Skip to content

  Musti Group

  En moderne ERP- løsning for Musti Group

  Svart hund

  Konsernet drar nytte av Musti Groups fornyelse av forretningsinfrastruktur

  Musti Group, det ledende nordiske dyrepleieselskapet, fornyet sitt ERP-system (Enterprise Resource Planning System) med Solteq. Den nye ERP-en er en hjørnestein i fornyelsen av konsernets forretningsinfrastruktur. Ved denne fornyelsen utviklet Musti Group en skalerbar, kostnadseffektiv og fremtidssikker plattform for å forbedre operasjonell effektivitet, muliggjøre vellykket fremtidig vekst og øke kundetilfredsheten.


  Den nye ERP-en er basert på løsningen til LS Retail, en mangeårig forretningspartner til Solteq. LS Retail ble valgt på grunn av dets mangfoldige funksjoner for en omnikanal-virksomhet som er i kjernen av Musti Groups forretningsmodell. I tillegg passet LS Retails smidighet, kostnadseffektivitet og kontinuerlig utviklede programvare godt til Musti Groups mål.

  “Den nye konserndekkende ERP-en er et viktig element i Musti Groups vekststrategi, og den har allerede gitt oss solide fordeler og vil gi like godt potensiale for ytterligere forbedringer.”

  Panu Hannula, CIO, Musti Group