Skip to content

  Markkinoinnin automaatio

  Markkinoinnin automaatio tuottaa liidejä ja myyntiä, kehittää asiakasymmärrystä, automatisoi ja lähettää viestejä asiakkaille ostopolun eri vaiheissa

  Markkinoinnin automaatio tuo nopeita tuottoja kuvitetussa kuvassa olevalla markkinoijalle

  Markkinoinnin automaatio tuo nopeita tuottoja

  Markkinoinnin automaatio mahdollistaa toistuvien markkinointiprosessien tehostumisen ja mittaamisen. Sen avulla automatisoidaan rutiineja, kuten automaattisten ja personoitujen viestien lähettämistä vanhoille ja uusille asiakkaille ostopolun oikeassa vaiheessa. Markkinoinnin perustoiminnot, kuten analytiikka, asiakasviestintä ja kampanjat, saadaan toimimaan keskenään saumattomasti ja kustannustehokkaasti.


  Markkinoinnin automaatio tarvitsee toimiakseen järjestelmän, joka kerää ja yhdistää oikeanlaisen datan yrityksen mittareiden ja tavoitteiden mukaisesti. Datan avulla analysoidaan ja jaellaan oikea-aikaisesti viestejä sähköpostitse, tekstiviestein, sosiaalisen median kanaviin tai, järjestelmästä riippuen, Push-ilmoitusten muodossa. Suurin osa järjestelmistä mahdollistaan viestien suoran lähettämisen itse järjestelmän kautta tai kerätyn asiakasdatan hyödyntämisen muilla mainosalustoilla, kuten Facebookissa tai Google Adsissa.


  Autamme asiakkaitamme valitsemaan heille parhaiten soveltuvan ratkaisun. Markkinoinnin automaation kumppaneitamme ovat mm. Hubspot, Custobar, Voyado ja dotdigital.

  Autamme sinut alkuun

  Oikein valittu automaatiojärjestelmä yhdistää datan sekä automatisoi ja helpottaa viestien lähettämistä oikeille kohderyhmille – ennen kaikkea oikeaan aikaan. Automatisoidut markkinoinnin toimenpiteet maksavat itsensä nopeasti takaisin. Lue esimerkiksi blogimme markkinoinnin automaation hyödyistä. Kun tarvitset tehoja markkinoinnin automaation hyödyntämiseen, olemme sinulle oikea kumppani.

  Kuvituskuvassa löytynyt kumppani markkinoinnin automaation tehokäyttöön

  Kumppani markkinoinnin automaation tehokäyttöön

  Markkinoinnin automaation tehokas hyödyntäminen vaatii suunnitelmallisuutta, oikein mitattua dataa, sisältöstrategiaa ja jatkuvaa analysointia. Onnistumisen kannalta tärkeintä on, ettet vain siirrä nykyisiä digimarkkinoinnin prosesseja uudelle, kauniille ja kalliille alustalle, vaan suhteutat järjestelmän mahdollisuudet tarpeisiisi. Uuden sukupolven alustoissa on huomattava määrä toimintoja, joiden kapasiteetista valitettavan usein käytetään keskimäärin vain noin 10 prosenttia. Uuden järjestelmän myötä on syytä tarkastella myös omia markkinointiprosesseja ja miettiä, mitkä ovat turhia ja mitä taasen kannattaa jatkojalostaa.


  Parhaaseen lopputulokseen pääset, kun teet yhteistyötä hyvin valitun konsulttiyrityksen kanssa. Datan kerääminen, mittaussuunnitelmien teko sekä datan analysointi ovat vahvaa ydinosaamistamme, johon yhdistyy vankka kokemus sisältöstrategioiden luomisesta hakukoneoptimointiin ja maksettuun mainontaan. Markkinoinnin automaation kumppanina saat käyttöösi osaamisemme, jonka avulla rakennamme sinulle juuri sinun tarpeisiisi soveltuvan palvelukokonaisuuden.

  Kuvitetut nainen ja mies käyvät läpi markkinoinnin automaation palveluita pöydän äärellä

  Palvelumme markkinoinnin automaatioon

  Markkinoinnin automaatio tarjoaa huimia kehitysmahdollisuuksia yrityksellesi, mutta se ei ole automaattinen avain onneen. Tehokas toteuttaminen vaatii työtä ja suunnitelmallisuutta, jotta hyvin alkanut projekti voidaan viedä kunnialla loppuun ja luoda koko liiketoimintaa hyödyttävä prosessi.


