Skip to content

  Arken Zoo (Musti Group)

  En modern ERP-lösning för Arken Zoo (Musti Group)

  Black dog

  Uppdatering av företagets infrastruktur ger fördelar för hela koncernen

  Musti Group, ledande inom allt för husdjur i Norden, förnyade sitt resursplaneringssystem (ERP) med hjälp av Solteq. Det nya systemet är en viktig hörnsten i uppdateringen av företagets infrastruktur. Uppdateringen har gett Musti Group en skalbar, kostnadseffektiv och framtidssäkrad plattform som förbättrar verksamhetens effektivitet, möjliggör framtida tillväxt och ökad kundnöjdhet.


  Det nya ERP-systemet baseras på LS Retail solution, en mångårig samarbetspartner till Solteq. LS Retail valdes på grund av de många funktionerna som erbjuds för omnikanala företag, vilket är kärnan i Musti Groups affärsmodell. Dessutom matchar LS Retail Musti Groups mål perfekt, tack vare sin flexibilitet, kostnadseffektivitet och ständigt vidareutvecklade mjukvara.

  ”Det nya koncernövergripande ERP-systemet är en mycket viktig del i Musti Groups tillväxtstrategi. Det har redan gett oss stora fördelar, och kommer att ge oss möjlighet att förbättra verksamheten ytterligare.”

  Panu Hannula, IT-direktör, Musti Group