LS Retail

LS Retail är världens ledande leverantör av programvarulösningar för olika stora detaljhandlar samt HoReCa-aktörer.

 
LS CENTRAL

Lösningen är lätt att använda för styrning av flerkanalig affärsverksamhet genom hela leveranskedjan. 

 • Realtidsinformation om lagersaldon, butikers och försäljningens effektivitet samt lagervärden.
 • I kompletterande beställningar utnyttjas avancerad teknik och då kan resurserna delas till de rätta objekten på rätt tidpunkt.
 • Ett integrerat system till alla försäljningsställen samt huvudkontoret och filialkontoren.
 • Möjliggör en gemensam datahantering och ett gemensamt underhåll för alla kanaler, såsom näthandeln, mobila stamkundsprogram och kvartersbutiker. 
 • Grundar sig på D 365 Business Central-systemet, så programmet kan också kombineras med andra delar av D 365 Business Central-programmet, såsom ekonomi-, försäljnings- och marknadsförings-, lager- och betjäningsprogrammen.
 • Möjligt att ta i bruk en modul åt gången och utöka funktionaliteten etappvis. 

 

LS CENTRAL Hospitality 

Utökar verksamhetsstyrningslösningen D 365 Business Central med de egenskaper som hotell- och restaurangbranschen behöver samt med ett modernt restaurangkassasystem.

 • Omfattar hela restaurangverksamheten från servitörernas verktyg och restaurangchefens bakgrundsfunktioner ända till kontroll av leveranskedjan. 
 • Centraliserad hantering av produkter och recept samt prissättning och kampanjer.
 • Lagerhanteringen möjliggör en kostnadsberäkning och restaurangens täckningsuppföljning på enhetsnivå ända från en enkild kassahändelse till bokföringen.
 • Passar för alla restaurangtyper och kombinationer av dessa.
 • Rapporteringen kan samlas enligt behov från kassa- och restaurangnivån ända upp till företags- och kedjenivån.

 

LS One

Ett skalbart kassasystem som är designat för att användas i restauranger och täcker alla behov från betalningsfunktioner till inköp.

 • Gör att utbildningen av personalen går snabbare.
 • Analyserar försäljningsrapporter och anpassar dem till företagets affärsverksamhetsstrategi.
 • Effektiverar hanteringen av beställningar genom att skicka dem direkt till köket.
 • Behandlar både del- och helhetsfaktureringar samt standard- och specialbeställningar snabbt och noggrant.
 • Möjliggör både online- och offline-användning.
 • Stamkundsfunktioner samt säsongsrabatter.

Läs mer om LS Retail.

Kontakt

Mikael Sjöqvist

Country Manager

+46 70 75 75 145