Skip to content

  Mitä teemme

  Solteqlaisena työskentelet digitaalisen liiketoiminnan huippuasiantuntijoiden rinnalla

  Tekniset asiantuntijaroolit

  Datan ja analytiikan, koodauksen, teknisen konsultoinnin, laadunvarmistuksen ja testauksen, asiakas- ja järjestelmätuen sekä digitaalisen markkinoinnin osaamisalueilla työskentelee laaja kirjo teknisiä asiantuntijoita. Solteq on hyvässä kasvu- ja kansainvälistymisvauhdissa, ja osaajajoukkomme kasvaa jatkuvasti.

  Solteqilla viihdytään tyypillisesti pitkään, keskimäärin noin 6–10 vuotta. Se kertoo jotain. Meillä ihmiset viihtyvät toistensa kanssa ja jeesivät kaveria tarpeen tullen. Solteqin kasvu ja kehittyminen tarkoittavat jo ihan luonnostaankin monipuolista ja eteenpäin menevää tekemistä. Niinpä työyhteisöömme mahtuvat sekä kokeneemmat konkarit että tulevaisuuden lupaukset – kaikille riittää sopivan haastavia rooleja. Tyypillisesti solteqlaiset arvostavat joustavuutta työajoissa, rentoa ilmapiiriä, asiakkaita sekä toisiaan. Ja aika moni arvostaa mahdollisuutta päästä oppimaan alan parhailta.

  Data ja analytiikka asiantuntija Solteqissa

  Data ja analytiikka

  Data- ja analytiikka on yksi nopeimmin kehittyvistä liiketoiminta-alueistamme, johon panostamme merkittävästi. Etsimme pohjoismaiseen tiimiimme jatkuvasti uusia dataosaajia.


  Olemme mukana ratkaisemassa asiakkaidemme liiketoimintaongelmia yhdessä asiakkaiden kanssa. Data on osana kaikkia asiakasyrityksiemme core-prosesseja, joten pääset työskentelemään liiketoiminnan ytimessä. Työkaluihimme kuuluvat muun muassa Azure, AWS, Microsoft Power BI, Snowflake ja Qlik. Koneoppimisen, edistyneen analytiikan, tekoälyn ja IoT:n ratkaisut ovat myös osa tekemistämme ja teraluokan tietovarastot jokapäiväistä leipäämme.


  Teemme myös master data management –ratkaisuita kuten tuotedatan- ja asiakasdatanhallintaratkaisuita, datan laatuun liittyviä hankkeita, sekä autamme asiakkaitamme heidän data strategiaansa liittyvissä hankkeissa.


  Katso meidän avoimet paikat.

  Ohjelmistokehittäjä Solteqissa

  Ohjelmistokehitys

  Ohjelmistokehitys on Solteqille yksi keskeisimmistä osaamisalueista. Kehitämme ja toteutamme Euroopan laajuisia asiakashankkeita, joissa yhdistyvät ohjelmisto- ja liiketoimintaosaaminen. Näillä eväillä luomme kansainvälisen tason menestystarinoita.


  Hyödynnämme ohjelmistokehityksessä sekä omaa tuotekehitystämme että kumppaniemme teknologioita. Ohjelmistokehitykseemme kuuluvat AI ja robotiikka, verkkopalvelut ja -kaupat, mobiili- ja verkkosovellukset, pilvipalvelut, testaus, kassa- ja myymäläratkaisut sekä integraatiot.


  Katso meidän avoimet paikat.

  Tekninen konsultti Solteqissa

  Tekninen konsultointi

  Teknisellä konsultoinnilla on merkittävä rooli asiakastarpeiden analysoinnissa sekä tarjottavien ratkaisujen valinnassa. Solteqin tekniset konsultit osallistuvat projekteihin alun myyntivaiheesta aina hankkeen loppuunsaattamiseen ja ylläpitopalveluihin.


  Katso meidän avoimet paikat.

  Laadunvarmistus Solteqissa

  Laadunvarmistus ja testaus

  Laadunvarmistus on tärkeä osa Solteqin ohjelmistoratkaisuiden sekä digitaalisten palveluiden toimitusta. Laadunvarmistusta ja testausta tehdään systemaattisesti toimitushankkeen alusta aina tuotantoon saakka.


  Laatuasiantuntijat tekevät tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa, ja työskentely tapahtuu rintarinnan sekä asiakkaan että oman talon huippuasiantuntijoiden kanssa.


  Katso meidän avoimet paikat.

  Asiakastuki Solteqissa

  Asiakas- ja järjestelmätuki

  Solteq tarjoaa usean eri järjestelmän tukipalveluja. Tarjoamme myös SPOC-palvelua (Single Point of Contact), jossa niin järjestelmän loppukäyttäjät kuin nimetyt asiakkaan pääkäyttäjätkin voivat olla yhteydessä järjestelmätuen asiantuntijoihimme.


  Asiakastuessa työskentelevät käsittelevät tuki- ja palvelupyyntöjä, mikä vaatii asiakkaan toimintamallien sekä toimitettujen järjestämäkokonaisuuksien tuntemusta. Käyttämämme toimintamallit pohjautuvat ITIL- (Information Technology Infrastructure Library) ja SCRUM-käytäntöihin, joita nykyaikaiset työvälineemme tukevat. Asiakastuen laatu perustuu asiantuntevaan henkilöstöön, joten panostamme koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen jatkuvasti.


  Katso meidän avoimet paikat.

  Digitaalinen markkinointi Solteqissa

  Digitaalinen markkinointi

  Autamme asiakasyrityksiämme menestymään digitaalisen markkinoinnin keinoin. Digitaalisen markkinoinnin osaamisemme kattaa hakukonemainonnan ja -optimoinnin, verkkomainonnan ja -analytiikan, konversio-optimoinnin sekä sosiaalisen median markkinoinnin. Etsimme kasvavaan joukkoomme säännöllisesti uusia digimarkkinoinnin tekijöitä.


  Katso meidän avoimet paikat.