Suomi

  Liiketoimintakuvaus

  Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat kauppa, teollisuus, energia ja palvelut. Solteq toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa.


  Olemme täyden palvelun talo. Palvelumme kattavat asiakkaidemme kaikki osa-alueet sähköisen liiketoiminnan kehityksen konsultoinnista ja palvelumuotoilusta toteutuksiin ja ylläpitoon. Keskeisenä osana tarjontaamme ovat myös jatkuvat palvelut asiakkaidemme sähköisen liiketoiminnan tueksi. SaaS ja pilvipalvelut ovat keskeinen toiminnan muotomme.

  Palveluntarjonnassamme korostuu pitkän kokemuksen sekä syvän asiakas- ja toimialaymmärryksen yhdistelmä. Haluamme tehdä jokapäiväisestä digitaalisesta asioinnista mahdollisimman miellyttävää ja vaivatonta.


  Vahvistamme asiakkaidemme kilpailuetua ja päätöksentekoa reaaliaikaisen tiedon laajamittaisella analysoinnilla ja hyödyntämisellä. Yrityskaupat ovat myös laajentaneet toimintaympäristöämme sekä tehneet meistä aidosti pohjoismaisen toimijan.

  Näkymät Solteqille keskeisillä toimialoilla pohjoismaisessa IT-markkinassa

  Solteq pyrkii tuotekehityksellään ja asiantuntijapalveluillaan ratkaisemaan toimialakohtaisia, kuten energiasektorin sekä vähittäiskauppa- ja palvelualojen, muuttuvia tarpeita Pohjoismaissa. Valittuja toimialoja yhdistää nopeasti etenevä digitaalinen murros sekä tarve entistä tehokkaammille ja älykkäämmille ydintoiminnoille. Erityisesti alat, kuten vähittäiskauppa- ja energiasektori, ovat kasvattaneet viime vuosina painoarvoaan konsernin liiketoiminnassa, ja toimialoille suunnatut ohjelmistoratkaisut sekä asiantuntijapalvelut muodostavat yli kolme neljäsosaa yhtiön liikevaihdosta.


  Solteqilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä – tuotekehitykseen ja ohjelmistoratkaisuihin keskittyvä Solteq Software sekä IT-asiantuntijapalveluita tarjoava Solteq Digital. Yhtiön ohjelmistotuotteet ja asiantuntijapalvelut kattavat hyvin sellaiset kehityssuunnat, joihin pohjoismaiset päättäjät ovat – tutkimustiedon valossa – suuntaamassa IT-investointejaan lähivuosina.


  Muuttuva toimintaympäristö luo kysyntää energiasektorin ohjelmistoratkaisuille


  Energiasektori on yksi Solteqille keskeisistä kasvun ajureista pohjoismaisessa markkinassa. Kysyntää toimialakohtaisille ohjelmistoratkaisuille kasvattavat kuluttajien lisääntynyt kiinnostus energian alkuperää ja tuotantoa kohtaan, yhteiskunnalliset muutokset toimialan sääntelyssä sekä kehittyvän teknologian luomat mahdollisuudet liiketoiminnan tehostamiselle.


  Solteqin Utilities-liiketoiminta koostuu sekä ohjelmistoratkaisuista että asiantuntijapalveluista, joissa on huomioitu kattavasti sähkötoimialaa koskevat sääntelymuutokset EU:ssa ja Pohjoismaissa. Tällaisia ovat muun muassa kansallisesti johdetut, keskitetyn tiedonvaihdon datahub-hankkeet sekä toimintamallien yhtenäistäminen mittauskäytänteissä ja sähkömarkkinoiden avautuessa. Yhtiö arvioi, että sen pitkällinen toimialaosaaminen yhdessä toimialakohtaisen tarjoaman kanssa vastaavat muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin ja luovat selkeän kilpailuedun pohjoismaisessa markkinassa.