  Autamme sinua asiakkuuksien elinkaaren hallinnassa sekä parannamme asiakaskokemusta kaikissa ostopolun vaiheissa. Emme tuputa yhtä tiettyä järjestelmää, vaan autamme yhdistämään liiketoimintasi tavoitteet tulokselliseen tekemiseen järjestelmästä riippumatta.


  Tarjoamme tarpeidesi mukaan apua uuden markkinoinnin automaatiojärjestelmän käyttöönottoon vaihe vaiheelta tai vaihtoehtoisesti koulutusta ja konsultointia vanhan järjestelmän tehokäyttöön. Lisäksi tarjoamme kattavasti liiketoimintaasi ja tarpeisiisi skaalautuvia jatkuvia Growth-palveluja tai yksittäisiä projekteja.

  Markkinoinnin automaatio opas

   

  Tiedämme mistä puhumme

  Lue lisää markkinoinnin automaation keskeisemmistä strategioista sekä projektin käynnistämisestä ilmaisesta oppaastamme. Oppaan avulla tulet hahmottamaan, millaisia ajallisia ja rahallisia resursseja projektin käynnistäminen vaatii, sekä millainen merkitys suunnitelmallisella etenemisellä on.

  Inbound markkinoinnin automaation keskiössä kuvastaa puhelimesta esiin tuleva magneetti joka vetää puoleensa sosiaalisen media reaktioita

  Inbound markkinoinnin automaation keskiössä

  Markkinoinnin automaatio nivoutuu tiiviisti yhteen inbound-ajattelun kanssa. Inbound nousi perinteisen outbound-ajattelun rinnalle, kun kuluttajille alkoi ilmestyä markkinoille entistä enemmän helposti saavutettavia ja lähestyttäviä vaihtoehtoja. Perinteiset markkinointitoimenpiteet keskittyivät kertomaan kuluttajille, mitä he tarvitsevat, kun taas nykyaikainen inbound-metodi keskittyy sisällön ja viestien tuottamiseen kuluttajien sen hetkisten tarpeiden mukaan.


  Nykyajan kuluttajien äänestäessä entistä helpommin jaloillaan, oikeanlaisen viestintästrategian keskiössä on tuottaa heille lisäarvoa. Kysymys on ennen kaikkea ajattelutavan muutoksesta lyhytjänteisestä markkinoinnista pitkäjänteisempään sisällön luomiseen ja jakamiseen. Asiakas houkutellaan hyvän sisällön kautta yrityksen luo – silloin kun asiakas on ostavassa mielentilassa – sen sijaan, että yrittää herättää asiakkaiden mielenkiintoa lyhytkestoisilla kampanjoilla.


  Markkinoinnin automaatiojärjestelmä on keskeinen työkalu inbound-markkinoinnin toteuttamiselle. Keräämällä ja rikastamalla omaa dataasi, mahdollistat tehokkaan uudelleenmarkkinoinnin sekä uusien prospektien ja liidien kustannustehokkaan löytämisen. Oikein valittu automaatiojärjestelmä yhdistää datan eri lähteistä sekä automatisoi ja helpottaa oikeiden viestien lähettämistä oikeille kohderyhmille – ennen kaikkea oikeaan aikaan.

  Naisasiakas ja hänen ostajapersoona datan määrittely näytöllä

  Data osana ostajapersoonan määrittelyä

  Olet saattanut kuulla puhuttavan markkinoinnin kentällä asiakaspoluista ja ostajapersoonista, jotka pyörivät mm. nykypäivän tehokkaan sisältömarkkinoinnin sekä inbound-ajattelun keskiössä. Asiakaspolun mallinnus tai persoonien hahmottaminen ei kuitenkaan ole aina yksiselitteinen asia ja väärin toteutettuna saattaa viedä markkinointitoimenpiteitäsi väärään suuntaan.


  Selkokielellä tiivistettynä ostajapersoonat ovat valistuneita arvauksia yrityksen ihanneasiakkaista. Tiedot sisältävät demografisten seikkojen lisäksi psykografisiin ominaisuuksiin, kuten asiakkaan arvoja, asenteita ja kiinnostuksen kohteita.


