Skip to content

  20.03.2012

  Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen tiedote omistusosuuden muuttumisesta

  Solteq Oyj Pörssitiedote 20.3.2012 klo 15.00

  Solteq Oyj on vastaanottanut Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennian (y-tunnus 0201104-5)  Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset sekä mahdollisesta että toteutetusta Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennian Solteq Oyj:ssä omistamien osakkeiden ja osakkeiden tuottamien äänioikeuksien muutoksesta. Ilmoitus liittyy Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennian antamaan merkintäsitoumukseen ja tekemään merkintään Solteq Oyj:n 20.3.2012 julkistamaan suunnattuun osakeantiin yrityskaupan rahoittamiseksi.

  Ilmoituksen ja Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n perusteella yhtiö ilmoittaa seuraavaa:

  1. Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:

  Solteq Oyj, Y-tunnus 0490484-0

   

  2. Ilmoituksen peruste:

  Solteq Oyj:n 20.3.2012 julkistamaa suunniteltua, yrityskaupan rahoittamiseksi järjestettävää suunnattua osakeantia koskevan merkintäsitoumuksen allekirjoittaminen ja merkintä.

   

  3. Ilmoitusvelvollisen täydellinen nimi:

  Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia, y-tunnus 0201104-5

   

  4. Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona omistusosuus määräytyi:

  Merkintäsitoumus on annettu ja osakkeet merkitty 20.3.21012. Yhtiö on hyväksynyt tehdyn merkinnän.

   

  5. Liputusraja, joka voidaan saavuttaa, ylittää tai alittaa:

  Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennian omistusosuus ylittää yhden kymmenesosa (10 %) rajan suunnatun osakeannin toteutuessa. Osake- ja äänimäärän peruste on laskettu sen osakemäärän mukaan, joka yhtiössä on osakeannin toteutuessa eli yhtiön osakemäärän noustua 14.998.061 osakkeeseen.

   

  6. Ilmoitettavat tiedot:

  6.1. Osakeomistus ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä

  Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ei omista Solteq Oyj:n osakkeita ennen järjestelyä.

   

  6.2. Osakeomistus muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen yhteensä

  Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennian omistusosuus Solteq Oyj:ssä järjestelyn jälkeen on seuraava:

  Omistettavien osakkeiden lukumäärä 2.204.715, osuus osakkeista ja äänistä 14,7 %. Osake- ja äänimäärän peruste on laskettu sen osakemäärän mukaan, joka yhtiössä on osakeannin toteutuessa eli yhtiön osakemäärän noustua 14.998.061 osakkeeseen.

   

  SOLTEQ OYJ

  Lisätietoja antavat:

  Toimitusjohtaja, Repe Harmanen
  Puhelin 0400 467 717
  Sähköposti repe.harmanen@solteq.com

  Talousjohtaja Antti Kärkkäinen
  Puhelin 020 1444 393 tai 040 8444 393
  Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com

  Jakelu:
  NASDAQ OMX Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet

  2012