Skip to content

  Finnair

  Ny løsning til ressursplanlegging forbedrer kundeopplevelsene under flyvningene

  Finnair flystart

  Et ERP-system som betjener to forretningsområder

  Finnairs ERP-system til forretningsområdene Kitchen og Travel Retail ble gradvis fornyet i samarbeid med Solteq i perioden 2018-2020. Målet for prosjektet var å forbedre kundeopplevelsene med serverings- og innkjøpsmuligheter ombord, samt å minimere svinn.

  Oskar oppdaterte ERP-systemet

  Navnet ”OSKAR” kommer av Operating System for Kitchen And Retail. Denne sammenhengende ERP-løsningen betjener nå Finnairs to delområder, nemlig bestillinger og levering av den maten som serveres ombord, samt levering til flyene av de drikkevarene og Duty Free-varene som selges ombord.


  Målet for det nye ERP-systemet er i langt høyere grad å muliggjøre salg av de tilbudte varene, bl.a. beregnet på basis av flyvningens aktuelle tidspunkt, destinasjon og kundeprofiler. Allerede nå har det med det nye ERP-systemet vært mulig å forbedre overvåkningen og omfanget av råvare- og materialesvinnet. Den sammenhengende ressursplanleggingen skaper på samme måte synergifordeler mellom Finnairs forretningsområder Kitchen og Travel Retail Microsoft Dynamics, og LS Retail ble valgt som det nye systemets drivkraft.


  Da Finnairs Kitchen-tjenester vendte tilbake fra LSG Sky Chefs til Finnair i 2017, var det et velegnet tidspunkt til å innlede oppdateringen av ERP-systemet. Finnair Travel Retail tok det nye systemet i bruk i 2019, og Finnair Kitchen ble koblet til systemet i 2020 med løsningen, som er levert av Solteq.


  ”Vi ønsket å oppdatere driften og forbedre driftssikkerheten. Nå kan vi styre to viktige delområder med samme materialestrømsystem”, forteller Atte Iso-Kuusela, direktør med ansvar for leveringskjeden.

  Grunnlaget er klart til videreutvikling

  Det nye systemet har ikke kunnet tas i bruk i løpet av en natt, men gradvis ettersom Finnairs flyvninger skjer døgnet rundt og på alle ukedager.


  ”Vi har oppnådd synlige forbedringer i lagerstyringen og råvareforbruket, noe som får oss nærmere vår ansvarsmålsetning”, sier Atte Iso-Kuusela.


  Nå kan det foretas posteringer, som er synlige forbedringer av prosessen. Eksempelvis rapporterer produksjonsmedarbeiderne om anvendelsen av råvarer og materialer mer nøyaktig enn tidligere, noe som direkte påvirker mengden av svinnet.


  Atte Iso-Kuusela er tilfreds med samarbeidet med Solteq, og i prosjektet ble det anvendt arbeidsmetoder, så den smidige utviklingen ble en suksess. Nå da systemets grunnversjon er i bruk, er det på samme måte mulig å planlegge ytterligere prosjekter, når det er beleilig for selskapets operative situasjon.


  ”Prosjektet forløp som helhet særdeles fint og i et godt samarbeid. Det var en fornøyelse å delta i prosjektet. Vi foretar løpende mindre utviklinger. På et senere tidspunkt kan vi også utvikle lastningen, pakningsprosessen og produksjonsstyringen”, konstaterer Atte Iso-Kuusela.

  “Overgangen til det nye ERP-systemet ble realisert på den ønskede måten og til rett tid.”

  Atte Iso-Kuusela, Head of Supply Chain and Planning, Finnair Kitchen

  Fordelene ved OSKAR-systemet for Finnair:

  • Et sammenhengende ERP-system som betjener to forretningsområder
  • En bedre prosesstyring
  • En klar minskning av svinn

  • Gode forutsetninger for videreutvikling
  • Fungerende supporttjenester

  Om Finnair:

  Finnair, som ble opprettet i 1923, er stadig et av verdens eldste eksisterende luftfartsselskaper og er en del av oneworld-alliansen. Finnair Oyj er et luftfartsselskap med et rutenett som er spesialisert i forbindelser mellom Europa og Asia, via den kortere nordlige rute, som utgår fra Helsinki/Helsingfors som hub.