  Demografiset tiedot, kuten ikä, sukupuoli tai asuinpaikka, löytyvät useimmiten asiakasdatasta. Oikein hyödynnetty asiakasdata vähentää virheitä maksetun mainonnan kohdentamisessa, ohjaa sisällöntuotantoa, päätöksentekoa ja jopa tuote- ja palvelukehitystä. Oikeiden työkalujen avulla rikastat omaa asiakasdataasi jatkuvasti ja teet entistä parempia päätöksiä markkinoinnin tehostamiseksi.


  Asiakaspersoonan hahmottamisen voi aloittaa esimerkiksi seuraavilla kysymyksillä:

  • Minkä ikäisiä ostajamme ovat?
  • Missä asiakkaamme asuvat?
  • Mitä viestinnän kanavia he suosivat?
  • Millaista työtä he tekevät?
  • Mikä on asiakkaidemme koulutustausta?
  • Mikä on heidän siviilisäätynsä ja perhestatuksensa?
  • Mitkä ovat ostajiemme keskeisimpiä kiinnostuksen kohteita?

  Näiden lisäksi, älä koskaan unohda vastata kysymykseen:

  Mitkä ovat asiakkaidemme ongelmat ja haasteet, joihin tarjoamme ratkaisun?

  Asiakas tutkii matkapuhelinta ja vetää matkalaukkua asiakaspolun alussa

  Asiakaspolun mallinnus helpottuu oikeilla työkaluilla

  Asiakaspolku kuvastaa ostajapersoonan matkaa potentiaalisesta asiakkaasta konvertoituvaksi ostajaksi ja edelleen brändilähettilääksi tai kanta-asiakkaaksi. Kuluttajan tai B2B-asiakkaan ostopolku on aina monivaiheinen ostoprosessi, joka määrittelee asiakkaidesi ostokokemuksen. Asiakaspolku rakentuu kaikista niistä kosketuspisteistä, joissa asiakas on tekemisissä yrityksesi kanssa. Polun rakentaminen ei perinteisen ostofunnelin tavoin lopu konversion syntymiseen, vaan huomioi asiakkuuden koko elinkaaren ajan.


  Kuluttajakaupassa ostaja on usein myös lopullinen käyttäjä, mutta B2B-puolella ostopolku voi olla huomattavasti monimutkaisempi. Ostopäätöksen tekevä ihminen ei välttämättä ole se, joka lopullista tuotetta tai palvelua tulee hyödyntämään ja jonka ongelman se ratkaisee. B2B-palveluja ostavassa yrityksessä on keskimäärin yli viisi päättäjää tekemässä ostopäätöstä. Päättämistä voidaan helpottaa Inboundin keinoin selvittämällä asiakkaan haasteita ja mahdollisuuksia ja luomalla niitä varten loistavaa sisältöä.

  Karttamerkki ostopolun asiakkaan kosketuspisteessä

  Ostopolun mallintaminen auttaa asiakkaiden käyttäytymisen analysoinnissa, jolloin viestien oikea-aikainen kohdentaminen helpottuu. Mallintamisen hyötyjä ovat:

  • Kohtaamispisteiden tunnistaminen
  • Asiakaskokemuksen parantaminen
  • Sisältömarkkinoinnin ohjaaminen
  • Viestien oikea-aikaisuus oikeissa kanavissa
  • Personoinnin kehittäminen
  • Markkinointibudjetin tehokas allokointi

  Datan avulla tunnistat, missä vaiheessa asiakas astuu ostopolulle, mitkä kanavat toimivat tehokkaimmin konversion kannalta sekä millaisia viestejä asiakkaille kannattaa toimittaa ostopolun jokaisessa vaiheessa. Asiakaspolun mallinnuksessa kannattaa hyödyntää monipuolista dataa, kuten verkkosivujen omaa analytiikkaa, sosiaalisen median tarjoamaa dataa, uutiskirjeiden dataa sekä tietenkin asiakaspalautetta ja kommentointia.

