Suomi

  Tuotetiedonhallinta (PIM)

  Hyvästä tuotetiedosta on tullut monikanavaisen kaupankäynnin perusedellytys

  Kilpailuetua tuotetiedonhallinnasta

  Hyvästä tuotetiedonhallinnasta on tullut saumattoman monikanavaisen kaupankäynnin perusedellytys. Me autamme sinua käsittelemään liiketoimintasi eri osa-alueiden ydintietoa sekä valjastamaan piilevän tuotetiedon myynnin ja markkinoinnin tarpeisiin.

  Loppuasiakkaalle ehjä tuotekokemus

  Tuotehallinnan avulla tuotetieto löytyy oikeellisena ja yhtenäisenä kaikista kanavista ja tiedonhallinta helpottuu. Virtaviivainen tuoteprosessi säästää aikaa ja vapauttaa resursseja tuottavampaan työhön sekä varmistaa loppuasiakkaille ehjän tuotekokemuksen. Hyvin hallittujen tietojen avulla on mahdollisuus saavuttaa merkittävää kilpailuetua.


  Kattavat ja rikastetut tuotetiedot

  Kattavilla tuotetiedoilla voit parantaa löydettävyyttäsi hakukoneissa, vähentää puutteellisesta tiedosta aiheutuneita tuotteiden palautuksia sekä lisätä asiakastyytyväisyyttä. Rikastetun tuotetiedon avulla uudet tuotteet saadaan myös nopeammin myyntiin eri kanaviin ja mahdollistetaan myynnin kasvattaminen.

  Hyvä tuotetieto parantaa asiakaskokemusta

  Tuotetiedonhallinnan merkitys korostuu, sillä asiakkaat odottavat saavansa entistä tarkempaa ja monipuolisempaa tuotetietoa samankaltaisena kaikissa kanavissa. Verkosta haetaan paitsi tietoa ostopäätöksen tueksi, myös ideoita ja inspiraatiota. Tämän lisäksi myymälöistä odotetaan saatavan myyjäavusteisesti vieläkin laadukkaampaa ja ajankohtaisempaa tuotetietoa. Syvällinen tuotetieto yhdistettynä esimerkiksi myyjän työpöytäratkaisuun lisää myös myyjien tuotetietämystä ja auttaa heitä palvelemaan asiakkaitaan pelkkää verkkoa paremmin.


  Tuotetiedonhallinta täydentää monikanavaista palvelukokemusta ja auttaa luomaan eheän tarinan tuotteen takana. Hyvin toimiva tuotetiedonhallinta sujuvoittaa myös organisaatiosi sisäisiä prosesseja. Tiedon ollessa saatavilla yhdestä paikasta uusien tuotteiden saaminen markkinoille nopeutuu ja aikaa vapautuu myyntiin, markkinointiin ja liiketoiminnan kehittämiseen.  Keskitetysti hallitut tuotetiedot vähentävät resurssien tarvetta ja takaavat löydettävyyden eri myyntikanavissa.

  Keskitetysti hallitut tuotetiedot vähentävät resurssien tarvetta ja takaavat löydettävyyden eri myyntikanavissa

  Tuotetiedon ja digitaalisten aineistojen kustannustehokas ylläpito ja jakelu kaikkiin kanaviin on mahdollista vain, jos tietoa on hallittu ja rikastettu keskitetysti.  Tämä tieto pitää myös olla jaettavissa yhdestä lähteestä niin myymälöihin ja painotuotteisiin kuin sähköisiin palveluihin. On hankalaa ylläpitää asiakkaita tyydyttävää tuotetietokantaa, kun tavarantoimittajia on lukuisia ja varastossa liikkuu tuhansia tuotteita. Tuotetiedot ovat helposti levällään eikä tieto pysy hallinnassa.


  Tarjoa ajantasaista tietoa

  Kaikissa verkkokaupoissa ja -palveluissa tuotetietojen sekä erilaisten aineistojen keskitetty hallinta auttaa pitämään huolta siitä, että tarjolla oleva tieto on ajantasaista, rikastettua ja kaikkien sitä tarvitsevien käytössä ajasta, paikasta tai kielialueesta riippumatta.

  Tuotetiedonhallinta eli PIM (Product Information Management)

  Tuotetiedonhallinta on tuotetietojen hallintajärjestelmä jälleenmyyjille, maahantuojille ja valmistajille.

  Sen avulla voi:

  • hallita keskitetysti kaikkien myyntikanavien tuotetietoja,
  • käsitellä vaivattomasti tuotekuvauksia, hintoja, ominaisuuksia, kuvia ja videoita,
  • tehokkaasti kerätä, rikastaa ja siirtää tuotetietoja myynnin eri vaiheisiin ja kanaviin.

  Keskitetty tuotetiedonhallinta

  Tuotetietokanta ei pysy järjestyksessä pelkällä hyvällä muistilla, vaan siihen tarvitaan keskitetty tuotetiedonhallintajärjestelmä. Hyvä tuotetiedonhallinta antaa kauppiaalle monia korvaamattomia etuja.


  Vertaillessaan tuotteita asiakkaat arvostavat tietämättään laadukkaita tuotetietoja. Hyvällä tuotetiedolla tarkoitetaan näyttäviä kuvia, teknisiä tietoja, ohjeita ja kaikkea sitä, minkä perusteella ostopäätös tehdään. Laadukasta tuotetietoa tarjoavat yritykset myyvät tuotetiedoillaan muita yrityksiä paremmin.


  Hyvällä tuotetiedonhallinnalla uudet tuotteet saadaan nopeammin myyntiin. Tuotetietoa täytyy pystyä tuottamaan myös eri kanavien vaatimuksiin. Mobiilisivustolla tiedot kannattaa esitellä hyvin eri tavalla kuin perinteisellä verkkosivustolla. Tila on rajatumpi, mutta kanava mahdollistaa erilaisia interaktiomahdollisuuksia. Monikanavaisuuden mahdollisuudet kannattaa hyödyntää täysimääräisesti, PIM – Informatica Product 360:n avulla tämä onnistuu.

  Kattava PIM-ratkaisu sisältää:

  • Toimittajaportaalin
  • Kehittyneet työnkulkujen hallintatoiminnot
  • Joustavan datamallin ja attribuuttien hallinnan
  • Luokittelu- ja tuotekatalogien hallinta
  • Liiketoimintasäännöt
  • Datan laadun hallinta ja valvonta
  • Raportointi
  • Tietoturva & oikeuksien hallinta
  • Edistykselliset hakuominaisuudet
  • Roolikohtaiset näkymät
  • Rikastettujen tietojen hallinta
  • Globaalien ja lokaalien tietojen hallinta
  • Kieliversioiden hallinta
  • Riippuvuuksien hallinta
  • Laajennettavuus muille domaineille (toimittajat, asiakkaat, paikat jne.)
  • Monipuoliset tietojen päivitystyökalut
  • Suorituskykyä ja skaalautuvuutta
  • Tuote-/toimialastandardien tuen

  Yhteyshenkilö

  Ulla Kauppila

  Business Manager

  +358 44 970 6013