  Tutkimusyhtiö Gartner ennustaa, että vuoden 2021 aikana Pohjoismaissa energiasektorin ohjelmistoratkaisuihin investoidaan yli 900 miljoonaa euroa ja IT-asiantuntijapalveluihin noin 1,5 miljardia euroa. Investoinnit alan digitalisaatioon jatkavat Gartnerin mukaan kasvuaan Pohjoismaissa ja saavuttavat ohjelmistoratkaisuissa lähes 1,5 miljardin euron ja IT-asiantuntijapalveluissa noin 2,1 miljardin euron tason vuonna 2025.


  Vähittäiskauppa- ja palvelusektorilla tarvetta monikanavaista liiketoimintaa sujuvoittaville ratkaisuille


  Entistä moniulotteisempi ostopolku, pandemian kiihdyttämä kysyntä verkkoasioimiselle sekä kaupankäynnin eri vaiheisiin kiinnittyvien tietojärjestelmien ekosysteemi haastavat IT-arkkitehtuurin yhteensopivuuden ja tehokkuuden. Nopeasti etenevän digitaalisen murroksen lisäksi vähittäiskauppa- ja palvelualaa leimaavat muutokset kuluttajien käyttäytymisessä ja tarpeissa. Digitaaliselta asiakaskokemukselta odotetaan jo paljon muun muassa sujuvuuden, henkilökohtaisen palvelun sekä elämyksellisyyden osalta. Gartnerin ennusteen mukaan vähittäiskauppasektorilla suurimmat lisäinvestoinnit painottuvat liiketoimintatiedon hallintaan ja analytiikkaan sekä verkkokauppojen kehittämiseen vuoden 2021 aikana.

  Solteq on kehittänyt pitkäjänteisen työn tuloksena palvelusektorin ja vähittäiskaupan tarpeisiin pilvipohjaisia kassajärjestelmiä, joiden avulla liiketoiminnan prosesseja ja datan hallintaa yksinkertaistetaan sekä tuodaan yhtenäisen ja eheän IT-arkkitehtuurin piiriin. Solteqin digitaaliseen kaupankäyntiin sekä dataan ja analytiikkaan painottuvat asiantuntijapalvelut vastaavat hyvin kehitystarpeisiin digitaalisen asiakaskokemuksen osalta.


  Tutkimusyhtiö Gartner arvioi, että pohjoismaisella palvelu- ja vähittäiskauppasektorilla investoidaan vuoden 2021 aikana ohjelmistoratkaisuihin ovat yli 500 miljoonaa euroa ja IT-asiantuntijapalveluihin noin 1,8 miljardia euroa. Digitaalisen murroksen edetessä ja kuluttajien käyttäytymisen alati muuttuessa investointitarpeet kipuavat Pohjoismaissa vuoteen 2025 mennessä noin 900 miljoonaan euroon ohjelmistoratkaisuiden ja 2,9 miljardiin euroon IT-asiantuntijapalveluiden osalta.


  Pula osaajista sekä elektroniikan komponenteista haastaa IT-alan


  Pula erityisasiantuntijoista koskettaa vahvasti IT-alaa ympäri maailmaa. Maailmanlaajuisesti miljoonia työpaikkoja uhkaa jäädä täyttämättä tarvittavan osaamisen puuttuessa. IT-sektorilla kysyntä on erityisen suurta muun muassa pilviteknologian, tekoälyn, datan, järjestelmäkehityksen ja -arkkitehtuurin sekä automaation taitajista. Osaajapulan ennustetaan jarruttavan merkittävästi IT-sektorin täyden kasvupotentiaalin toteutumista. Haasteellisen työvoimamarkkinan vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan pyritään hillitsemään panostuksilla rekrytointiin, työnantajamielikuvaan sekä työntekijäkokemukseen.


  IT-toimialan kasvua jarruttaa myös globaali komponenttipula, jonka vuoksi IT-hankkeisiin tarvittavien laitteiden ja komponenttien toimituksissa on merkittäviä viiveitä. Gartner arvioi komponenttipulan jatkuvan vuoden 2022 toiselle vuosineljännekselle saakka.