Skip to content

  Mitä teemme

  Solteqlaisena työskentelet digitaalisen liiketoiminnan huippuasiantuntijoiden rinnalla

  Myynti ja asiakkuudenhallinta

  Myynnin ja asiakkuudenhallinnan ammattilaiset ovat keskeisessä roolissa yrityksen kasvun ja erinomaisen asiakaskokemuksen varmistamisessa. Kansainvälistyvässä kasvuyhtiössä tarve uusille osaajille on jatkuva. Myynnin ja asiakkuudenhallinnan työtehtävissä korostuvat B2B-osaaminen sekä hyvät vuorovaikutustaidot.

  Solteqilla viihdytään tyypillisesti pitkään, keskimäärin noin 6–10 vuotta. Se kertoo jotain. Meillä ihmiset viihtyvät toistensa kanssa ja jeesivät kaveria tarpeen tullen. Solteqin kasvu ja kehittyminen tarkoittavat jo ihan luonnostaankin monipuolista ja eteenpäin menevää tekemistä. Niinpä työyhteisöömme mahtuvat sekä kokeneemmat konkarit että tulevaisuuden lupaukset – kaikille riittää sopivan haastavia rooleja. Tyypillisesti solteqlaiset arvostavat joustavuutta työajoissa, rentoa ilmapiiriä, asiakkaita sekä toisiaan. Ja aika moni arvostaa mahdollisuutta päästä oppimaan alan parhailta.

  Solteqin myynninammattilaisia työskentelemässä asiakkaan kanssa neuvottelupöydässä

  Myynnin ammattilaiset

  Myynnin ammattilaiset auttavat asiakkaitamme löytämään oikeat ratkaisut liiketoimintansa kehittämiseen. Myynnistä vastaavat asiantuntijat voivat keskittyä joko tiettyyn toimialaan, teknologiaan tai tiettyihin asiakkuuksiin tarpeiden mukaan. Kehitämme jatkuvasti myyntitiimiämme, ja etsimme uusia tulevaisuudenlupauksia.


  Katso meidän avoimet paikat.

  Solteqin liiketoiminnankonsultteja

  Liiketoimintakonsultointi

  Liiketoimintakonsultoinnissa otetaan vahva etunoja toimialan ja markkinan kehitykseen. Liiketoimintakonsultit ymmärtävät syvällisesti asiakkaan liiketoimintaa sekä toimialaa. He auttavat asiakasyrityksiä tehostamaan ja uudistamaan liiketoimintojaan teknologian avulla. Liiketoiminnan konsultoinnin tehtävät keskittyvät tuoteportfolion kehittämiseen, laatujohtamiseen, markkinoiden analysointiin sekä liiketoimintamallien kehitykseen.


  Katso meidän avoimet paikat.

  Solteqin projektipäälliköitä työpöydän ääressä

  Projektinhallinta

  Projektinhallinnan osaajat ovat asiakashankkeidemme keskiössä antaen tärkeän panoksensa projektien menestyksekkääseen läpivientiin. Projektien koot vaihtelevat keskisuurista kotimaisista asiakashankkeista aina laajoihin kansainvälisiin toteutuksiin saakka. Projektinhallinta tarkoittaa tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.


  Sekä tekninen että kaupallinen tausta soveltuvat hyvin projektinhallinnan työtehtäviin. Projekteja johdetaan ketterillä menetelmillä, ja arvostamme esimerkiksi PMP/Agile-, IPMA- ja PRINCE2-sertifoituja projektikoulutuksia.


  Katso meidän avoimet paikat.

  Solteqin tuotekehitysinsinööri työskentelee kannettavalla tietokoneella

  Tuotekehitys

  Tuotekehityksessä luodaan uusia ja jatkojalostetaan jo olemassa olevia ratkaisuja markkinoiden ja asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin. Tuotekehitystiimi on vahvasti kiinni tulevaisuudessa ja trendeissä: Asiakkaat voivat luottaa, että Solteqissa tiedetään mihin suuntaan markkinat ovat kehittymässä ja tarjottavat ratkaisut vastaavat liiketoiminnan haasteisiin nyt ja tulevaisuudessa. Tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa sekä ketterät toimintatavat varmistavat markkinalähtöisen tuotekehityksen.


  Katso meidän avoimet paikat.