Skip to content

  Tuotetiedonhallinta

  Laadukas tuotetiedonhallinta on menestyvän monikanavaisen kaupankäynnin perusedellytys

  Asiakas selailee kännykällä verkkokauppaa, jossa taustalla oleva PIM-järjestelmä auttaa tuotetiedonhallinnassa.

  Kilpailuetua tuotetiedonhallinnalla

  Hyvästä tuotetiedonhallinnasta (PIM, Product Information Management) ja oikein valitusta PIM-järjestelmästä on tullut saumattoman  monikanavaisen kaupankäynnin perusedellytys. Me autamme sinua käsittelemään liiketoimintasi eri osa-alueiden ydintietoa sekä valjastamaan piilevän tuotetiedon myynnin ja markkinoinnin tarpeisiin.

  Tuotetiedonhallinta tarjoaa loppuasiakkaalle ehjän tuotekokemuksen

  Tuotetiedonhallinta on prosessi, jolla kerätään, organisoidaan ja jaetaan tuotetietoja eri kanaviin. Sen avulla voidaan varmistaa, että tuotetieto löytyy johdonmukaisena, oikeellisena ja yhtenäisenä kaikista kanavista. Virtaviivainen tuotetiedonhallintaprosessi säästää aikaa ja vapauttaa resursseja tuottavampaan työhön sekä varmistaa loppuasiakkaille ehjän tuotekokemuksen. Hyvin suunnitellun ja toteutetun tuotetietojen hallinnan avulla on mahdollisuus saavuttaa merkittävää kilpailuetua ja kasvattaa myyntiä.


  Kattavat ja rikastetut tuotetiedot

  Kattavilla tuotetiedoilla voit parantaa löydettävyyttäsi hakukoneissa, vähentää puutteellisesta tiedosta aiheutuneita tuotteiden palautuksia sekä lisätä asiakastyytyväisyyttä. Rikastetun tuotetiedon avulla uudet tuotteet saadaan myös nopeammin myyntiin eri kanaviin ja mahdollistetaan myynnin kasvattaminen.


  Tuotetiedonhallinta täydentää monikanavaista  asiakaskokemusta

  Tuotetiedonhallinnan merkitys korostuu, sillä asiakkaat odottavat saavansa entistä tarkempaa ja monipuolisempaa tuotetietoa samankaltaisena kaikissa kanavissa. Verkosta haetaan paitsi tietoa tuotteista ostopäätöksen tueksi, myös ideoita ja inspiraatiota. Tämän lisäksi myymälöistä odotetaan saatavan myyjäavusteisesti vieläkin laadukkaampaa ja ajankohtaisempaa tuotetietoa. Syvällinen tuotetieto yhdistettynä esimerkiksi myyjän työpöytäratkaisuun lisää myös myyjien tuotetietämystä ja auttaa heitä palvelemaan asiakkaitaan pelkkää verkkoa paremmin.


  Tuotetiedonhallinta täydentää monikanavaista palvelukokemusta ja auttaa luomaan eheän tarinan tuotteen takana. Hyvin toimiva tuotetiedonhallinta sujuvoittaa myös organisaatiosi sisäisiä prosesseja. Tiedon ollessa saatavilla yhdestä paikasta uusien tuotteiden saaminen markkinoille nopeutuu ja aikaa vapautuu myyntiin, markkinointiin ja liiketoiminnan kehittämiseen.  Keskitetysti hallitut tuotetiedot vähentävät resurssien tarvetta ja takaavat löydettävyyden eri myyntikanavissa.

  Laadukasta tuotetietoa tarjoavat yritykset myyvät tuotetiedoillaan muita yrityksiä paremmin. Hyvällä tuotetiedolla helpotetaan ostopäätöstä ja tehdään tuote mahdollisimman houkuttelevaksi asiakkaalle.

  10 syytä panostaa tuotetiedonhallintaan

  Numero 1.

  Vie tuotteesi markkinoille nopeammin eri kanaviin ja alueille. Hallitse tuotevalikoimaa keskitetysti yhdestä paikasta.

  Numero 2.

  Kasvata myyntiä. Kun autat asiakasta ymmärtämään tuotteen tai palvelun hyödyt. Kun asiakkailla on helposti saatavilla tarvitsemansa tieto, he tekevät ostopäätöksen todennäköisemmin ja ostavat enemmän tuotteita

  Numero 3.

  Mahdollista yhtenäinen asiakaskokemus eri kanavissa. Auta asiakasta tekemään ostopäätöksiä.

  Numero 4.

  Vahvista brändimielikuvaa. Asiakkaat odottavat entistä monipuolisempaa tuotetietoa, sekä myös ideoita ja inspiraatiota.

  Numero 5.

  Vähennä manuaalisen työn määrää. Käyttämällä vähemmän aikaa nykyisten tuotteiden hallintaan vapautat aikaa tuotetarinoiden kertomiseen.

  Numero 6.

  Tehosta tuotteisiin liittyviä prosesseja. Poista helposti keskeneräinen tai väärä tuotesisältö eri kanavista. Voit valita, mitkä tiedot siirrät kullekin kanavalle.

  Numero 7.

  Erottaudu kilpailijoista. Tuotetieto auttaa yritystäsi erottautumaan muista ja tuo merkittävää kilpailuetua.

  Numero 8.

  Helpota lokalisointia ja tietojen kääntämistä eri kielille. Tuotetietojen jakaminen eri kanavissa onnistuu nopeasti ja helposti.

  Numero 9.

  Vähennä palautuksista ja reklamaatioista johtuvien kustannusten määrää. Puutteellinen tai virheellinen tuotetieto voi johtaa palautuksiin, reklamaatioihin ja muihin kustannuksiin. Tarkka ja oikeellinen tuotetieto auttaa vähentämään näitä kustannuksia ja tehostamaan yrityksen toimintaa.

  Numero 10.

  Kasvata hakukonelöydettävyyttä. Laadukas tuotetieto auttaa hakukoneita ymmärtämään tuotetta paremmin ja näyttämään sen relevantteja hakutuloksia etsiville käyttäjille. Löydettävyyden kasvu tuo sivustollesi enemmän liikennettä.

  Abstrakteja violetteja viivoja mustaa taustaa vasten.

  Tekoälypalvelu tuotetiedon hallintaan – PIMScribe

  PIMScribe-tekoälypalvelu tuottaa tuhansia inspiroivia, hakukoneoptimoituja tuotetietoja ja käännöksiä 130+ kielelle.

  Lue lisää PIMScribe-tekoälypalvelusta >

  Ulla Kauppila

  Asiantuntijamme

  Ulla Kauppila

  Business Manager

  +358 44 970 6013