Norge

  Musti Group

  En moderne ERP- løsning for Musti Group

  Svart hund

  Konsernet drar nytte av Musti Groups fornyelse av forretningsinfrastruktur

  Musti Group, det ledende nordiske dyrepleieselskapet, fornyet sitt ERP-system (Enterprise Resource Planning System) med Solteq. Den nye ERP-en er en hjørnestein i fornyelsen av konsernets forretningsinfrastruktur. Ved denne fornyelsen utviklet Musti Group en skalerbar, kostnadseffektiv og fremtidssikker plattform for å forbedre operasjonell effektivitet, muliggjøre vellykket fremtidig vekst og øke kundetilfredsheten.


  Den nye ERP-en er basert på løsningen til LS Retail, en mangeårig forretningspartner til Solteq. LS Retail ble valgt på grunn av dets mangfoldige funksjoner for en omnikanal-virksomhet som er i kjernen av Musti Groups forretningsmodell. I tillegg passet LS Retails smidighet, kostnadseffektivitet og kontinuerlig utviklede programvare godt til Musti Groups mål.

  “Den nye konserndekkende ERP-en er et viktig element i Musti Groups vekststrategi, og den har allerede gitt oss solide fordeler og vil gi like godt potensiale for ytterligere forbedringer.”

  Panu Hannula, CIO, Musti Group

  Din ekspert

  Espen Thorvaldsen

  Digital Advisory Manager

  +4792035875

  Din ekspert

  Viktoria Nergaard

  Sales Manager

  +4748201555