Skip to content

  13.04.2015

  Solteq Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

  Solteq Oyj Pörssitiedote 13.4.2015 klo 12:30

  Solteq Oyj on tänään toteuttanut johdon omistusyhtiöiden osakekantojen oston 19.3.2015 tiedotetulla tavalla. Toteutetun kaupan jälkeen Solteq Oyj:n ja sen täysin omistamien tytäryhtiöiden omistusosuus yhtiön omista osakkeista ylittää 5 %:n osuuden osakkeista ja äänistä.

  Järjestelyn toteuduttua Solteq Oyj:n ja sen täysin omistamien tytäryhtiöiden omistusosuus on 860.881 kappaletta omia osakkeita vastaten 5,74 prosenttia Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä.

  Solteq Oyj:n osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä on 14.998.061 osaketta, joilla on ääniä yhteensä 14.998.061 kpl. Yhtiöllä on yksi osakesarja.

  SOLTEQ OYJ

  Lisätietoja:

  Talousjohtaja Antti Kärkkäinen

  Puhelin 040 8444 393

  Sähköposti: antti.karkkainen@solteq.com

  Jakelu

  NASDAQ OMX Helsinki

  Keskeiset tiedotusvälineet

  www.solteq.com

  2015