Palkitseminen ja kannustimet

Tutustu palkitsemisen periaatteisiin ja palkitsemisen hallinnointiin.

Palkitsemisen hallinnointi

Yhtiökokous päättää hallituksen ja tilintarkastuksen palkkiot. Hallitus päättää ja hyväksyy toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot kirjallisessa sopimuksessa.

 

Ylimmän johdon palkitsemisperiaatteista päättää yhtiön hallitus. Hallitus hyväksyy vuosittain yhtiön henkilöstön kannustinjärjestelmän.


Hallitus

Yhtiökokous päätti 27.3.2018, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 000 euron kuukausipalkkio ja hallituksen jäsenille 1 500 euron kuukausipalkkio. Lisäksi päätettiin maksaa 500 euron kokouskohtainen palkkio puheenjohtajalle sekä jäsenille.

 

Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan hallituksen jäsenet omistavat 15 000 kappaletta Solteq Oyj:n osakkeita 31.12.2018.


Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja Markku Pietilälle maksettu palkkio oli 41 500 euroa vuonna 2018. Hallituksen puheenjohtaja ei kuulu yhtiön tulospalkkiojärjestelmän piiriin.

 

Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan hallituksen puheenjohtaja Markku Pietilä omisti 15 000 kappaletta Solteq Oyj:n osakkeita 31.12.2018.


Toimitusjohtaja

Hallitus päättää ja hyväksyy toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot kirjallisessa sopimuksessa.

 

Yhtiön nykyisen toimitusjohtajan pääasialliset ehdot ovat seuraavat:

  • Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 4 kuukautta. Toimitusjohtajasopimukseen ei sisälly erillistä erorahaa. Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista sekä osake- ja optiopohjaisesta kannustinjärjestelmästä.

 

Toimitusjohtaja Olli Väätäiselle maksettu palkka etuineen ja korvauksineen oli 287 040 euroa vuonna 2018.

 

Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan toimitusjohtaja Olli Väätäinen omisti suoraan tai henkilön määräysvallassa olevien yhtiöiden kautta 577 028 kappaletta Solteq Oyj:n osakkeita 31.12.2018.


Johtoryhmä

Ylimmän johdon palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta tuloksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta ja osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Palkitsemisperiaatteista päättää yhtiön hallitus.


Osakepalkitsemisjärjestelmä

Solteq Oyj:llä ei tällä hetkellä ole käytössä osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Vuonna 2016 julkaistun osakepohjaisen kannustinohjelman puitteissa ei annettu uusia osakkeita. 2016 julkaistun ja 31.12.2019 päättyneen kannustinjärjestelmän ehdot ovat nähtävillä tässä.