20.03.2012

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen tiedote omistusosuuden muuttumisesta

Solteq Oyj Pörssitiedote 20.3.2012 klo 15.00

Solteq Oyj on vastaanottanut Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennian (y-tunnus 0201104-5)  Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset sekä mahdollisesta että toteutetusta Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennian Solteq Oyj:ssä omistamien osakkeiden ja osakkeiden tuottamien äänioikeuksien muutoksesta. Ilmoitus liittyy Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennian antamaan merkintäsitoumukseen ja tekemään merkintään Solteq Oyj:n 20.3.2012 julkistamaan suunnattuun osakeantiin yrityskaupan rahoittamiseksi.

Ilmoituksen ja Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n perusteella yhtiö ilmoittaa seuraavaa:

1. Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:

Solteq Oyj, Y-tunnus 0490484-0

 

2. Ilmoituksen peruste:

Solteq Oyj:n 20.3.2012 julkistamaa suunniteltua, yrityskaupan rahoittamiseksi järjestettävää suunnattua osakeantia koskevan merkintäsitoumuksen allekirjoittaminen ja merkintä.

 

3. Ilmoitusvelvollisen täydellinen nimi:

Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia, y-tunnus 0201104-5

 

4. Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona omistusosuus määräytyi:

Merkintäsitoumus on annettu ja osakkeet merkitty 20.3.21012. Yhtiö on hyväksynyt tehdyn merkinnän.

 

5. Liputusraja, joka voidaan saavuttaa, ylittää tai alittaa:

Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennian omistusosuus ylittää yhden kymmenesosa (10 %) rajan suunnatun osakeannin toteutuessa. Osake- ja äänimäärän peruste on laskettu sen osakemäärän mukaan, joka yhtiössä on osakeannin toteutuessa eli yhtiön osakemäärän noustua 14.998.061 osakkeeseen.

 

6. Ilmoitettavat tiedot:

6.1. Osakeomistus ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä

Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ei omista Solteq Oyj:n osakkeita ennen järjestelyä.

 

6.2. Osakeomistus muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen yhteensä

Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennian omistusosuus Solteq Oyj:ssä järjestelyn jälkeen on seuraava:

Omistettavien osakkeiden lukumäärä 2.204.715, osuus osakkeista ja äänistä 14,7 %. Osake- ja äänimäärän peruste on laskettu sen osakemäärän mukaan, joka yhtiössä on osakeannin toteutuessa eli yhtiön osakemäärän noustua 14.998.061 osakkeeseen.

 

SOLTEQ OYJ

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja, Repe Harmanen
Puhelin 0400 467 717
Sähköposti repe.harmanen@solteq.com

Talousjohtaja Antti Kärkkäinen
Puhelin 020 1444 393 tai 040 8444 393
Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

2012