Skip to content

  Ammeraal Beltech

  Et ERP-program lærer å snakke finsk og svensk

  Ammeraal Beltech-ansatt foran et vedlikeholdskjøretøy

  Ammeraal Beltech er en verdensførende produsent av samlebånd og transportbånd

  Ammeraal Beltech ble grunnlagt i 1950 og er verdensførende innenfor design, fremstilling, fabrikasjon og vedlikehold av høytytende samlebånd og transportbånd av høy kvalitet, som i dag fås i over 150 land verden over.

  Ammeraal Beltech driver 10 fabrikker i Europa, USA, Canada og Asia, salgs- og fabrikasjonssentre på over 80 steder i verden og har egne datterselskaper i mer enn 25 land. Ammeraal Beltechs nettverk er enormt, noe som også betyr at virksomheten kan finnes i det lokale marked. Det samme gjelder for de partnerne som Ammeraal Beltech samarbeider med.


  Megadyne og Ammeraal Beltech slo seg sammen under ett eierskap og én ledelse for å bli verdens absolutt førende produsent av bånd. For å forene våre merkevarer under en felles ny identitet, samtidig med at vi bevarer og videreutvikler styrkene hos begge parter, har vi funnet frem til et nytt navn til selskapet: AMMEGA


  Våre sterke merkevarer Ammeraal Beltech, Megadyne og Jason Industrial og deres respektive forretningsområder innenfor transportbånd, energioverførsel og hydraulikk fortsetter i markedet og vil bygge videre på de førerposisjonene de har oppnådd.

  ERP er ofte kjernen i enhver virksomhet, og Ammeraal Beltech og Ammega har valgt Microsoft Dynamics NAV til dette formålet i mange land.

  ERP er ofte kjernen i enhver virksomhet, og Ammeraal Beltech og Ammega har valgt Microsoft Dynamics NAV til dette formålet i mange land. Ammega-gruppen har som mål å finne partnere på tvers av landegrenser som kan bidra til deres forretning på så mange områder som mulig hvor de opererer. Derfor har Solteq i over 20 år vært den foretrukne partneren når det kommer til ekspertise i Microsoft Dynamics, særlig innenfor økonomistyring og lokalisering av Microsoft Dynamics NAV-løsningen til både Finland og Sverige.


  Solteq har implementert lokale funksjoner i Finland, herunder elektroniske salgsfakturaer i Finvoice 3.0-standarden og innførsel av kjøpsordrer og en kjøpsgrenseflate i hovedboken. I Sverige har Ammega Sweden AB fått implementert lokale funksjoner ved hjelp av Swebase-standarden.

  Tarja Paukkunen, økonomisjef i Ammeraal Beltech, beskriver samarbeidet som verdifullt. Solteq har en kundeorientert tilgang, noe som er fordelaktig for oss. Drivkraften har vært iverksettertankegangen hos våre viktigste kontaktpersoner i Solteq. Som en enhet i Finland, har vi nesten to årtiers erfaring med vellykkede samarbeid. Nylig har vi utvidet samarbeidet til også å omfatte vår enhet i Sverige.

  Mer om Ammeraal Beltech

  Besøk hjemmesiden: https://www.ammega.com