien saavuttavan 121,5 miljardin dollarin rajapyykin vuoteen 2024 mennessä.


  IT-sektorin toimijoilta odotetaan entistä ketterämpiä ja skaalautuvampia toimitusmalleja. Solteq vastaa odotuksiin ketteriä menetelmiä hyödyntävällä organisaatiollaan sekä keskittymällä aaS-mallilla (as-a-Service) tarjottaviin palveluihin ja omiin ohjelmistotuotteisiin.