Skip to content

  Tuotetiedonhallinta ja PIM-järjestelmät

  Laadukas tuotetieto on menestyvän monikanavaisen kaupankäynnin perusedellytys

  Asiakas selailee kännykällä verkkokauppaa, jossa taustalla oleva PIM-järjestelmä auttaa tuotetiedonhallinnassa.

  Kilpailuetua tuotetiedonhallinnalla

  Hyvästä tuotetiedonhallinnasta (PIM, Product Information Management) ja oikein valitusta PIM-järjestelmästä on tullut saumattoman  monikanavaisen kaupankäynnin perusedellytys. Me autamme sinua käsittelemään liiketoimintasi eri osa-alueiden ydintietoa sekä valjastamaan piilevän tuotetiedon myynnin ja markkinoinnin tarpeisiin.

  Loppuasiakkaalle ehjä tuotekokemus

  Tuotehallinnan avulla tuotetieto löytyy oikeellisena ja yhtenäisenä kaikista kanavista ja tiedonhallinta helpottuu. Virtaviivainen tuoteprosessi säästää aikaa ja vapauttaa resursseja tuottavampaan työhön sekä varmistaa loppuasiakkaille ehjän tuotekokemuksen. Hyvin hallittujen tietojen avulla on mahdollisuus saavuttaa merkittävää kilpailuetua.


  Kattavat ja rikastetut tuotetiedot

  Kattavilla tuotetiedoilla voit parantaa löydettävyyttäsi hakukoneissa, vähentää puutteellisesta tiedosta aiheutuneita tuotteiden palautuksia sekä lisätä asiakastyytyväisyyttä. Rikastetun tuotetiedon avulla uudet tuotteet saadaan myös nopeammin myyntiin eri kanaviin ja mahdollistetaan myynnin kasvattaminen.


  Hyvä tuotetieto parantaa asiakaskokemusta

  Tuotetiedonhallinnan merkitys korostuu, sillä asiakkaat odottavat saavansa entistä tarkempaa ja monipuolisempaa tuotetietoa samankaltaisena kaikissa kanavissa. Verkosta haetaan paitsi tietoa ostopäätöksen tueksi, myös ideoita ja inspiraatiota. Tämän lisäksi myymälöistä odotetaan saatavan myyjäavusteisesti vieläkin laadukkaampaa ja ajankohtaisempaa tuotetietoa. Syvällinen tuotetieto yhdistettynä esimerkiksi myyjän työpöytäratkaisuun lisää myös myyjien tuotetietämystä ja auttaa heitä palvelemaan asiakkaitaan pelkkää verkkoa paremmin.


  Tuotetiedonhallinta täydentää monikanavaista palvelukokemusta ja auttaa luomaan eheän tarinan tuotteen takana. Hyvin toimiva tuotetiedonhallinta sujuvoittaa myös organisaatiosi sisäisiä prosesseja. Tiedon ollessa saatavilla yhdestä paikasta uusien tuotteiden saaminen markkinoille nopeutuu ja aikaa vapautuu myyntiin, markkinointiin ja liiketoiminnan kehittämiseen.  Keskitetysti hallitut tuotetiedot vähentävät resurssien tarvetta ja takaavat löydettävyyden eri myyntikanavissa.

  Laadukasta tuotetietoa tarjoavat yritykset myyvät tuotetiedoillaan muita yrityksiä paremmin. Hyvällä tuotetiedolla helpotetaan ostopäätöstä ja tehdään tuote mahdollisimman houkuttelevaksi asiakkaalle.

  Hyvä tuotetiedonhallinta tarjoaa monia korvaamattomia etuja

  Vector

  Saat tuotteesi markkinoille nopeammin eri kanavilla ja alueilla. Hallitset tuotevalikoimaa keskitetysti yhdestä paikasta.

  Vector

  Kasvatat myyntiä ja vähennät palautusten määrää. Autat asiakasta ymmärtämään tuotteen tai palvelun hyödyt.

  Vector

  Mahdollistat yhtenäisen asiakaskokemuksen eri kanavissa. Autat asiakasta tekemään ostopäätöksiä.

  Vector

  Vahvistat brändimielikuvaa. Asiakkaat odottavat entistä monipuolisempaa tuotetietoa, sekä myös ideoita ja inspiraatiota.

  Vector

  Vähennät manuaalisen työn määrää. Käyttämällä vähemmän aikaa nykyisten tuotteiden hallintaan vapautat aikaa tuotetarinoiden kertomiseen.

  Vector

  Tehostat tuotteisiin liittyviä prosesseja. Poistat helposti keskeneräisen tai väärän tuotesisällön eri kanavilta. Voit valita, mitkä tiedot siirrät kullekin kanavalle.

  Vector

  Tuotetieto auttaa sinua erottautumaan muista ja tuo merkittävää kilpailuetua.

  Vector

  Helpotat lokalisointia ja tietojen kääntämistä eri kielille. Tuotetietojen jakaminen eri kanavissa onnistuu nopeasti ja helposti.

  Ulla Kauppila

  Asiantuntijamme

  Ulla Kauppila

  Business Manager

  +358 44 970 6013