  Markkinoija kirjoittaa sisältömarkkinointia markkinoinnin automaatiojärjestelmään

  Sisältömarkkinointi ja sisällöntuotanto osana sisältöstrategiaa

  Sisältöstrategian avulla määrittelet, miten organisaatiosi sisällöntuotanto käytännössä toimii ja miten se mukailee yrityksen koko strategiaa ja liiketoimintaa. Sisältömarkkinointi taasen on itse sisältöstrategian toteuttamista, jossa kohdennat markkinointiviestintää eri kanavissa halutuille ostajapersoonille ohjaten heitä kohti konversiota ja asiakasuskollisuutta.


  Sisältömarkkinointi ei niinkään ole yksipuolista viestien jakamista kampanjoittain eri kanavissa, vaan asiantuntevaa vuorovaikutusta yrityksesi asiakkaiden kanssa. Tämä sisältää hyödyllisen ja mielenkiintoisen informaation jakamista asiakkaille vuorovaikutteisesti esimerkiksi videoiden, blogien, artikkelien, testien tai podcastien muodossa. Sisältömarkkinointia toteutetaan ennen kaikkea asiakkaan näkökulmasta heidän tarpeensa ja mieltymyksensä huomioiden. Sen avulla rakennat suhdetta asiakkaisiisi ja tuot esille asiantuntijuutesi.


  Sisällöntuotanto yhdessä oikein kerätyn datan kanssa on markkinoinnin ja strategian polttoaine. Sisältöjen luomista tukee asiakasdata, sillä viestiäksesi asiakkaillesi, sinun täytyy ensin tuntea heidät. Kun tunnet asiakkaasi, voit lähteä testaamaan, miten erilaiset sisällöt heihin vaikuttavat ostopolun eri vaiheissa. Laadukas testaus vaatii oikeiden mittauspisteiden asettamista. Oikein kohdennettu sisältö omalta osaltaan rikastaa asiakasdataa, jolloin saat lisää polttoainetta sisältömarkkinointisi kehittämiseen.

  Kolme sisällöntuottajaa jahtaavat inspiraatiota paperilennokin päällä

  Sisällöntuotanto vaatii aikaa, ideointia, taitoa ja resursseja. Sisällöntuottaja tekee kartoitustyötä ja perehtyy yrityksen kohderyhmiin. Sisältö ei saa olla pelkkää tuotemainontaa. Se voi ottaa näkökulmaa ajankohtaisiin asioihin, kommentoida alan ilmiöitä, kertoa yrityksen arvoista, olla hauskaa, kekseliästä ja erottuvaa. Sisällöntuotannossa hakukoneoptimoinnin tuntemus on myös tärkeää. Hakutermit, joilla yrityksen palveluita etsitään, täytyy tuntea.


  Markkinoinnin automaatiojärjestelmä helpottaa sisältömarkkinoinnin toteuttamista, mittaamista ja jatkohyödyntämistä datan rikastamisessa. Yhdistämällä asiakasdatan ja sisältödatan samaan paikkaan, kykenet tunnistamaan tiettyjä käytösmalleja sekä toimivimpia sisältömarkkinoinnin keinoja.


  Järjestelmän avulla viestien kohdentaminen ja jakelu helpottuu ja tehostuu, jolloin parannat myös yksilöllistä 1-to-1 viestintää asiakkaidesi kanssa. Parhaimmillaan voit yhdistää järjestelmään myös tuotedatasi, jonka avulla tunnistat tietyistä tuoteryhmistä kiinnostuneet asiakkaat. Näin voit tarjota automatisoidusti kapeillekin segmenteille personoitua tuote- ja palveluviestintää.

  Markkinoinnin automaation asiantuntijaa rakentaa tervetuloa-hoitomalli kannettavalla tietokoneella

  Automaatio ja hoitomallit

  Kun data ja sisältöstrategia sekä ostajapersoonien ja ostopolun hahmottaminen ovat kunnossa, on aika lähteä toteuttamaan automatisoituja kampanjoita luomalla tietoon pohjautuvia hoitomalleja. Monikanavaiset markkinointikampanjat tukevat liiketoiminnan tavoitteita ja muuntavat strategioita ja dataa suoraa konversioiksi.


