Skip to content

  Ammeraal Beltech

  Att lära ett affärssystem att tala finska och svenska

  Ammeraal Beltech arbetare framför underhållsfordon

  Ammeraal Beltech är världsledande på marknaden inom process- och transportband

  Ammeraal Beltech, som grundades 1950, är världsledande på marknaden inom utformning, tillverkning, hopmontering och underhåll av högkvalitativa och högpresterande process- och transportband, som idag finns tillgängliga i 150 länder världen över.

  Ammeraal Beltech driver 10 tillverkningsanläggningar i Europa, USA, Kanada och Asien, försäljnings- och hopmonteringscentrum på över 80 platser världen över, och har egna dotterbolag i fler än 25 länder. Ammeraal Beltech har ett omfattande nätverk, vilket även innebär att det är lokalt. Detta gäller även partner som Ammeraal Beltech samarbetar med.


  Megadyne och Ammeraal Beltech gick samman under en enda ägare och ett enda ledarskap för att bli verkligt världsledande inom drivremmar. I syfte att förena våra varumärken under en gemensam ny identitet, samtidigt som vi bevarar och bygger vidare på varandras styrkor, har vi skapat ett nytt namn på företagsgruppen: AMMEGA


  Våra starka varumärken Ammeraal Beltech, Megadyne och Jason Industrial, och deras respektive affärsområden transport, kraftöverföring och fluidteknik, kommer att stanna kvar på marknaden och fortsätta bygga vidare på sina ledande positioner.

  Affärssystem har en tendens att utgöra själva kärnan i varje affärsverksamhet, och för detta syfte har Ammeraal Beltech och Ammega i många länder valt Microsoft Dynamics NAV.

  Affärssystem har en tendens att utgöra själva kärnan i varje affärsverksamhet, och för detta syfte har Ammeraal Beltech och Ammega i många länder valt Microsoft Dynamics NAV. Ammega-gruppens målsättning är att hitta gränsöverskridande partner som ska stötta deras affärsverksamhet på så många platser som möjligt där de har en närvaro. Av denna anledning har man i närmare 20 år valt Solteq som huvudpartner när det gäller expertis inom Microsoft Dynamics, i synnerhet när det gäller ekonomisk förvaltning och lokalisering av Microsoft Dynamics NAV-lösningen till såväl Finland som Sverige.


  Solteq har infört lokala funktioner i Finland, inbegripet fakturor för elektronisk försäljning i Finvoice 3.0-standarden, import av inköpsfakturor och gränssnitt till huvudboken. I Sverige, för Ammega Sweden AB, införs de lokala funktionerna med hjälp av SweBase-standarden.

  Tarja Paukkunen, controller vid Ammeraal Beltech, beskriver att samarbetet har varit värdefullt. Solteq använder en kundcentrerad approach som skapar fördelar på vår sida. Entreprenörstänkande hos Solteqs viktiga kontakter har varit den främsta pådrivande faktorn. Som finsk enhet har vi närmare 20 års erfarenhet av framgångsrika samarbeten. På senare tid har vi även utvidgat samarbetet till den svenska enheten.

  Mer om Ammeraal Beltech

  Besök hemsida: https://www.ammega.com