  Yksinkertaisin esimerkki automatisoiduista kampanjoista on hyvin suunniteltu Tervetuloa-hoitomalli uusille asiakkaille ja uutiskirjeen tilaajille. Näin se käytännössä toimii:

  1. Uusi asiakas törmää yrityksen sisältöön, mainokseen tai kanavaan selatessaan häntä kiinnostavia aiheita tai hakiessa ratkaisuja ongelmiinsa.
  2. Houkuttelevasti kirjoitettu sisältö yhdessä oikeanlaisen CTA:n (Call-To-Action) kanssa saa hänet klikkaamaan yrityksen tavoitteiden mukaisesti määritellylle laskeutumissivulle.
  3. Kun kampanjan tavoite on saada uusia uutiskirjeen tilaajia, laskeutumissivulla on houkutteleva tarjous tai kehote, joka herättää kävijän mielenkiinnon saaden hänet haluamaan lisää tietoa tai palveluja.
  4. Hän täyttää helppokäyttöisen uutiskirjeen tilauskentän ja siirtyy näin asiakasryhmään ”uutiskirjeen tilaajat”
  5. Järjestelmä tunnistaa uuden asiakkaan ja lähettää hänelle ennalta määriteltyjen ehtojen mukaisesti automaattisesti Tervetuloa-sähköpostin, joka sisältää juuri sen informaation, mitä asiakas olettikin saavansa luettuaan laskeutumissivun tiedot.
  6. Yhteinen matkanne asiakkaan kanssa on alkanut ja hän voi jatkossa nauttia säännöllisistä viesteistä, jotka sisältävät hänelle relevanttia informaatiota ja johdattelevat hänestä yrityksesi kanta-asiakkaan sekä brändilähettilään.

  Tervetuloa-hoitomalli on hyvin yksinkertaistettu asiakaspolun alkuvaiheen kampanja, joka auttaa yritystäsi lisäämään asiakasdataa ja löytämään konversioksi muodostuvia liidejä. Hoitomallien rakennusta ei kuitenkaan saa jättää tähän vaiheeseen vaan niitä tulee testata yhdistelemällä sähköpostimarkkinointiin muitakin kanavia, kuten sosiaalisen median alustoja tai tekstiviestejä.


  Muistathan, että se mikä toimii yhdellä, ei välttämättä ole toisen avain onneen. Tästä syystä jatkuva analysointi ja testaus on hoitomallien suunnittelussa ja kehittämisessä avainasemassa.

  Markkinoinnin automaation robotti lukee näytöltä opasta markkinointiautomaatiosta

  Opas markkinoinnin automaatioon

  Markkinoinnin automaatioprojektit saattavat kuulostaa monimutkaisilta ja kalliilta ratkaisuilta. Saatat pohtia: Mitä koko hanke maksaa? Löytyykö meidän omasta porukastamme osaamista sen pyörittämiseen? Tai mitä ominaisuuksia järjestelmässä tulisi olla?


  Informaatioähky saattaa ottaa vallan ja asiakkaan ostoprosessin määrittely asiakasdatan avulla voi jo tässä kohtaa kuulostaa työläältä. Jo pelkästään datan kerääminen eri lähteistä, muuttaminen oikeaan muotoon ja lopullinen visualisointi saattavat viedä kokonaisia työpäiviä – kuukausittain. Ottamatta vielä huomioon inhimillisten virheiden mahdollisuutta, joka yleensä lisääntyy manuaalisen työmäärän kasvaessa.


  Kasasimme sinulle kattavan oppaan markkinoinnin automaation projektin aloittamisesta, järjestelmän tehokäytöstä sekä sen tärkeimmistä elementeistä. Oppaan avulla vältät suurimmat sudenkuopat, kasvatat ymmärrystäsi automaatiojärjestelmän hyödyistä sekä osaat arvioida, mitä ajallisia ja rahallisia resursseja tarvitset projektin käynnistämiseen.

  Markkinoinnin automaatio opas

   

  Oppaan lukemisen jälkeen ymmärrät:

  • Kuinka aloittaa markkinoinnin automaatio –projekti
  • Mitkä tekijät tehostavat olemassa olevaa automaatiojärjestelmää
  • Mitä hyötyä järjestelmästä on omalle yrityksellesi
  • Mitä käyttöönotto vaatii
  • Mitä projekti maksaa ja miten nopeasti se alkaa tuottaa

  Lataa maksuton oppaamme ja siirrä markkinoinnin toimenpiteesi nykyaikaan.

  Juha Vuohelainen

  Asiantuntijamme

  Juha Vuohelainen

  Director, Digital Strategy

  +358 40 580 2603